Seznam kulturních památek v Peruci

Seznam kulturních památek v obci Peruc v okrese Louny

Tento seznam nemovitých kulturních památek v městysi Peruc v okrese Louny vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Peruc editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q38047481)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43622/5-1309
Pam. katalog
MIS
Peruc před nákupním střediskem, pp. 946/2
50°20′30,8″ s. š., 13°57′26,74″ v. d.
Boží muka. Kamenný, hrubě opracovaný hranolový sloupek. V dolní i horní části je mírně rozšířený a zakončený nízkým jehlancem. Původně byl snad na vrcholu kovový křížek, na konci 60. let 20. století již nepřítomný.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Hospoda (Q33317599)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43126/5-1310
Pam. katalog
MIS
Peruc náměstí Emila Filly 19
50°20′33,75″ s. š., 13°57′45,56″ v. d.
Hospoda. Empírová přízemní budova s valbovou střechou z doby kolem r. 1840. Fasáda je členěna pilastry s iónskými hlavicemi, vstupní díl překročen trojúhelným tympanonem na lizénách. Římsa členěna triglyfy a metopami, každá druhá obsahuje motiv poštovní trubky.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Pomník padlých první světové války (Q38047476)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43072/5-4531
Pam. katalog
MIS
Peruc náměstí Emila Filly, pp. 967/11
50°20′34,91″ s. š., 13°57′45,08″ v. d.
Pomník padlých první světové války. Pozdně secesní, expresivní pomník udržuje jemným zúžením soklu i kompozicí postav tvar čtyřbokého jehlanu resp. nízkého obelisku. Písmo v duchu art deco oznamuje na římse "Našim padlým hrdinům ve válce světové 1914–18" a níže jejich jména. E. Kodet 1922.

Památkově chráněno od 13. února 1967.

Kostel svatého Petra a Pavla (Q38047492)


 
 
 
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul in Peruc “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42641/5-1308
Pam. katalog
MIS
Peruc st. 50, pp. 967/15, 37/2
50°20′36,01″ s. š., 13°57′43,19″ v. d.
Kostel sv. Petra a Pavla. Kostel s dynamicky zprohýbaným průčelím a do půdorysu vtaženou věží. Byl vystavěn v letech 1722–1725 P. P. Columbanim. Hlavní prostor je jednolodní, zakončen pravoúhlým kněžištěm. Na římse v kartuši znak Ledebourů. Edikulový štít se sochami splývá s věží.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38047471)


 
 
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Peruc “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42838/5-1311
Pam. katalog
MIS
Peruc jižně od kostela, pp. 967/15
50°20′35,45″ s. š., 13°57′43,78″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého. Na jednoduchém kvádrovém fundamentu dvojitý nižší sokl. Na něm reliéf letopočtu MDCCCLVII (1857), zezadu signatura: Platzer. Postava světce v kanovnickém rouchu není dynamická. Prostovlasý Jan drží zlacenou palmovou ratolest. Socha přesunuta ke kostelu.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Zvonička – vidlák (Q38047487)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42835/5-4532
Pam. katalog
MIS
Peruc náměstí Emila Filly, pp. 967/1
50°20′34,96″ s. š., 13°57′44,86″ v. d.
Zvonička - vidlák. Zvonice z rozdvojeného kmene, z počátku 19. století, dnes uchycená na betonovém sloupku. V horní části rozštěp zakryt stanovou měděnou stříškou završenou latinským křížkem s jetelovými konci. Pod stříškou býval zvonek.

Památkově chráněno od 13. února 1967.

Zámek (Q20982290)


 
 
 
Kategorie „Peruc Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42466/5-1307
Pam. katalog
MIS
Peruc náměstí Emila Filly 1
50°20′36,97″ s. š., 13°57′46,64″ v. d.
Zámek s omezením: bez pp. 102/5 a 102/6. Na místě původní tvrze je postaven zámek z 1. poloviny 18. století (stavitelé: Porta, Columbani). Byl dále upravován, datace na bráně 1765. K budově patří zámecký park, sochy sfing ad. a novogotická Boženina studánka. Žil zde v polovině 20. století malíř Emil Filla.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Radnice (Q33317591)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101366
Pam. katalog
MIS
Peruc Oldřichova 49
50°20′41,55″ s. š., 13°57′41,92″ v. d.
Neorenesanční radnice z roku 1887 překvapuje v městysi svou bohatě sgrafity zdobenou fasádou. Přízemí je bosované, s frontony, patro člení na podokenní kordonové římse lichá pilastrová kolonáda. Dům má ještě zadní o patro níže posazené nezdobené křídlo.

Památkově chráněno od 24. ledna 2005.

Černochov editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Václava (Q36856375)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Černochov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43344/5-1113
Pam. katalog
MIS
Černochov st. 68, pp. 82
50°21′12,79″ s. š., 14°1′39,37″ v. d.
Kostel sv. Václava. Prostor okolo gotického (presbyterium), barokně přestavěného (loď a věž) kostela a bývalého hřbitova ohraničený ohradní zdí. Kněžiště kostela s šesti opěrnými pilíři má čelní okno gotické s bohatou kružbou. Loď uvnitř elipsovitá, sklenuta plochou kupolí.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Hřivčice editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Milník (Q37270860)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42905/5-1141
Pam. katalog
MIS
Hřivčice před čp. 121, pp. 1036
50°19′54,86″ s. š., 13°54′50,32″ v. d.
Vysoký (cca 1,2m) pískovcový mílník s vrypy, hrubě nepravidelně otesaný, silně zvětralý. Z roku 1680, údajně z evropské cesty Via Regia.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Kaple (Q37270842)


 
 
 
Kategorie „Chapel in Hřivčice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42397/5-1140
Pam. katalog
MIS
Hřivčice st. 57
50°19′59,33″ s. š., 13°55′2,78″ v. d.
Kaple na čtvercovém půdorysu, se skosenými rohy. Postavena z lámané opuky, omítnutá. Vchod sklenut do půloblouku. Jehlancová tašková střecha vybíhá ve zděnou zvonici barokního štítového tvaru s volutami, završena křížkem. Uvnitř křížová klenba.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Pátek editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sloup se sochou svatého Jana Nepomuckého (Q38089678)


 
 
 
Kategorie „John of Nepomuk column in Pátek “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42693/5-1303
Pam. katalog
MIS
Pátek střed vesnice, pp. 1523/15
50°22′51,9″ s. š., 13°56′15,5″ v. d.
Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého. Za čtvercovým plůtkem z jemné drátové litiny se nachází na čtverhranném stylobatu a soklu hladký sloup s korintskou hlavicí. Na něm lehce v kontrapostu prohnutý světec s obvyklými atributy: s krucifixem v rukách, v kanovnickém rouchu, s biretem na hlavě.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Zámek Pátek (Q12047753)


 
 
 
Kategorie „Pátek Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43481/5-1300
Pam. katalog
MIS
Pátek Pátek 1
50°22′49,71″ s. š., 13°56′10,68″ v. d.
Zámek. Za podélnými hospodářskými budovami se ve dvoře nachází centrálně koncipovaný patrový zámek s lucernovou nástavbou střešního pavilonu (věžovitá mansarda). Ze vsi je přístupný barokním průjezdem, z druhé strany jsou meandry a jez řeky Ohře. Dříve tvrz.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Vodní mlýn (Q30856887)


 
 
 
Kategorie „Watermill in Pátek (Peruc) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43222/5-1302
Pam. katalog
MIS
Pátek Pátek 53
50°22′52,02″ s. š., 13°56′11,5″ v. d.
Vodní mlýn ze 16. století. Vodní mlýn pod zámkem má renesanční základ datovaný původně na fasádě rokem 1567. Byl často přestavován, v roce 1915 vyhořel. Přestavbou navýšená hlavní budova má viditelné původní obloučkové štíty, některá kamenná ostění a zbytky sgrafit, též v interiéru.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Tvrz (Q30856870)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43670/5-1304
Pam. katalog
MIS
Pátek Pátek 35
50°22′58,75″ s. š., 13°56′19,96″ v. d.
Tvrz. K ulici podélně orientovaná nevelká patrová stavba. Ze dvora je vidět venkovní kamenné neomítlé schodiště podklenuté velkým obloukem. V přízemí je křížová klenba.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Radonice nad Ohří editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Povýšení svatého Kříže (Q61780074)


 
 
 
Kategorie „Church of the Exaltation of the Holy Cross (Radonice nad Ohří) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106231
Pam. katalog
MIS
Radonice nad Ohří st. 1, pp. 1, 3/1
50°22′47,6″ s. š., 13°55′11,41″ v. d.
Kostel Povýšení svatého Kříže je situován v historickém jádru obce. Byl postaven v letech 1905–1907 podle návrhu lounského stavitele Františka Davida.

Památkově chráněno od 15. srpna 2018.

Socha svatého Linharta (Q38090609)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42415/5-1306
Pam. katalog
MIS
Radonice nad Ohří u kostela, pp. 3/1
50°22′48,09″ s. š., 13°55′9,86″ v. d.
Barokní socha sv. Linharta z doby kolem roku 1720. Světec stojí na vyšším soklu, na něm kartuš s reliéfem zobrazujícím tvrz (podle farní kroniky páteckou), před ní tři hospodářská zvířata. Linhart má na sobě dlouhé zřasené roucho a na hlavě biskupskou mitru.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Fara (Q33255168)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43628/5-1305
Pam. katalog
MIS
Radonice nad Ohří Radonice nad Ohří 1
50°22′50,4″ s. š., 13°55′7,41″ v. d.
Fara. Pozdně barokní soubor z roku 1782 se skládá z fary, brány a špýcharu. Fara je patrová, s mansardovou střechou, podélně orientovaná. Špýchar je rovněž patrový, avšak menší, s polovalbou, k ulici kolmo. Působil zde jako kaplan básník Boleslav Jablonský.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Telce editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Mikuláše (Q38147845)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Nicholas (Telce) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42483/5-1450
Pam. katalog
MIS
Telce st. 31, pp. 45
50°18′28,75″ s. š., 13°58′44,31″ v. d.
Kostel sv. Mikuláše. Areál kostela má gotické jádro. Dnešní podoba se odvíjí od pozdně barokní přestavby z let 1779–1786. Soubor tvoří samotný kostel sv. Mikuláše a ohradní zeď vymezující plochu hřbitova.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Související články editovat

Externí odkazy editovat