Lancasterové

větev rodu Plantagenetů odvozující svůj název od tohoto města

Lancasterové byli jedna větev královského rodu Plantagenetů. Byli jednou ze soupeřících stran války růžíobčanské války v Anglii a Walesu v 15. století. Z rodu Lancasterů pocházeli tři angličtí králové - Jindřich IV., Jindřich V. a Jindřich VI.

Erb Lancasterů
Angličtí králové z rodu Lancasterů:
Jindřich IV.
    30. září 139920. březen 1413
Jindřich V.
    21. březen 141331. srpen 1422
Jindřich VI.
    31. srpen 14224. březen 1461

PůvodEditovat

Lancasterové svůj původ odvozovali od Jana z Gentu, třetího syna Eduarda III. Jan jako třetí syn nedostal příliš velké dědictví a bohatým se stal prostřednictvím sňatku s Blankou z Lancasteru, jejímž věnem byla rozsáhlá panství hrabství Leicesterského a Lancasterského. Tímto sňatkem se stal druhým nejbohatším šlechticem po králi. Poté, co ho jeho synovec Richard II. jmenoval vévodou z Lancasteru, stal se i vlivnou politickou osobností. Po jeho smrti roku 1399 byly jeho pozemky zabaveny.

Gentův vypovězený syn a dědic Jindřich z Bolingbroke se vrátil do země s vojskem, aby si vydobyl zpět právo na lancasterské panství. V letech 1399-1413 pak vládl jako Jindřich IV.

VládaEditovat

 
Mozaika se znakem rodu Lancasterů

Jindřichovým nástupcem na anglickém trůnu se stal jeho syn Jindřich V. a jeho nástupcem byl vnuk Jindřicha IV, Jindřich VI. Jindřich VI. byl neoblíbeným králem, který trpěl občasnými záchvaty duševní choroby. Roku 1461 byl svržen a uvězněn Eduardem z rodu Yorků, který se prohlásil králem jako Eduard IV.

Jindřich VI. vybojoval svůj návrat na trůn roku 1470, ale po jednom roku byl z trůnu znovu svržen Eduardem IV. Jindřich zemřel roku 1471 ve vězení, dva týdny poté, co jeho syn a dědic Eduard z Westminsteru padl v bitvě u Tewkesbury. Tím zemřel poslední legitimní dědic Jana z Gentu.

Králové Anglie z rodu Lancasterů:

TudorovéEditovat

Dějiny Anglie

 

Jedním z podporovatelů Lancasterů byla rodina Beaufortů, odvozující svůj původ od Jana z Gentu a jeho milenky Kateřiny Swynfordové. Poté, co se s ní roku 1396 Jan z Gentu oženil (asi 25 let poté co se jim narodil první syn), obdržel potvrzení legitimity tohoto svazku papežskou bulou. Tento akt byl doplněn schválením zákona parlamentem, ale názory na to, jestli Beaufortové mají nárok na anglický trůn, se rozcházely.

Po zániku rodu Lancasterů se dědicem tohoto rodu prohlásil nepříliš známý Jindřich Tudor, který z exilu v Bretani dokládal své právo na majetek Lancasterů prostřednictvím své matky Markéty Beaufortové, vnučky Jana Beauforta, nejstaršího syna Jana z Gentu. Roku 1485 se Jindřichovi Tudorovi podařilo svrhnout nepopulárního krále Richarda III. a stal se anglickým králem jako Jindřich VII. To ale neznamenalo návrat rodu Lancasterů na anglický trůn, protože Jindřich se oženil s Alžbětou z rodu Yorků a položili tak základ rodu Tudorů.

DědictvíEditovat

Dědictví rodu Lancasterů, známé jako Lancasterské vévodství, zůstalo majetkem královského rodu do současnosti a anglický panovník je i vévodou z Lancasteru. Roku 2007 byl majetek Lancasterského vévodství oceněn hodnotou 397 miliónů liber a výnosy z tohoto panství tvoří hlavní část příjmu panovníka.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku House of Lancaster na anglické Wikipedii.

Externí odkazyEditovat