Otevřít hlavní menu

Seznam portugalských královen

seznam na projektech Wikimedia

Seznam portugalských královen zahrnuje manželky panovníků Portugalského království, jimž náležel titul královna, počínaje rokem 1143, kdy na portugalský trůn usedl první král Alfons I., pocházející z rodu Burgundů. Tyto ženy kromě Marie I. a Marie II.samy nevládly, stály pouze po boku svých mužů, maximálně byly pouze v několika případech regentkami za své neplnoleté děti.

Sňatek portugalského krále Jana I. a Filipy Lancasterské

Pro přehlednost jsou královny řazeny podle vládnoucích dynastií, ke kterým příslušeli jejich manželé.

Na portugalském královském trůně se vystřídaly čtyři vládnoucí dynastie:

Burgundští (11431383)Editovat

Avizové (13851580)Editovat

Habsburkové – Personální unie Španělsko-Portugalská (15801640)Editovat

Braganzové (16401853)Editovat

Braganza-Sasko-Koburg-Gotha (18371910)Editovat

OdkazyEditovat

PoznámkyEditovat

 1. Sňatek mezi Sanchem II. a Mécií Lopez byl zrušen papežem Inocencem IV. na 1. lyonském koncilu, proto nebývá považována za portugalskou královnu.
 2. Petr I. nechal svou zavražděnou milenku Inés de Castro vykopat a prohlásil ji za svou legitimní manželku a portugalskou královnu.
 3. Tajná svatba mezi Inés de Castro a Petrem I. se měla konat roku 1354, není však doložena.
 4. Petr I. byl ženat třikrát, pokud je počítána Inés de Castro, dvě první manželky v seznamu uvedeny nejsou. První manželství z roku 1325 s Blankou Kastilskou bylo roku 1333 anulováno. Druhá manželka Constanza Manuela de Villena (matka krále Ferdinanda I.) zemřela dříve než se její muž stal králem.
  S milenkou Terezou Gille Lourenço měl syna, dalšího portugalského krále a zakladatele rodu Avízů, Jana I.
 5. Beatrix Portugalská byla dcerou krále Ferdinanda I., po jehož smrti v roce 1383 byla prohlášena za dědičku portugalského trůnu a téhož roku se provdala za kastilského krále Jana I. (1358 - 1390). Regentkou se stala její matka Eleonora Teles de Menezes. Její poddaní, kteří byli podněcováni Anglií, ale prohlásili králem Jana I. Portugalského. Proto vypukla mezi Portugalskem a Kastilií válka (Batalla de Aljubarrota), v níž roku 1385 zvítězil nový portugalský král Jan I. Portugalský.
 6. Mezi lety 16681683 byla Marie Savojská provdaná pouze za prince-regenta Petra, během této doby užívala titul princezna a je známá jako královna-princezna. Královnou byla fakticky pouhé tři měsíce, od smrti svého prvního manžela Alfonse VI. 12. září 1883, kdy se právoplatným portugalským králem stal její druhý manžel Petr II., do své smrti 27. prosince 1883.
 7. Roku 1666 se Marie Savojská provdala za krále Alfonse VI.. Mužem jejího srdce byl ale králův mladší bratr Petr, s nímž krále přinutila k podpisu listiny, ve které se zříká vlády. Roku 1668 uznaly Cortesy Petra za prince-regenta a on tak získal pravomoc ke zrušení bratrova sňatku.
 8. Po anulování svého prvního sňatku se Marie Savojská provdala za pozdějšího krále Petra II.
 9. Marie II. byla dcerou Petra IV., který se roku 1822 prohlásil brazilským císařem jako Petr I. (Pedro I. Brazilský). Ten byl vázán ve své nové zemi a tak se roku 1826, po smrti portugalského krále Jana VI., Mariina dědečka, stala portugalskou královnou. Později se měla provdat za svého strýce, mladšího bratra Petra IV., a regenta Michala I., ten však roku 1828 prohlásil Marii II. za sesazenou s trůnu a sám se prohlásil králem.
 10. Adelaida Löwensteinová fakticky nikdy nebyla portugalskou královnou, protože se provdala za krále Michale I. až poté, co byl roku 1834 svržen s trůnu, a je zde uvedena jen jako manželka bývalého krále.
 11. Augusta Viktorie se za Manuela II. provdala až po jeho abdikaci roku 1910, takže fakticky se nikdy portugalskou královnou nestala.

Související článkyEditovat