Sovět (česky rada) byla organizace vojáků, zemědělců nebo pracujících původně v období pozdního carského Ruska, ale hlavně v SSSR a v raných sovětských republikách (též v republikách rad). Po pádu carství, roku 1917, tvořily významnou část neoficiální ruské vlády. 3. dubna 1917 Lenin prohlásil, že by se sověty měly stát součástí oficiální vlády, a tak také bylo provedeno.

Sovětů bylo mnoho druhů; od obyčejných rad až po městské, oblastní či nejvyšší sověty (každá republika měla vlastní nejvyšší sovět a existoval i Nejvyšší sovět SSSR na federální úrovni). V jeho čele stálo prezídium, jehož představitelé měli vedoucí funkce ve státě.

Podle sovětské ústavy právě prostřednictvím sovětů lidé vykonávali svůj podíl na správě země. Byť oficiálně tomu tak bylo, sověty sloužily spíše k prosazování zájmů KSSS a jejich spojenců, vzhledem k neexistenci opozice a politické soutěže. Tento nedostatek začal být mírně odstraňován v období perestrojky, kdy byly připuštěny i kandidatury nezávislých.

Nejvyšší sovět vlastně zhruba odpovídal někdejšímu komunisty řízenému československému federálnímu parlamentu, republikové sověty pak odpovídaly např. někdejší komunistické ČeskéSlovenské národní radě. Oblastní sověty pak zhruba odpovídaly československým krajským národním výborům, okresní sověty okresním národním výborům a místní sověty pak místním národním výborům.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat