Seznam latinských gramatických pojmů

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam některých původem latinských pojmů, užívaných v mluvnici.

Jazykovědné disciplínyEditovat

HláskoslovíEditovat

 • samohláskavokál
 • souhláskakonsonanta
 • dvojhláskadiftong
 • trojhláska – triftong
 • zaokrouhlení hlásky – labializace
 • změkčení hlásky – palatalizace, palatizace
 • délka samohlásky – vokalická kvantita
 • spodoba – asimilace

SouhláskyEditovat

 • závěrová – okluzíva, explozíva
 • nosovka – nazála
 • úžinová – konstriktiva, frikativa, spiranta
 • polozávěrová – semiokluzíva, afrikáta
 • bokovka – laterála
 • kmitavá souhláska – vibranta
 • obouretná – bilabiála
 • retozubná – labiodentála
 • dásňová – alveodentála
 • zadodásňová - postalveolára
 • tvrdopatrová – palatála
 • měkkopatrová – velára
 • čípková – uvulára
 • hrtanová – laryngála
 • hlasivková – glotální

Slovní druhyEditovat

V závorce je uvedeno množné číslo.

Podstatná jménaEditovat

ZájmenaEditovat

 • osobní – personální
 • přivlastňovací – posesivní
 • ukazovací – demonstrativní
 • zvratná – reflexivní
 • tázací – interogativní
 • vztažná – relativní
 • neurčitá – indefinitní
 • záporná – negativní

ČíslovkyEditovat

 • základní – kardinální
 • řadové – ordinální
 • druhové – speciální
 • násobné – multiplikativní
 • podílné – distributivní

Slovesné tvaryEditovat

OhýbáníEditovat

Mluvnické kategorieEditovat

PádEditovat

 • podmětný pád – nominativ – český 1. pád
 • přivlastňovací pád – genitiv – český 2. pád
 • pád adresáta – dativ – český 3. pád
 • předmětný pád – akuzativ – český 4. pád
 • pád oslovení – vokativ – český 5. pád
 • pád umístění – lokál – český 6. pád
 • pád způsobu – instrumentál – český 7. pád

ČísloEditovat

RodEditovat

 • podstatné jméno rodu mužského – maskulinum
  • podstatné jméno rodu mužského životného – animatum
  • podstatné jméno rodu mužského neživotného – inanimatum
 • podstatné jméno rodu ženského – femininum
 • podstatné jméno rodu středního – neutrum

ČasEditovat

ZpůsobEditovat

Slovesný rodEditovat

VidEditovat

 • dokonavý – perfektivum
 • nedokonavý – imperfektivum

Větné členyEditovat

Druhy větEditovat

 • oznamovací – enunciativní, konstatační
 • tázací – interogativní
 • rozkazovací – imperativní
 • přací – deziderativní, optativní
 • souřadnostparataxe
 • podřadnosthypotaxe