Seznam minerálů, K–M

seznam na projektech Wikimedia
(přesměrováno z Seznam minerálů K-M)

Není možné zde prezentovat úplný seznam minerálů, protože Komise pro nové minerály a názvy minerálů (CNMMN) při Mezinárodní mineralogické asociaci (IMA), která nové minerály a změny v názvosloví schvaluje, každý rok přidává nové. U názvů minerálů jsou doplněny značky pro status názvu (platný – neplatný nerost)

Úplný přehled minerálů z května 2008

VysvětlivkyEditovat

(označení u názvu minerálu):

 • A – schválený (approved)
 • D – zrušený (discredited)
 • G – uznané nerosty popsané před založením komise (grandfathered)
 • H – hypotetický (hypothetical)
 • I – přechodný člen (intermediate member)
 • N – neschvalovaný komisí pro nové minerály a názvy minerálů
 • Q – sporný (questionable)
 • Rd – redefinovaný se schválením komise (redefined)
 • Rn – přejmenovaný se schválením komise (renamed)

Z důvodu rozsáhlosti je seznam rozdělen: A–BC–FG–JK–MN–RS–UV–Ž

KaEditovat

 1. A Kaatialait – FeAs3O9.6-8H2O
 2. A Kadmium – Cd
 3. A Kadmoselit – CdSe
 4. A Kadyrelit – Hg4(Br,Cl)2O
 5. A Kaersutit – NaCa2Mg4Ti(Si6Al2)(O+OH)24
 6. A Kahlerit – Fe(UO2)2(AsO4)2.12H2O
 7. G Kainit – MgSO4.KCl.3H2O
 8. A Kainosit-(Y) – Ca2(YCe)2Si4O12(CO3).H2O
 9. A Kakoxen – Fe3+9(PO4)4(OH)15.75H2O
 10. A Kalciborit – CaB2O4
 11. G Kalcioankylit-(Ce) – (CaSr)Ce3(CO3)4(OH)3.H2O
 12. A Kalciobetafit – (CaNa)2(NiTb)2O6(O,F)
 13. A Kalciocopiapit – CaFe3+4(SO4)6(OH)2.19H2O
 14. A Kalcioferit – Ca4Fe2+(Fe3+Al)4(PO4)6(OH)4.12H2O
 15. A Kalciogadolinit – (CaLaNdY)2Fe2+Be2Si2O10
 16. A Kalciohilairit – CaZrSi3O9.3H2O
 17. A Kalciokatapleiit – CaZrSi3O9.2H2O
 18. A Kalciopetersit – CaCu6(PO4)2(PO3OH)(OH)6.3H2O
 19. A Kalciotantit – CaTa4O11
 20. A Kalciouranoit – (CaBa)U2O7.nH2O
 21. G Kalcit – CaCO3
 22. A Kaliborit – KHMg2B12O16(OH)10.4H2O
 23. A Kaliborsit – K6Al4Si4BO20(OH)4Cl
 24. G Kalicinit – KHCO3
 25. A Kalininit – ZnCr2S4
 26. G Kalinit – KAl(SO4)2.11H2O
 27. A Kaliofilit – KAlSiO4
 28. A Kalipyrochlor -(KSr)2-xNb2O6(O,OH).nH2O
 29. A Kalistrontit – K2Sr(SO4)2
 30. A Kalkjarlit -Na(CaSr)3Al3(F,OH)16
 31. A Kalkurmolit – Ca(UO2)3(MoO4)3.(OH)2).11H2O
 32. G Kalomel – HgCl
 33. A Kalsilit – KAlSiO4
 34. A Kamacit – (FeNi)
 35. A Kamaišilit -Ca2Al2SiO6
 36. A Kambaldait – Na2Ni8(CO3)6(OH)6.6H2O
 37. A Kamčatkit – KCu3(SO4)2OCl
 38. G Kamenec draselný – KAl(SO4)2.12H2O
 39. G Kamenec sodný – NaAl(SO4)2.12H2O
 40. N Kamenná sůl – české synonymum pro halit
 41. A Kaminit – MgSO4.xMg(OH)2.(1-2x)H2O
 42. A Kamiokit – Fe2Mo3O8
 43. A Kamitugait – PbAl(UO2)5[(P,As)O4]2(OH)9.9,5H2O
 44. A Kämmererit – (MgCr)6Si3AlO10(OH)8
 45. A Kamotoit-(Y) – 4UO3.(YNdGdSmDy)2O3.3CO2.14,5H2O
 46. A Kanemit – NaSi2O5.3H2O
 47. A Kankrinit – (NaCa)7-8Al6Si6O24(CO3)2
 48. A Kanoit – MnMg(Si2O6
 49. A Kanonait – (Mn3+Al)Al(SiO4)O
 50. A Kaňkit – Fe3+AsO4.3,5H2O
 51. A Kaolinit – Al2Si2O5
 52. A Karboborit – Ca2Mg(CO3)2B2(OH)8.4H2O
 53. A Karbocernait – (CaNaLaCe)CO3
 54. G Karbonát-fluorapatit – Ca5(PO4,Co3)3F
 55. G Karbonát-hydroxylapatit – Ca5(PO4,Co3)3(OH)
 56. A Karbonát-kyanotrichit – Cu4Al2(CO3,SO4)(OH)12.2H2O
 57. A Karčevskiit – [Mg18Al9(OH)54][Sr2(CO3PO4)9(H2O,H3O)11]
 58. A Karelianit – V2O3
 59. A Karfolit – MnAl2Si2O6(OH)4
 60. A Karibibit – Fe3+2As3+4(O,OH)9
 61. A Karlit – Mg7(BO3)3(OH)4Cl0,4
 62. A Karminit – PbFe3+2(AsO4)2(OH)2
 63. A Karnasaurtit-(Ce) – (CeLaTh)(TiNb)(AlFe)(Si,P)2O7(OH)4.3H2O
 64. A Karpatit – C24H12
 65. A Karyinit – Na(CaPb)(CaMn)(MnMg)2(AsO4)3
 66. A Karyopilit – (MnMgFfe3+Al)3(SiAl)2O5(OH)4
 67. G KasiteritSnO2
 68. A Kasolit – Pb(UO2)SiO4.H2O
 69. A Kassit – CaTi2O4(OH)2
 70. A Kašinit – (IrRh)2S3
 71. A Katajamalit – KCa7Li3Ti2(Si6O18)(OH,F)2
 72. A Katapleiit – Na2Zr(Si3O9).2H2O
 73. A Katoforit – Na2CaFfe2+4(AlFe3+)(Si7Al)O22(OH)2
 74. A Katoit – Ca3Al2(SiO4)(OH)8
 75. A Katoptrit – (Mn2+5Sb5+2)(Mn2+8Al4Si2)O28
 76. A Kawazulit – Bi2Te2Se
 77. A Kazakovit – Na6TiSi6O16(OH)2

Ke–KnEditovat

 1. A Keatit – SiO2
 2. A Keckit – (CaMg)(MnZn)2Fe3+3(PO4)4(OH)3.2H2O
 3. A Kegelit – Pb12(ZnFe)2Al4(SO4)4Si11O38
 4. G Kehoeit – (ZnCa)Al2(PO4)2(OH)2.5H2O
 5. A Keithconnit – Pb2,75Te
 6. A Kejvyit-(Y) – (YYb)2(Si2O7)
 7. A Kejvyit-(Yb) – Yb2(Si2O7)
 8. A Keldyšit – Na2Zr(Si2O7)
 9. A Keljanit – Hg36Sb3(ClBr)9O28
 10. A Kellyit – (MnAl)3(SiAl)2O5(OH)4
 11. A Kemmlitzit – (SrCe)Al3(AsO4)(SO4)(OH)6
 12. G Kempit – Mn23+Cl(OH)3
 13. A Kennedyit – MgFe3+2Ti3O10
 14. A Kentrolit – Pb2Mn3+2(Si2O7)O2
 15. A Kenyait – Na2Si22O41(OH)8.6H2O
 16. A Kermezit – Sb2S2O
 17. A Kernit – Na2B4O6(OH)2.3H2O
 18. A Kerolit – Mg3Si4O10(OH)2.nH2O
 19. A Kesterit – Cu2(ZnFe)SnS4
 20. G Kettnerit – CaBi(CO3)OF
 21. A Keyit – (CuZnCd)3(AsO4)2
 22. A Khademit – Al(SO4)F.5H2O
 23. A Khinit – PbCu3(Te6+O4)(OH)6
 24. A Kiddcreekit – Cu6SnWS8
 25. A Kidwellit – NaFe3+9(PO4)6(OH)10.5H2O
 26. G Kieserit – MgSO4.H2O
 27. A Kilchoanit – Ca3Si2O7
 28. A Killalait – Ca3Si2O7.0,5H2O
 29. A Kimrobinsonit – (TaNb)(OH)5-2x(O,CO3)x
 30. A Kimurait-(Y) – CaY2(CO3)4.6H2O
 31. A Kimzeyit – Ca3(ZrTi)2(SiAl)3O12
 32. A Kingit – Al3(PO4)2(OH,F)3.9H2O
 33. A Kingsmountit -Ca4(Fe2+Mn)Al4(PO4)6(OH)4.12H2O
 34. A Kiničilit – (Fe2+MgZn)2(Te4+O3)3(NaxH)2-x.3H2O
 35. A Kinoit – Ca2Cu2Si3O8(OH)4
 36. A Kinošitalit – (BaK)(MgMnAl)3Si2Al2O10(OH)2
 37. A Kipushit – (CuZn)5Zn(PO4)2(OH)6.H2O
 38. A Kirchheimerit – Co(UO2)2(AsO4)2.8H2O
 39. A Kirkiit – Pb10Bi3As3S19
 40. A Kirschsteinit – - CaFe2+SiO4
 41. A Kitkait – NiTeSe
 42. A Kittatinnyit – Ca4Mn3+4Mn2+2Si4O16(OH)8.18H2O
 43. A Kivuit – (ThCaPb)H2(UO2)4(PO4)2(OH)8.7H2O
 44. G Kladnoit – C6H4(CO)2NH
 45. A Klebelsbergit – Sb3+4O4(SO4)(OH)2
 46. A Kleemanit – ZnAl2(PO4)2(OH)2.3H2O
 47. A Kleinit – Hg2N(Cl,SO4).nH2O
 48. A Klinoatacamit – Cu2(OH)3Cl
 49. A Klinobisvanit – BiVO4
 50. G Klinoedrit – CaZnSiO3(OH)2.H2O
 51. A Klinoenstatit – Mg2(Si2O6)
 52. G Klinoferosilit – Fe2(Si2O6)
 53. A Klinofosinait – Na3CaPSiO7
 54. A Klinoholmquistit – Li2(MgFeMn)3(AlFe3+)2Si8O22(OH,F,Cl)2
 55. A Klinohumit – Mg9(SiO4)4(OH,F)2
 56. A Klinochalkomenit – CuSeO3.2H2O
 57. A Klinochlor – (MgFe2+Al)6(SiAl)4O10(OH)8
 58. A Klinojimthompsonit – (MgFe)5Si6O16(OH)2
 59. A Klinoklas – Cu3(AsO4)(OH)3
 60. A Klinokurčatovit – Ca(MgFe3+Mn)B2O5
 61. A Klinoptilolit – (NaK)6(Al6Si30O72).20H2O
 62. A Klinosafflorit – (CoFeNi)As2
 63. A Klinotirolit – Cu9Ca2[(As,S)O4]4(O,OH)10.10H2O
 64. G Klinoungemachit – K3Na9Fe3+(SO4)6(OH)3.9H2O
 65. A Klinozoisit – Ca2Al3[(SiO4)(Si2O7)O(OH)]
 66. A Klockmannit – CuSe
 67. A Klučevskit – K3Cu3Fe3+(SO4)O2
 68. A Knorringit – Mg3Cr2(SiO4)3

Ko–KyEditovat

 1. A Koašvit – Na6(CaMn)(TiFe)Si6O18.H2O
 2. A Kobaltaustinit – CaCo(AsO4)(OH)
 3. A Kobaltin – CoAsS
 4. A Kobaltokoritnigit – (CoZn)(AsO3OH).H2O
 5. A Kobaltomenit – CoSeO3.2H2O
 6. A Kobalatopentlandit – Co9S8
 7. A Kobaltozippeit – Co2(UO2)6(SO4)3(OH)10.16H2O
 8. G Kobeit-(Y) – (YUFe3+)(TiNbTa)2(O,OH)6
 9. A Kobellit – Pb22Cu4(BiSb)30S69
 10. G Kočubejit – (MgAl)6(Si3Cr)O10(OH)8
 11. G Koechlinit – Bi2MoO6
 12. A Koenenit – Na4Mg9Al4Cl12(OH)22
 13. A Kogarkoit – Na3(SO4)F
 14. G Koktait – (NH4)2Ca(SO4)2.H2O
 15. A Kolarit – PbTeCl2
 16. A Kolbeckit – Sc(PO4).2H2O
 17. A Kolfanit – Ca2Fe3+2O2(AsO4)3.2H2O
 18. A Kolicit – Mn7Zn4(AsO4)2(SiO4)2(OH)8
 19. A Kolovratit
 20. A Kolwézit – (CuCo)2(CO3)(OH)2
 21. A Kolymit – Cu7Hg6
 22. A Komarovit – (NaCa)2Nb2Si2O10(OH,F)2
 23. A Kombatit – Pb14(VO4)2O9Cl4
 24. A Kondörit – Cu3Pb(ThPtIr)8S16
 25. A Konichalcit – CaCu(AsO4(OH)
 26. A Koninckit – Fe3+(PO4).3H2O
 27. A Konyait – Na2Mg(SO4)2.5H2O
 28. A Kordylit-(Ce) – Ba(CeLaNd)2(CO3)2F2
 29. A Koritnigit – Zn(AsO3OH).H2O
 30. A Kornelit – Fe2(SO4)3.7,5H2O
 31. A Kornerupin – Mg4Al6[(BO4)(SiO4)4(O,OH)2]
 32. A Koršunovskit – Mg3Cl(OH)3.3,5-4H2O
 33. G Korund – Al2O3
 34. A Korvusit – V4+2V5+12O34.nH2O
 35. A Koržinskit – CaB2O4.H2O
 36. A Kosmochlor – NaCr(Si2O6)
 37. A Kostovit – CuAuTe4
 38. A Kostylevit – K4Zr2Si6O18.2H2O
 39. G Kotoit – Mg3B2O6
 40. A Köttigit – Zn3(AsO4)2.8H2O
 41. A Kotulskit – Pd(TeBi)
 42. A Koutekit – Cu5-xAs2
 43. A Kovdorskit – Mg5(PO4)2(CO3)(OH)2.4,5H2O
 44. A Kozulit – NaNa2Mn4Fe3+Si8O22(OH)2
 45. A Kraisslit – Mn6Zn(AsO4)(SiO4)2(OH)3
 46. A Kratochvílit – C13H10
 47. A Krausit – KFe3+(SO4)2.H2O
 48. A Krauskopfit – BaSi2O4(OH)2.2H2O
 49. A Krautit – Mn(AsO3OH).H2O
 50. A Kremersit – (NH4,K)2Fe3+Cl5.H2O
 51. G Krennerit – AuTe2
 52. A Kribergit – Al5(PO4)3(SO4)(OH)4.2H2O
 53. A Krinovit – NaMg2CrSi3O10
 54. A Križanovskit – Fe3+3(PO4)2(OH)3
 55. A Kröhnkit – Na2Cu(SO4)2.2H2O
 56. G Krokoit – PbCrO4
 57. A Krupkait – PbCuBi3S6
 58. A Krutovit – NiAs2
 59. A Kruťait – CuSe2
 60. A Kryolit – Na3AlF6
 61. A Kryolithionit – Na3Li3Al2F12
 62. G Kryptohalit – (NH4)2SiF6
 63. A Kryptomelan – K<2(Mn4+Mn2+)8O16
 64. G KřemenSiO2
 65. A Ktenasit – (CuZn)5(SO4)2(OH)6.6H2O
 66. A Kudrjavit – (Cd,Pb)Bi2S4
 67. A Kulanit – Ba(FeMnMg)2(AlFe)2(PO4)3(OH)3
 68. A Kuliokit-(Y) – Y4Al(SiO4)2(OH)2F5
 69. A Kulkeit – silikát složeny z chloritu a mastku
 70. A Kullerudit – NiSe2
 71. A Kupalit – (CuZn)Al
 72. A Kupletskit – (KNa)3(MnFe2+)7Ti2Si8O24(O,OH)7
 73. G Kuprit – Cu2O
 74. G Kuprobismutit – Cu10Bi12S23
 75. G Kuprocopiapit – CuFe3+4(SO4)6(OH)2.20H2O
 76. A Kuproiridsit – CuIr2S4
 77. A Kupropavonit – AgPbCu2Bi5S10
 78. A Kuprorhodsit – CuRh2S4
 79. A Kuprorivait – CaCuSi4O10
 80. A Kuprosklodowskit – Cu(UO2)2(SiO3OH)2.6H2O
 81. A Kuprospinel – CuFe3+2O4
 82. A Kuprostibit – Cu2(SbTl)
 83. A Kuprotungstit – Cu2(WO4)(OH)2
 84. A Kuramit – Cu3SnS4
 85. A Kuranachit – PbMn4+Te6+O6
 86. A Kurčatovit – Ca(MgMn)B2O5
 87. A Kurnakovit – Mg[B3O3(OH)5].5H2O
 88. A Kutinait – Cu2AgAs
 89. A Kutnohorit – CaMn(CO3)2
 90. A Kuzminit – Hg2(Br,Cl)2
 91. A Kuznecovit – Hg6As2Cl2O9
 92. A Kvanefjeldit – Na4(CaMn)(Si3O7OH)2
 93. A Kyanit – Al2(SiO4)O
 94. A Kyanofylit – Cu10Al4Sb3+6O25.25H2O
 95. G Kyanochroit – K2Cu(SO4)2.6H2O
 96. A Kyanotrichit – Cu4Al2(SO4)(OH)12.2H2O
 97. A Kyzylkumit – V2Ti3O9

La–LeEditovat

 1. A Labradorit – plagioklas složení An50Ab50 až An70Ab30
 2. G Labuncovit – (KBaNa)(TiNb)(SiAl)2(O,OH)7.H2O
 3. A Lacroixit – NaAl(PO4)F
 4. A Laffittit – AgHgAsS3
 5. A Laihunit – Fe2+Fe3+2(SiO4)2
 6. A Laitakarit – Bi4(SeS)3
 7. A Lammerit – Cu3(AsO4)2
 8. A Lamprofylit – Na2(SrBa)2Ti3(Si2O7)O2(O,OH,F)2
 9. A Lamarkit – Pb2(SO4)O
 10. A Landauit – NaMnZn2(TiFe3+)6Ti12O38
 11. A Landesit – (MnMg)9Fe3+3(PO4)8(OH)3
 12. A Långbanit – Mn2+4Mn3+9SbSi2O24
 13. A Langbeinit – K2Mg2(SO4)3
 14. A Langisit – (CoNi)As
 15. A Langit – Cu4(SO4)(OH)6.2H2O
 16. A Lannonit – HCa4Mg2Al4(SO4)F9.32H2O
 17. A Lansfordit – MgCO3.5H2O
 18. A Lanthanit-(Ce) – (CeLaNd)2(CO3)3.8H2O
 19. A Lanthanit-(La) – (LaNd)2(CO3)3.8H2O
 20. A Lanthanit-(Nd) – (NdLa)2(CO3)3.8H2O
 21. A Laphamit – As2(Se,S)3
 22. A Lapieit – CuNiSbS3
 23. A Laplandit-(Ce) – Na4CeTiPSi7O22.5H2O
 24. A Larderellit – (NH4)B5O6(OH)4
 25. A LarisaitNa(H3O)(UO2)3{SeO3}2O2.4H2O
 26. G Larnit – β-Ca2(SiO4)
 27. A Larosit – (CuAg)21(PbSi)2S13
 28. G Larsenit – PbZnSiO4
 29. G Latiumit – (CaK)8(AlMgFe)(SiAl)10O25(SO4)
 30. A Latrappit – (CaNa)(NbTiFe)O3
 31. A Laubmannit – Fe2+3Fe3+6(PO4)4(OH)12
 32. G Laueit – Mn2+Fe3+2(PO4)2(OH)2.8H2O
 33. A Laumontit – Ca2(Al4Si8O24).8H2O
 34. A Launayit – Pb22Sb26S61
 35. A Laurionit – PbCl(OH)
 36. A Laurit – RuS2
 37. A Lausenit – Fe3+2(SO4)3.6H2O
 38. G Lautarit – Ca(IO3)2
 39. A Lautit – CuAsS
 40. G Lavendulan – NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O
 41. A Låvenit – (NaCa)3ZrSi2O7(O,OH,F)2
 42. A Lavrentjevit – Hg3S2(Cl,Br)2
 43. G Lawrencit – (Fe2+Ni)Cl2
 44. A Lawsonbauerit – (MnMg)9Zn4(OH)22(SO4)2.8H2O
 45. A Lawsonit – CaAl2(Si2O7)(OH)2.H2O
 46. A Lazarenkoit – (CaFe2+)Fe3+As3+3O7.3H2O
 47. G Lazulit – MgAl2(PO4)2(OH)2
 48. A Lazurit – Na8[S(AlSiO4)6]
 49. A Leadhillit – Pb4(SO4)(CO3)(OH)2
 50. A Lecontit – NH4Na(SO4).2H2O
 51. G Led – H2O
 52. A Legrandit – Zn2(AsO4)(OH).H2O
 53. A Lehnerit – Mn(UO2)2(PO4) 2.8H2O
 54. A Lechatelierit – SiO2
 55. A Leifit – Na2(SiAlBe)7(O,OH,F)14
 56. G Leightonit – K2Ca2Cu(SO4)4.2H2O
 57. A Leiteit – ZnAs2O4
 58. A Lemoynit – (NaCa)3Zr2Si8O22.8H2O
 59. G Lengenbachit – Pb6(AgCu)2As4S13
 60. A Lennilenapeit – K6-7(MgMnFeZn)48(SiAl)72(O,OH)216.16H2O
 61. A Lenoblit – V2O4.2H2O
 62. A Leonit – K2Mg(SO4)2.4H2O
 63. A Lepersonnit-(Gd) – CaO.(Gd,Dy)2O3.24UO3.8CO2.4SiO2.60H2O
 64. A Lepidokrokit – Fe3+O(OH)
 65. A Lepidolit – K(LiAl)3(SiAl)4O10(OH,F)2
 66. A Lermontovit – U4+(PO4)(OH).H2O
 67. A Letovicit – (NH4)3H(SO4)2
 68. A Leucit – KAlSi2O6
 69. A Leukofán – CaNaBe(Si2O6)F
 70. A Leukofenicit – Mn7(SiO4)3(OH)2
 71. A Leukofosfit – KFe3+2(PO4)2(OH).2H2O
 72. A Leukosfénit – BaNa4Ti2B2Si10O30
 73. A Levyn – (CaNa2K2)3(Al6Si12O36).18H2O
 74. G Lewisit – (CaFeNa)2(SbTi)2O7

Li–LyEditovat

 1. A Liandratit – U6+(NbTa)2O8
 2. A Liberit – Li2Be(SiO4)
 3. G Libethenit – Cu2(PO4)(OH)
 4. A Liddicoatit – Ca(LiAl)3Al6(BO3)Si6O18(O,OH,F)4
 5. A Liebenbergit – (NiMg)2SiO4
 6. A Liebigit – Ca2(UO2(CO3)3.11H2O
 7. A Likasit – Cu3(NO3(OH)5.2H2O
 8. A Lillianit – Pb3Bi2S6
 9. G Limonit – směs hydroxidů Fe3+
 10. A Linarit – PbCu(SO4)(OH)2
 11. G Lindackerit – H2Cu5(AsO4)4.8-9H2O
 12. A Lindgrenit – Cu3(MoO4)2(OH)2
 13. A Lindsleyit – (BaSr)(TiCrFeMgZr)21O38
 14. A Lindströmit – Pb3Cu3Bi7S15
 15. A Linnéit – Co2+Co3+2S4
 16. A Liottit – (CaNaK)8(SiAl)12O24[(SO4)-(CO3)Cl,OH].H2O
 17. A Lipsombit – (Fe2+Mn)Fe3+2(PO4)2(OH)2
 18. G Lirokonit – Cu2Al(AsO4)(OH)4.4H2O
 19. A Lisetit – CaNa2Al4Si4O16
 20. G Liskeardit – (AlFe3+)3(AsO4)(OH)6.5H2O
 21. G Litargit – PbO
 22. A Lithiofilit – LiMnPO4
 23. A Lithioforit – (AlLi)Mn4+O2(OH)2
 24. G Lithiofosfat – Li3PO4
 25. A Lithiotantit – Li(TaNbSn)3O8
 26. A Litozit – K6Al4Si8O25.2H2O
 27. A Litidionit – KNaCuSi4O10
 28. A Liveingit – Pb9As13S28
 29. A Livingstonit – HgSb4S8
 30. A Lizardit – Mg3Si2O5(OH)4
 31. A Lokkait-(Y) – (YCa)2(CO3)3.2H2O
 32. G Löllingit – FeAs2
 33. A Lomonosovit – Na2Ti2(Si2O7)O2.Na3PO4
 34. A Lomonosovit-beta – Na2Ti2(Si2O7)O2.NaH2PO4
 35. A Lonecreekit – (NH4)Fe3+(SO4)2.12H2O
 36. A Lonsdaleit – C
 37. A Loparit-(Ce) – (CeNaCa)TiO3
 38. G Lopezit – K2Cr2O7
 39. A Lorandit – TlAsS2
 40. G Loseyit – (MnZn)7(CO3)2(OH)10
 41. A Lotharmeyerit – CaZnMn3+(AsO3OH)2(OH)3
 42. A Loudounit – NaCa5Zr4Si16O40(OH)11.8H2O
 43. A Loughlinit – Na2Mg3Si6O16.8H2O
 44. A Lourenswalsit – (KBa)2(TiFe)4(SiAlFe)6O14(OH)2
 45. A Lovdarit – (NaKCa)2(BeAl)Si3O8.2H2O
 46. A Loveringit – (CaCe)(TiFe3+CrMg)21O38
 47. A Lovozerit – Na3ZrSi6O13(OH)5
 48. A Löweit – Na12Mg7(SO4)13.15H2O
 49. A Luanheit – Ag3Hg
 50. A Lucasit-(Ce) – CeTi2(O,OH)6
 51. A Luddenit – Pb2Cu2Si5O14.14H2O
 52. A Ludjibait – Cu5(PO4)2(OH)4
 53. G Ludlamit – (Fe2+MgMn)3(PO4)2.4H2O
 54. A Ludlockit – (FePb)As5+2O6
 55. A Ludwigit – Mg2Fe3+(BO3)O2
 56. A Lueshit – NaNbO3
 57. A Luetheit – Cu2Al2(AsO4)2(OH)4.H2O
 58. A Lüneburgit – Mg3B2(PO4)2(OH)6.5H2O
 59. A Lun’okit – (MnCa)(MgFe2+Mn)Al(PO4)2(OH).4H2O
 60. A Lusakit – (CoFe2+Mg)2Al9(SiAl)4O22(OH)2
 61. G Lusungit – (SrPb)Fe3+3(PO4)2(OH)5.H2O
 62. A Luzonit – Cu3AsS4
 63. A Lyonsit – Cu2+3Fe3+4(VO4)6

MaEditovat

 1. A Macaulayit- Fe3+24Si4O43(OH)2
 2. A Macdonaldit – BaCa4(Si15O35).11H2O
 3. A Macedonit – PbTiO3
 4. A Macfallit – Ca2(Mg3+Al)3(SiO4)(Si2O7)(OH)3
 5. G Mackayit – Fe3+Te2O5(OH)
 6. A Mackinawit – (FeNi)9S8
 7. A Macphersonit – Pb4(SO4)(CO3)2(OH)2
 8. A Macquartit – Pb3Cu(CrO4)(SiO3)(OH)4.2H2O
 9. A Madocit – Pb17(SbAs)16S41
 10. A Magadiit – Na2Si14O29.11H2O
 11. A Magbasit – KBa(AlCs)(MgFe)6Si6O20F2
 12. A Maghagendorfit – NaMn(MgFe2+Fe3+)3(PO4)3
 13. A Maghemit – γ-Fe2O3
 14. G Magnetit – Ffe2+Fe3+2O4
 15. A Magnetoplumbit – Pb(Fe3+Mn)12O19
 16. A Magnezio-antofylit – Mg7Si8O22
 17. A Magnezio-arfvedsonit – NaNa2Mg4Fe3+Si8O22(OH)2
 18. A Magnezioaubertit – (MgCu)Al(SO4)2Cl.14H2O
 19. A Magnezioaxinit – Ca2MgAl2BSi4O15(OH)
 20. A Magneziocopiapit – MgFe3+4(SO4)6(OH)2.20H2O
 21. A Magneziocummingtonit – Mg7Si8O22
 22. G Magnezioferit – MgFe3+2O4
 23. A Magneziogedrit – Mg5Al2(Si6Al2)O22(OH)2
 24. A Magneziohastingsit – NaCa2Mg4Fe3+(Si6Al2)O22(OH)2
 25. A Magnezioholmquistit – Li2Mg3Al2Si8O22(OH)2
 26. A Magneziohornblend – Ca2[(Mg,Fe2+)4Al](Si7Al)O22(OH)2
 27. A Magneziohulsit – (MgFe)2(Fe3+SnMg)(BO3)O2
 28. A Magneziochloritoid – Mg2Al4Si2O10
 29. A Magneziochromit – MgCr2O4
 30. A Magneziokarfolit – MgAl2Si2O6(OH)4
 31. A Magneziokatoforit – Na2CaMg4(AlFe3+)(Si7Al)O22(OH)2
 32. A Magnezioklinoholmquistit – Li2Mg3Al2Si8O22(OH)2
 33. A Magnezioriebeckit – Na2Mg3Fe3+2Si8O22(OH)2
 34. A Magneziosadanagait – (KNa)Ca2(MgFe2+Al)5(SiAl)8O22(OH)2
 35. A Magneziotaramit – Na2Ca(MgFe2+)3Al2(Si6Al2)O22(OH)2
 36. A Magnezit – MgCO3
 37. A Magneziumastrofylit(NaK)4Mg2(Fe2+Fe3+Mn)5Ti2Si8O24.(O,OH,F)7
 38. A Magneziumchlorofenicit – (MgMn)3Zn2(AsO4)(OH,O)6
 39. A Magneziumzippeit – Mg2(UO2)6(SO4)3(OH)10.16H2O
 40. A Magniotriplit -(MgFe2+Mn)2(PO4)F
 41. A Magnoniobit – (MgFe2+Mn)(NbTa)2O6
 42. A Magnussonit – Mn5(AsO3)3(OH,Cl)
 43. A Machatschkiit – Ca6(As5+O4)(As5+O3OH)3(PO4,SO4).15H2O
 44. A Majakit – PdNiAs
 45. A Majorit – (MgNa)3(FeSiAl)2(SiO4)3
 46. A Makatit – Na2Si4O9.5H2O
 47. A Mäkinenit – γ-NiSe
 48. A Malachit – Cu2(CO3)(OH)2
 49. A Malanit – Cu(PtIr)2S4
 50. A Malayait – CaSn(SiO4)O
 51. A Maldonit – Au2Bi
 52. G Malladrit – Na2(SiF6)
 53. A Mallardit – MnSO4.7H2O
 54. A Mammothit – AlCu4Pb6Sb(SO4)2Cl4O2(OH)16
 55. A Manandonit – LiAl4(Si2AlB)O10(OH)8
 56. A Manasseit – Mg6Al2(CO3)(OH)16.4H2O
 57. A Mandarinoit – Fe3+2Se3O9.6H2O
 58. A Manganarsit – Mn3As2O4(OH)4
 59. A Manganaxinit – Ca2Mn2+Al2BSi4O15(OH)
 60. A Manganbabingtonit – Ca2(MnFe)Fe3+Si5O14(OH)
 61. G Manganbeljankinit – (MnCa)(TiNb)5O12.9H2O
 62. A Manganberzeliit – Ca2NaMn2(AsO4)3
 63. G Manganhörnesit – (MnMg)3(AsO4)2.8H2O
 64. A Manganhumit – Mn7(SiO4)3(OH)2
 65. A Manganit – MnO(OH)
 66. A Manganneptunit – KNa2Li(MnFe)2Ti2(Si4O11)O2
 67. A Manganochromit – (MnFeZn)(CrV)2O4
 68. G Manganolangbeinit – K2Mn2(SO4)3
 69. A Manganoniobit – (MnFe2+)(NbTa)2O6
 70. A Manganostibit – (MnFe2+)7Sb5+As5+O12
 71. A Manganotantalit – MnTa2O6
 72. A Manganotapiolit – (MnFe)(TaNb)2O6
 73. A Manganozit – MnO
 74. G Manganpyrosmalit – (MnFe)8Si6O15(OH,Cl)10
 75. A Manganšadlunit – (MnPdCd)CuFe)8S8
 76. A Manjiroit – (NaK)(Mn4+Mn2+)8O16.nH2O
 77. A Mannardit – BaTi6V3+2O16
 78. A Mansfieldit – AlAsO4.2H2O
 79. A Mantiennéit – K(MgFe3+)2Al2Ti(PO4)4)OH)3.15H2O
 80. A Mapimit – Zn2Fe3+2(AsO4)3(OH)4.10H2O
 81. A Margarit – CaAl2(Al2Si)O10(OH)2
 82. A Margaritasit – (Cs,K,H3O)2(UO2)2(VO4)2.H2O
 83. A Margarosanit – Pb(CaMn)2(SiO3)3
 84. A Marialit – Na4Al3Si9O24Cl
 85. A Maricopait – Pb7Ca2(SiAl)48O100.32H2O
 86. A Maričit – NaFe2+PO4
 87. G MarkazitFeS2
 88. A Marokit – CaMn3+2O4
 89. A Marrit – PbAgAsS3
 90. G Marshit – CuI
 91. A Marsturit – Na2Ca2Mn6Si10O28(OH)2
 92. A Marthozit – Cu(UO2)3(SeO3)3(OH)2.7H2O
 93. G Mascagnit – (NH4)2(SO4)
 94. A Maslovit – PtBiTe
 95. A Massicot – PbO
 96. A Mastek – Mg3Si4O10(OH)2
 97. A Masutomilit – K(LiAlMn2+)3(SiAl)4O10(F,OH)2
 98. A Masuyit – PbO.8UO3.10H2O
 99. A Mathewrogersit – Pb7(FeCu)GeAl3Si12O36(OH,H2O)
 100. A Mathiasit – (KCaSr)(TiCrFeMg)21O38
 101. A Matildit – AgBiS2
 102. G Matlockit – PbFCl
 103. A Matrait – γ-ZnS
 104. A Mattagamit – CoTe2
 105. G Matteucit – NaHSO4.H2O
 106. A Mattheddleit – Pb20(SiO4)7(SO4)4Cl4
 107. A Matulait – CaAl18(PO4)12(OH)20.28H2O
 108. G Maufit – (MgNi)Al4Si3O13.4H2O
 109. A Maucherit – Ni11As8
 110. A Mawsonit – Cu1+6Fe3+2Sn4+S8
 111. A Mayenit – Ca12Al14O33
 112. A Mazzit – K2CaMg2(SiAl)36O72.28H2O

Mb–MgEditovat

 1. A Mbobomkulit – (NiCu)Al4(NO3)
 2. A Mcallisterit – Mg2B12O14(OH)12.9H2O
 3. A Mcauslanit – HFe3Al2(PO4)4F.18H2O
 4. A Mcbirneyit – Cu3(VO4)2
 5. A Mcconnellit – CuCrO2
 6. A Mcgillit – Mn8Si6O15(OH)8Cl2
 7. A Mcgovernit – (MnMgZn)22(AsO3)(AsO4)3(SiO4)3(OH)21
 8. A Mcguinnessit – (MgCu)2CO3(OH)2
 9. A Mckelyeyit-(Y) – NaCaBa3Y(CO3)6.3H2O
 10. A Mckinstryit – (AgCu)2S
 11. A Mcnearit – NaCa5H4(AsO4)5.4H2O
 12. A Medait – Mn6[V5+Si5O18](OH)
 13. G Měď – Cu
 14. A Meixnerit – Mg6Al2(OH)18.4H2O
 15. A Mejonit – Ca4Al6Si6O24(CO3)
 16. A Melanocerit-(Ce) – Na4Ca16(Y,TR)3(ZrCe)6(BO3)3(SiO4)12F12
 17. A Melanoflogit – SiO2
 18. A Melanostibit – Mn(SB5+Fe3+)O3
 19. A Melanotekit – Pb2Fe3+2Si2O9
 20. A Melanothallit – Cu2OCl2
 21. A Melanovanadit – CaV4O10.5H2O
 22. G Melanterit – FeSO4.7H2O
 23. A Melifán – CaNaBe(Si2O6)F
 24. A Melilit – (CaNaK)2(MgFe2+Al)[(AlSi)SiO7]
 25. A Melit – Al2[C6(COO)6].18H2O
 26. A Melkovit – CaFfe3+H6(MoO4)4(PO4).6H2O
 27. A Melonit – NiTe2
 28. A Melonjosefit – CaFe2+Fe3+(PO4)2(OH)
 29. A Mendipit – Pb3Cl2O2
 30. A Mendozavilit – Na(CaMg)2[Fe6(PO4)2(PMo11O39)(OH,Cl)10].33H2O
 31. G Mendozit – NaAl(SO4)2.11H2O
 32. G Meneghinit – Pb13CuSb7S24
 33. A Mengxianminit – (FeMn)2(CaNa)3Mg2(SnZn)5Al8O29
 34. A Mercallit – KHSO4
 35. A Merenskyit – (PdPtú(TeBi)2
 36. A Merlinoit – (KCaNaBa)7(Al9Si23O64).23H2O
 37. A Merrihueit – (KNa)2(Fe2+Mg)5Si12O30
 38. A Mertieit-I – Pd11(SbAs)4
 39. A Mertieit-II – (PdCu)5+x(SbAs)2-x
 40. A Merwinit – Ca3Mg(SiO4)2
 41. A Messelit – Ca2(Fe2+Mn)(PO4)2.2H2O
 42. A Metaaluminit – Al2(SO4)(OH)4.5H2O
 43. A Metaalunogen – Al4(SO4)6.27H2O
 44. A Metaankoleit – K2(UO2)2(PO4)2.6H2O
 45. A Metaautunit – Ca(UO2)2(PO4)2.8H2O
 46. A Metaborit – HBO2
 47. G Metacinabarit – HgS
 48. A Metadelrioit – CaSrV2O6(OH)2
 49. G Metahaiweeit – Ca(UO2)2Si6O15
 50. G Metahalloysit – Al2Si2O5(OH)4
 51. A Metaheinrichit – Ba(UO2)2(AsO4)2.8H2O
 52. A Metahewettit – CaV6O16.3H2O
 53. G Metahohmannit – Fe3+2(UO2)2(OH)2.3H2O
 54. A Metakahlerit – Fe2+(UO2)2(AsO4)2.8H2O
 55. A Metakalcuranoit – (CaNaBa)U2O7.2H2O
 56. A Metakirchheimerit – Co(UO2)2(AsO4)2.8H2O
 57. A Metaköttigit – (ZnFe3+Fe2+)3(AsO4)2.8(H2O,OH)
 58. A Metalodévit – Zn(UO2)2(AsO4)2.10H2O
 59. A Metanováčekit – Mg(UO2)2(AsO4)2.4-8H2O
 60. G Metarossit – CaV2O6.2H2O
 61. A Metaschoderit – Al2(PO4)(VO4).6H2O
 62. A Metaschoepit – UO3.nH2O (n<2)
 63. A Metasideronatrit – Na2Fe3+(SO4)2(OH).H2O
 64. A Metastibnit – Sb2S3
 65. A Metastudtit – UO4.2H2O
 66. A Metaswitzerit – Mn3(PO4)2.4H2O
 67. A Metatorbernit – Cu(UO2)2(PO4)2.8H2O
 68. A Metaťujamunit – Ca(UO2)2(VO4)2.3-5H2O
 69. A Metauranocircit – Ba(UO2)2(PO4)2.8(I)/6(II)H2O
 70. A Metauranopilit – (UO2)6(SO4)(OH)10.5H2O
 71. A Metauranospinit – Ca(UO2)2(AsO4)2.nH2O
 72. A Metavandendriesscheit – PbU6+7O22
 73. A Metavanmeerscheit – U6+(UO2)3(PO4)2(OH)6.2H2O
 74. A Metavanuralit – Al(UO2)2(VO4)2(OH).8H2O
 75. G Metavariscit – AlPO4.2H2O
 76. A Metavauxit – Fe2+Al2(PO4)2(OH)2.8H2O
 77. A Metavivianit – Fe2+3-xFe3+x(PO4)2(OH)x.(8-x)H2O
 78. A Metavoltin – K2Na6Fe2+Fe3+6(SO4)12O2.18H2O
 79. A Metazellerit – Ca(UO2)2(CO3)2.3H2O
 80. A Metazeunerit – Cu(UO2)2(AsO4)2.8H2O
 81. A Meyerhofferit – Ca2B6O6(OH)10.2H2O
 82. A Meymacit – WO3.2H2O
 83. A Mezolit – Na2Ca2(Al6Si9O30).8H2O
 84. A Mgriit – (CuFe)3AsSe3

Mi–MuEditovat

 1. A Miargyrit – AbSbS2
 2. G Miersit – (Ag,Cu)I
 3. A Miharait – PbCu4FeBiS6
 4. A Michenerit(PdPt)BiTe
 5. A Mikroklin – KAlSi3O8
 6. A Mikrolit – (NaCa)2Ta2O6(O,OH,F)
 7. A Mikrosommit – (NaCaK)7-8(SiAl)12O24(Cl,SO4,Co3)2-3
 8. A Milarit – KCa2AlBe2(Si12O30).H2O
 9. G Millerit – NiS
 10. G Millisit – (NaK)CaAl6(PO4)4(OH)9.3H2O
 11. A Millosevičit – (AlFe3+)2(SO4)3
 12. A Mimetezit – Pb5(AsO4)3Cl
 13. A Mimetit – Pb5(AsO4)3Cl
 14. A Minamiit – (NaCaK)Al3(SO4)2(OH)6
 15. A Minasgeraisit-(Y) – Y2CaBe2Si2O10
 16. A Minasragrit – V4+2(SO4)3(OH)2.15H2O
 17. A Minehillit – (KNa)2-3(CaMnFe)28[Zn4Al4Si40O112(OH)4](OH)12
 18. G Minguzzit – K3Fe3+(C2O4)3.3H2O
 19. G Minium – Pb2+2Pb4+O4
 20. A Minnesotait – (FeMg)3Si4O10(OH)2
 21. A Minrecordit – CaZn(CO3)2
 22. A Minyulit – KAl2(PO4)2(OH,F).4H2O
 23. A Mirabilit – Na2SO4.10H2O
 24. G Misenit – K2SO4.6KHSO4/K8H6(SO4)7
 25. A Miserit – KCa5(Si2O7)(Si6O15)(OH)F
 26. A Mitridatit – Ca3Fe3+4(PO4)4(OH)6.3H2O
 27. G Mitscherlichit – K2CuCl4.2H2O
 28. A Mixit – BiCu6(AsO4)3(OH)6.3H2O
 29. A Moctezumit – Pb(UO2)(TeO3)2
 30. A Modderit – (CoFe)As
 31. A Moganit – SiO2 s 2%H2O a 0,5%CO2
 32. A Mohit – Cu2SnS3
 33. A Mohrit – (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O
 34. A Moissanit – α-SiC
 35. A Moluranit – H4U4+(UO2)3(MoO4)7.18H2O
 36. A Molybdenit – MoS2
 37. A Molybdit – MoO3
 38. A Molybdofornacit – Pb2Cu[(As,P)O4][(Mo,Cr)O4](OH)
 39. G Molybdofylit – Pb2Mg2Si2O7(OH)2
 40. A Molybdomenit – PbSeO3
 41. G Molysit – Ffe3+Cl3
 42. A Monazit-(Ce) – (CeLaTh)(PO4)
 43. A Monazit-(La) – (LaCeNd)PO4
 44. A Monazit-(Nd) – (NdCeLa)PO4
 45. A Mončeit – (PtPd)(TeBi)2
 46. G Monetit – CaHPO4
 47. A Mongolit – Ca4Nb6(Si5O20)(OH)10.nH2O
 48. A Monimolit – (PbCa)3Sb2O8
 49. A Monohydrokalcit – CaCO3.H2O
 50. A Monsmedit – H8K2Tl3+2(SO4)8.11H2O
 51. A Montanit – Bi2TeO6.2H2O
 52. A Montbrayit – (AuSb)2Te3
 53. A Montdorit – K(Fe2+MnMg)2,5Si4O10(F,OH)2
 54. A Montebrasit – (LiNa)Al(PO4)(OH,F)
 55. G Monteponit – CdO
 56. A Monteregianit-(Y) – K2Na4Y2(Si16O38).10H2O
 57. A Montgomeryit – Ca4MgAl4(PO4)6(OH)4.12H2O
 58. A Monticellit – CaMg(SiO4)
 59. A Montmorillonit – (1/2Ca-Na)0,26-0,6(AlMg)2Si4O10(OH)2.nH2O
 60. G Montroseit – (V3+Fe3+)(O,OH)
 61. A Montroyalit – Sr4Al8(CO3)3
 62. A Montroydit – HgO
 63. A Mooihoekit – Cu9Fe9S16
 64. A Moolooit – CuC2O4.0,44H2O
 65. A Mooreit – (MgZnMn)15(SO4)2(OH)26.8H2O
 66. A Moorhouseit – (CoNiMn)(SO4).6H2O
 67. A Mopungit – NaSb(OH)6
 68. A Moraesit – Be2(PO4)(OH).4H2O
 69. A Mordenit – (CaNa2K2)(Al2Si10O24).7H2O
 70. A Moreauit – Al3(UP2)(PO4)3(OH)2.13H2O
 71. A Morelandit – (BaCaPb)5(AsO4)3Cl
 72. G Morenosit – NiSO47.7H2O
 73. A Morinit – Ca2NaAl2(PO4)2(OH)F4.2H2O
 74. A Morozewiczit – (PbFe)3GeS4
 75. A Mosandrit – (CaNaY)3(TiZrCe)(Si2O7)2(F,OH)2
 76. A Mosesit – Hg2N(So4,MoO4,Cl).H2O
 77. A Moschelit – HgI
 78. G Moschellandsbergit – γ-Ag2Hg3
 79. G Mottramit – Pb(CuZn)(VO4)(OH)
 80. A Motukoreait – NaMg19Al12(CO3)6,5(SO4)4(OH)54.28H2O
 81. A Mounanait – PbFe3+2(VO4)2(OH)2
 82. A Mountainit – (CaNaK)10Si16O40.19H2O
 83. A Mountkeithit – (MgNi)11(Fe3+CrAl)3(SO4,CO3)3,5.11H2O
 84. A Mourit – U4+Mo6+5O12(OH)10
 85. A Moydit-(Y) – (YGdDy)B(OH)4(CO3)
 86. A Mpororoit – WAlO3(O,OH)3.2H2O
 87. A Mrázekit – Cu3Bi2(PO4)2(OH)2.2H2O
 88. A Mroseit – CaTe4+(CO3)O2
 89. A Mückeit – CuNiBiS3
 90. A Muchinit – Ca2Al2V[(Si2O7)(SiO4)O(OH)]
 91. A Muirit – Ba10Ca2MnTiSi10O30(OH,Cl,F)10
 92. A Mullit – Al6Si2O13
 93. A Mundit – Al(UO2)3(PO4)2(OH)3.5,5H2O
 94. A Mundrabillait – (NH4)2Ca(HPO4)2.H2O
 95. A Munirit – NaVO3.2H2O
 96. A Muratait – (NaY)4(ZnFe2+)3(TiNb)6O18(F,OH)4
 97. A Murdochit – Cu6PbO8
 98. A Murmanit – Na2MnTi3(Si2O7)O2.8H2O
 99. A Murunskit – K2Cu3FeS4
 100. A Musgravit – (MgFeZn)2Al6BeO12
 101. A Muskovit – KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2
 102. A Muskoxit – Mg7Fe3+4O13.10H2O
 103. A Mušistonit – (CuZnFe)Sn(OH)6
 104. A Muthmannit – (AgAu)Te