Daň z příjmů právnických osob

přímá daň

Daň z příjmů právnických osob je druhou ze základních příjmových daní, která daní příjmy subjektů založených právním aktem, a to jak za účelem podnikání, tak se vztahuje i na ostatní subjekty, jako jsou nadace a občanská sdružení. Podle cíle právnické osoby se ale výrazně liší i zdanění jejích příjmů. K dani z příjmů se právnická osoba musí registrovat hned po svém vzniku.

Minimální korporátní daňEditovat

Roku 2021 se státy dohodly, že zhruba od roku 2023 bude minimální daň ze zisku korporací stanovena na 15 %. Joseph Stiglitz krok vítá, ale raději by viděl minimální sazbu na úrovni 25 %.[1]

Zákon o dani ČREditovat

O této dani také platí zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění. Zvláště se jí zabývá II. část tohoto zákona (paragrafy 17 až 21a[2]), který stanovuje pravidla pro:

  • poplatníky daně (§ 17, 17a),
  • předmět daně (§ 18, 18a, 18b),
  • osvobození od daně (§ 19, 19a, 19b),
  • základ daně a položky snižující základ daně (§ 20, 20a, 20b, 20c),
  • sazbu a výpočet daně (§ 21),
  • zdaňovací období (§ 21a).

Vývoj sazby daně v ČREditovat

Sazba daně z příjmů právnických osob je v ČR devatenáct procent (19 %) a zdaňovací období základní je kalendářní rok, ale může se měnit.

Vývoj sazby daně[3]
Rok Sazba daně
2021 19 %
2020 19 %
2019 19 %
2018 19 %
2017 19 %
2016 19 %
2015 19 %
2014 19 %
2013 19 %
2012 19 %
2011 19 %
2010 19 %
2009 20 %
2008 21%
2007 24 %
2006 24 %
2005 26 %
2004 28 %
2003 31 %
2002 31 %
2001 31 %
2000 31 %
1999 35 %
1998 35 %
1997 39 %
1996 39 %
1995 41 %
1994 42 %
1993 45 %

Od roku 2009 s výjimkou investičních, podílových a penzijních fondů, pro které platí 5 %.

ReferenceEditovat

  1. https://techxplore.com/news/2021-09-nobel-laureate-stiglitz-global-tax.html - Nobel laureate Stiglitz says global tax plan should aim higher
  2. Znění např. na [1]
  3. VYSKOČILOVÁ, Lada. Vývoj daně z příjmů od roku 1993 se zaměřením na daňově uznatelné náklady [online]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat