Smlouva o zákazu jaderných zbraní

mezinárodní smlouva

Smlouva o zákazu jaderných zbraní (též TPNW z anglického Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons[3]) je první právně závaznou mezinárodní dohodou, která v úplnosti zakazuje jaderné zbraně, přičemž konečným cílem je jejich celkové odstranění. Byla přijata dne 7. července 2017, otevřena k podpisu dne 20. září 2017 a vstoupila v platnost dne 22. ledna 2021. Smlouva prošla hlasováním na Valném shromáždění OSN podle plánu dne 7. července se 122 hlasy pro, 1 proti (Nizozemsko) a oficiálně se zdržel hlasování Singapur.[4][5][6]

Smlouva o zákazu jaderných zbraní
     Účastníci      Signatáři
     Účastníci
     Signatáři
Témaomezení zbrojení, jaderné odzbrojení
Data
Podepsáno20170920a20. září 2017[1]
Místo podepsáníUSA New York, USA
Uzavřeno20170707a7. července 2017
V platnosti od20210122a22. ledna 2021[2]
Podmínky účinnosti90 dnů poté, co byla uložena padesátá listina o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení
Strany
Vyjednavači92[1]
Podepsané země68[1] (kompletní seznam)
Obsah
Jazykarabština, čínština, angličtina, francouzština, ruština, španělština
DepozitářGenerální tajemník OSN
Webtreaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-9&chapter=26&clang=_en

Pro ty státy, které jsou jejími smluvními stranami, smlouva zakazuje vývoj, testování, výrobu, hromadění, rozmisťování, převádění, používání a hrozbu použití jaderných zbraní, jakož i asistenci a podporu zakázaných činností. Státům vyzbrojeným jadernými zbraněmi, které se připojují ke smlouvě, tato určuje časový rámec pro jednání vedoucí k ověřené a nevratné likvidaci jejich programů jaderných zbraní.

Členské státy

editovat

Hlavní článek: Seznam účastníků Smlouvy o zákazu jaderných zbraní

Smluvními stranami Smlouvy o zákazu jaderných zbraní se může stát celkem 197 států, včetně všech 193 členských států OSN, Cookových ostrovů, Svaté stolice, států Palestina a Niue. Do července 2021 smlouvu ratifikovalo nebo k ní přistoupilo 55 států.[7] Ke dni 15. ledna 2024 smlouvu ratifikovalo nebo k ní přistoupilo 70 států, naposledy Srí Lanka a Svatý Tomáš a Princův ostrov[8]. Blízko k ratifikaci má čtvrtá nejlidnatější země světa Indonésie, jejíž parlament 21. listopadu 2023 jednohlasně schválil ratifikaci smlouvy.[9]

České Ministerstvo zahraničí upozornilo, že připojení k dohodě by bylo v rozporu se závazky Česka v NATO. O podpisu či dokonce ratifikaci úmluvy prý proto vláda neuvažuje.[10]

Postoje

editovat

Podle Mezinárodní kampaně za zrušení jaderných zbraní (ICAN), koalice nevládních organizací, patří mezi přední zastánce smlouvy o zákazu jaderných zbraní Irsko, Rakousko, Brazílie, Indonésie, Mexiko , Nigérie, Jižní Afrika a Thajsko. Všech 54 afrických národů (všechny kromě jednoho buď podepsaly nebo ratifikovaly Pelindabskou smlouvu z roku 1996 o vytvoření zóny bez jaderných zbraní na kontinentu) a všech 33 národů Latinské Ameriky a Karibiku (již v r. zóna bez jaderných zbraní podle smlouvy z Tlatelolco z roku 1967) se přihlásilo ke společným regionálním postojům podporujícím smlouvu o zákazu. Jednání se zúčastnilo 10 národů Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), které uzavřelo Smlouvu o zóně bez jaderných zbraní v jihovýchodní Asii, ale Singapur se hlasování zdržel.

Žádná jaderná velmoc však nevyjádřila smlouvě o zákazu podporu, dokonce řada z nich, včetně USA a Ruska, vyjádřila výslovný nesouhlas. Severní Korea byla jediným jaderným státem, který hlasoval pro zahájení jednání o zákazu. Mnoho nejaderných členů Severoatlantické aliance (NATO) spolu s Austrálií a Japonskem se také vymezuje vůči dohodě o zákazu, protože věří, že americké jaderné zbraně posilují jejich bezpečnost. Členové Severoatlantické aliance se při přijímání TPNW zdrželi hlasování.[10] Několik z nich předložilo prohlášení, v němž tvrdí, že smlouva bude „neúčinná při odstraňování jaderných zbraní“ a místo toho požadují rozšířit implementaci článku VI Smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Po přijetí smlouvy vydaly stálé mise Spojených států, Velké Británie a Francie společné prohlášení, v němž uvedly, že nemají v úmyslu smlouvu „podepsat, ratifikovat nebo se někdy stát jejím účastníkem“.

Na rozdíl od postavení vlád v řadě zemí několik nedávných průzkumů veřejného mínění - včetně Austrálie a Norska - prokázalo silnou podporu veřejnosti při vyjednávání o mezinárodním zákazu jaderných zbraní.

Postoj ČR

editovat

Česká republika se v roce 2017 neúčastnila vyjednávání TPNW na půdě OSN v New Yorku a nehlasovala tak o jejím přijetí.[11] V den zahájení vyjednávací konference se připojila ke Spojeným státům a několika dalším státům na protest proti procesu vytváření smlouvy.[12][13][14]

V roce 2016 Česko hlasovalo proti rezoluci[15] Valného shromáždění OSN, která stanovila formální mandát pro státy k zahájení jednání o „právně závazném nástroji k zákazu jaderných zbraní vedoucímu k jejich úplnému odstranění“.

Spojené státy v dokumentu[16] zaslaném členům NATO před hlasováním „důrazně vybízely“ členy, včetně Česka, aby hlasovaly proti rezoluci, „ne se pouze se zdrželi hlasování“. Kromě toho uvedly, že pokud jednání o smlouvě začnou, měli by se spojenci a partneři „zdržet toho, aby se k nim připojily“.[17] Dle dokumentu vypracovaného USA [16] by "navrhovaná smlouva o zákazu a její základní prvky Spojeným státům bránily v používání jaderných nosičů k provádění zaručovacích jaderných misí pro spojence USA. To by snížilo schopnost USA ujišťovat spojence o závazku k jejich obraně a ovlivnilo by to naše vzájemné bezpečnostní závazky a spolupráci."

Občanská společnost ve světě

editovat

ICAN je hlavním aktérem občanské společnosti, který spolupracuje s vládami na dosažení silné a účinné smlouvy o zákazu.[18] V roce 2017 obdržela za svou práci Nobelovu cenu míru.[19] Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce také prosazovalo dohodu o zákazu a odstranění jaderných zbraní[20] , přičemž doporučení pracovní skupiny OSN vyjednat zákaz v roce 2017 označilo za „potenciálně historické“ [21]. Tisíce vědců z celého světa podepsaly otevřený dopis na podporu jednání. [22]

Ve veřejném prohlášení z července 2017, které podpořilo více než 40 buddhistických, křesťanských, židovských a muslimských vůdců a skupin, vyzvala „společenství víry znepokojená jadernými zbraněmi“ k všeobecnému přijetí smlouvy.[23] Na významné vatikánské konferenci v listopadu 2017, prvním velkém mezinárodním shromáždění pro odzbrojení po červencovém přijetí smlouvy, zaujal papež František více než jeho papežští předchůdci, když odsoudil držení jaderných zbraní a varoval, že politika jaderného zastrašování nabízí „... falešný pocit bezpečí."[24][25][26]

Xanthe Hall (IPPNW a ICAN) uvedla, že lituje bojkotu smlouvy všemi jadernými mocnostmi a jejich spojenci. Připomněla, že Smlouva o zákazu protipěchotních min a Úmluva o zákazu kazetové munice byly uzavřeny bez států vlastnících takové zbraně, ale nakonec byly podepsány většinou států. Uvedla, že státy disponující jadernými zbraněmi blokují mnohostranná jednání o odzbrojení a místo toho modernizují své jaderné síly a zříkají se odpovědnosti podle článku VI Smlouvy o nešíření jaderných zbraní NPT. To by mohlo snížit závazek ostatních států k nešíření. Naproti tomu se TPNW zaměřila na novou dynamiku odzbrojení, která by NPT posílila. [27]

V NATO Review Rühle uvedl, že podle zastánců bylo záměrem posílit článek VI Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT), který vyžaduje úsilí v dobré víře vyjednat účinná opatření v oblasti jaderného odzbrojení. Skeptici tvrdili, že by Smlouva o zákazu poškodila NPT. [28]

Bývalý americký ministr obrany William Perry podpořil TPNW . [29]

Občanská společnost v ČR

editovat

Partnerskými organizacemi ICAN v ČR[30] jsou:

 • Svět bez válek a násilí (spolek)[31]
 • Lékaři za bezpečný život na Zemi (česká sekce IPPNW, součást ČLS JEP, z.s.)[32]

Svět bez válek a násilí provádí aktivní kampaň za zákaz jaderných zbraní a vyvrací některé ve společnosti zakořeněné mýty o významu jaderného zbrojení.[33]

Odborná společnost "Lékaři za bezpečný život na Zemi" je česká sekce mezinárodní lékařské organizace International Physicians for the Prevention of Nuclear War - IPPNW, nositele Nobelovy ceny za mír 1985 a Ceny UNESCO za výchovu k míru 1984.

Iniciativa NE základnám ČR z.s. pořádá petici žádající poslankyně a poslance o zařazení bodu ratifikace Smlouvy o zákazu jaderných zbraní do programu jednání Poslanecké sněmovny České republiky.[34][35]

Činnost institutu PragueVision – Institut pro udržitelnou bezpečnost je zaměřena především na podporu světa bez jaderných zbraní jakožto bezpečného a udržitelného politického prostředí. PragueVision hledá a prosazuje účinné kroky k dosažení takového světa.[36] PragueVision koordinuje "Parlamentní síť za nešíření a odstranění jaderných zbraní" PNND ve Střední Evropě.[37]

Jan Kavan, bývalý český ministr zahraničí a bývalý předseda Valného shromáždění OSN, byl v roce 2020 mezi signatáři otevřeného dopisu vyzývajícího současné vůdce, aby „prokázali odvahu a smělost – a přidali se k [TPNW]“.[17]

Předchozí smlouvy

editovat

Smlouva o nešíření jaderných zbraní z roku 1970 stanovila, že se státy, které vlastní jaderné zbraně, zaváží k jadernému odzbrojení, zatímco státy, které nevlastní jaderné zbraně, se vzdají práva je vyrábět nebo je jinak získávat.

Jedním z dalších pokusů omezit vývoj jaderného arzenálu byla dohoda mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Smlouva o likvidaci raket středního a krátkého doletu z roku 1987 zakazovala výrobu, zkoušky a rozmisťování pozemních raket a střel s plochou dráhou letu s doletem od 500 do 5500 kilometrů a spolu s tím omezovala možnosti jaderných zbraní. Spojené státy a Rusko díky smlouvě INF podle oficiálních informací zlikvidovaly 2692 raket krátkého a středního doletu: 1846 z toho bylo sovětských a 846 amerických. Smlouvu USA vypověděly v roce 2019.[10]

„Zbraně, které jsou zapovězeny mezinárodními smlouvami, jsou víc a víc vnímány jako nelegitimní,“ píše v prohlášení ICAN a připomíná zákaz biologických zbraní z roku 1972, chemických z roku 1993 či nášlapných min z roku 1997.[10]

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons na anglické Wikipedii.

 1. a b c Chapter XXVI: Disarmament – No. 9 Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons [online]. 2019-07-06 [cit. 2017-09-21]. Dostupné online. 
 2. UN Secretary-General's Spokesman - on the occasion of the 50th ratification of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons [online]. United Nations, 2020-10-24 [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 3. http://undocs.org/A/CONF.229/2017/8
 4. Treaty banning nuclear weapons approved at UN: Supporters hail step towards nuclear free world as treaty is backed by 122 countries. The Guardian. 2017-07-07. Dostupné online [cit. 2017-08-09]. 
 5. UN: Nuclear weapons ban treaty to enter into force [online]. AP NEWS, 2020-10-24 [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 6. United Nations Conference to Negotiate a Legally Binding Instrument to Prohibit Nuclear Weapons, Leading Towards their Total Elimination, 27 April to 22 May 2016 [online]. www.un.org [cit. 2017-07-07]. Dostupné online. (EN) 
 7. Disarmament Treaties Database: Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons [online]. United Nations Office for Disarmament Affairs [cit. 2021-03-03]. live. 
 8. Disarmament Treaties Database: Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons [online]. United Nations Office for Disarmament Affairs [cit. 2024-01-17]. live. 
 9. Indonesia-Země bez jaderných zbraní [online]. ICAN [cit. 2024-01-17]. Dostupné online. 
 10. a b c d ČT24: Nová smlouva OSN zakazuje nukleární zbraně. Jaderné velmoci ji ale nepodporují, 22. 1. 2021
 11. United Nations conference to negotiate a legally-binding instrument to prohibit nuclear weapons: Second session [online]. 2017-07-07 [cit. 2023-10-19]. Dostupné online. 
 12. United States and Allies Protest U.N. Talks to Ban Nuclear Weapons [online]. The New York Times, 2017-03-27 [cit. 2023-10-19]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-03-27. 
 13. US, Allies, Stage Protest Outside UN General Assembly Hall as Nations Gather in Unprecedented Meeting to Ban Nuclear Weapons [online]. Los Alamos Study Group, 2017-03-27 [cit. 2023-10-19]. Dostupné online. 
 14. US leads boycott of UN talks on nuclear weapons ban [online]. Al Jazeera, 2017-03-17 [cit. 2023-10-19]. Dostupné online. 
 15. Resolution adopted by the General Assembly on 23 December 2016 [online]. Generální shromáždění OSN, 2017-01-11 [cit. 2023-10-19]. Dostupné online. 
 16. a b DEFENCE INPACTS OF POTENTIAL UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY NUCLEAR BAN TREATY [online]. NATO OTAN, 2016-10-17 [cit. 2023-10-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-02-17. 
 17. a b Czechia-TPNW negotiations [online]. ICAN [cit. 2023-10-19]. Dostupné online. 
 18. BOLTON, Matthew; MINOR, Elizabeth. The Discursive Turn Arrives in Turtle Bay: The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons' Operationalization of Critical IR Theories. Global Policy. 2016, roč. 7, čís. 3, s. 385–395. Dostupné online. DOI 10.1111/1758-5899.12343. 
 19. TATTERSALL, Amanda. Changemaker Chat with Dave Sweeney: Prominent Anti-Nuclear Campaigner [online]. The Commons Social change Library, 2019-09-10 [cit. 2023-03-03]. Dostupné online. (anglicky) 
 20. "Nuclear weapons" [online]. International Committee of the Red Cross. Dostupné online. 
 21. "ICRC Reiterates Calls for Nuclear Weapons Prohibition, Setting Timeframe" [online]. Astana Times, 2016-08-24. Dostupné online. 
 22. Hawking, Higgs and Over 3,000 Other Scientists Support UN Nuclear Ban Negotiations [online]. Future of life Institute, 2017-03-27. Dostupné online. 
 23. BARUAH, Jamshed. www.indepthnews.net. 2017-07-08. Dostupné online [cit. 2017-09-06].  Archivováno 6. 9. 2017 na Wayback Machine.
 24. WINFIELD, Nicole. Pope asks leaders to imagine a world without nuclear weapons [online]. AP, 2017-11-11 [cit. 2017-12-08]. Dostupné online. 
 25. PULLELLA, Philip. Pope Francis condemns nuclear arsenals, breaking with papal history [online]. The Globe and Mail, Canada, 2017-11-13 [cit. 2017-12-08]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 26. MCELWEE, Joshua J. Pope condemns possession of nuclear weapons in shift from church's acceptance of deterrence [online]. National Catholic Reporter, 2017-11-10 [cit. 2017-12-08]. Dostupné online. 
 27. HALL, Xanthe. Berlin boykottiert Atomwaffen-Konferenz [online]. Frankfurter Rundschau, 2017-04-02 [cit. 2017-04-06]. Dostupné online. 
 28. RÜHLE, Michael. The Nuclear Weapons Ban Treaty: reasons for scepticism [online]. NATO Review, 2017-05-19. The Nuclear Weapons Ban Treaty: reasons for scepticism Dostupné online. 
 29. "Why the United States Should Support the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons" [online]. The Bulletin of the Atomic Scientists, 2021-01-22. Dostupné online. 
 30. LOCAL PARTNER ORGANIZATIONS ICAN [online]. ICAN [cit. 2023-10-20]. Dostupné online. 
 31. Svět bez válek a násilí
 32. Lékaři za bezpečný život na Zemi
 33. Kampaň za zákaz jaderných zbraní [online]. Svět bez válek a násilí [cit. 2023-10-20]. Dostupné online. 
 34. Uvidíme! Pro jistotu petice, protože: Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. [online]. NE základnám ČR, z.s., 2023-09-04 [cit. 2023-10-20]. Dostupné online. 
 35. Uvidíme, jaká bude reakce zákonodárců [online]. NE základnám ČR z.s., 2023-09-04 [cit. 2023-10-20]. Dostupné online. 
 36. PragueVision-O nás [online]. praguevision.org [cit. 2023-10-21]. Dostupné online. 
 37. Parlamentní síť za nešíření a odstranění jaderných zbraní [online]. https://www.praguevision.org/ [cit. 2023-10-21]. Dostupné online. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat