Seznam kulturních památek v Karlových Varech

Seznam kulturních památek v obci Karlovy Vary v okrese Karlovy Vary

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Karlovy Vary v okrese Karlovy Vary vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Karlovy VaryEditovat

ZSJ StředEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tržnice (Q37340341)


 
   
52594/4-4126
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Horova 1223/1
50°13′53,72″ s. š., 12°52′11,96″ v. d.
Tržnice. Přísně účelová funkční stavba. Hlavní hala je trojlodní, 60 m dlouhá, 32,5 m široká střední loď haly má rozpětí 18,4 m. Výška budovy bez středové věžičky činí 15,4 m, vrcholek věžičky je 22 m nad úrovní podlahy haly. Na jižním průčelí přístavba o rozměrech 32,2 x 6,5 m. Pilíř, stropy a opěrné rámy ze železobetonu. Stavba je v plném rozsahu podsklepena. V roce 1931 a v 70. letech 20. století byly provedeny stavební úpravy. Tržnice je dosud v provozu.

Památkově chráněno od roku 1981.  

Hotel Národní dům (Q31514780)


 
   
29108/4-4144
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary T. G. Masaryka 1088/24, Jugoslávská, Zeyerova
50°13′48,43″ s. š., 12°52′11,35″ v. d.
Hotel Národní dům. Eklektická stavba s bohatou plastickou výzdobou interiérů. Průčelním rizalitem prochází přes 3 patra arkýř, tvořící v 1. podlaží arkádu. V interiéru sál s balkonem a galerií a bohatý plastický dekor ve dřevě i štukatuře, ocelová opona, původní jevištní technika, kované zábradlí na balkonech i schodištích. Budova není využívána a chátrá.

Památkově chráněno od roku 1981.  

Soudní areál (Q8453951)


 
   
25859/4-4557
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Moskevská 1163/17
50°13′42,46″ s. š., 12°52′1,78″ v. d.
Soud - areál s vězeňským dvorem, mostkem, schodištěm, opěrných a ohradních zdí, z přelomu 19. a 20. století.
 • budova čp. 1163, spojovací mostek, schodiště, tarasní zeď, ohradní zeď, parc. 1839
 • vězeňský dvůr, spojovací mostek, schodiště, tarasní zeď, ohradní zeď, parc. 1840

Památkově chráněno od 27. května 1991.

Základní škola (Q31515495)


 
   
10848/4-5038
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Moskevská 1117/25
50°13′41,27″ s. š., 12°51′53,17″ v. d.
Základní škola, školní pozemek, oplocení. Areál vystavěn v letech 1902–1904 podle projektu Franze Drobneho.

Památkově chráněno od 18. srpna 1995.

Hotel Beseda (Q31515720)


 
   
20493/4-4127
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Jaltská 1107/14, Dr. Engla
50°13′45,88″ s. š., 12°51′56,77″ v. d.
Hotel Beseda. Hotel byl zbudován z iniciativy Dr. Emanuela Engela jako středisko kulturně osvětové činnosti českého národa, za 1. republiky pak sloužil jako hotel. Nárožní třípatrový dům.

Památkově chráněno od roku 1981.  

Banka (Q31518421)


 
   
12085/4-4885
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary náměstí Republiky 1229/1, Bělehradská
50°13′47,24″ s. š., 12°51′59,08″ v. d.
Banka. Průčelí je třípatrové s vikýřem, čtyřosé. Na římse po stranách sedí sochy (zřejmě alegorie),v mírně nadživotní velikosti.

Památkově chráněno od 27. října 1993.

Chebský most (Q87441466)


 
   
106354
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Chebský most, pp. 2360/1, 2393/1
50°13′53,98″ s. š., 12°51′58,06″ v. d.
Pětiobloukový silniční kamenný most císaře Františka Josefa přes řeku Ohři (dnešní český název Chebský most je chybným překladem obecného názvu Egerbrücke = most přes Ohři) z roku 1869 severozápadně od centra Karlových Var. Most spojil tehdejší náměstí císaře Josefa na pravé straně řeky s obcí Rybáře na protější levé straně. V letech 1891–1892 byly chodníky po obou stranách mostu rozšířeny vyložením na kamenné konzoly a opatřeny novým železným zábradlím. V letech 1903–1904 byla vozovka zvednuta o 0,75 m a mostovka byla oboustranně rozšířena o ocelové chodníky, čímž byly zrušeny kamenné konzoly z roku 1892. Celková šířka se tím zvětšila na téměř 11 m. V roce 1985 byl po havárii rekonstruován, chodníky jsou po této opravě železobetonové s ocelovým zábradlím. V letech 1906–1914 vznikl projekt na zřízení pouliční elektrické dráhy na mostě, nebyl však realizován. Celková délka mostu dnes činí 111,2 metru a šířka (včetně chodníků) 8,8 metru. Rozpětí všech oblouků je kolem 17,5 metru. Tři pilíře jsou ve vodě, jeden jižní na břehu. Nad středovými pilíři jsou umístěny kamenicky ztvárněné kartuše kruhového tvaru.

Památkově chráněno od 25. září 2017.

ZSJ VítěznáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům Mona Lisa (Q37340325)


 
   
50859/4-5235
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary nábřeží Jana Palacha 1211/34, K. Čapka
50°14′1,25″ s. š., 12°52′16,47″ v. d.
Činžovní dům Mona Lisa. Obytné domy Mona Lisa a Am Lido byly postaveny v letech 1911-1912 městským stavitelem Josefem Waldertem. Fasády (zrcadlově orientované) jsou řešené v duchu pozdní secese s geometrickým dekorem a hrubou strukturou na tektonických článcích. Čtyřpodlažní rohový dům s obytnou mansardou, podsklepený.

Památkově chráněno od 9. dubna 2001.

Dům Am Lido (Q37340310)


 
   
50860/4-5234
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary nábřeží Jana Palacha 1217/32, Koptova
50°14′0,47″ s. š., 12°52′17,21″ v. d.
Činžovní dům Am Lido. Obytné domy Mona Lisa a Am Lido byly postaveny v letech 1911–1912 městským stavitelem Josefem Waldertem. Fasády (zrcadlově orientované) jsou řešené v duchu pozdní secese s geometrickým dekorem a hrubou strukturou na tektonických článcích.

Památkově chráněno od 5. dubna 2001.

Kaplička Ecce Homo (Q37340593)


 
   
19544/4-887
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary I. P. Pavlova, parc. 2746, severně od budovy nábřeží Jana Palacha 932/20
50°13′52,14″ s. š., 12°52′24,99″ v. d.
Kaplička Ecce Homo. Drobná kaple obdélného půdorysu o šíři 3,39 m a délce 2,42 m. Objekt má sedlovou střechu o nevelkém spádu. Střešní krytina (plech) v současnosti zcela schází. Orientace hřebene střechy probíhá přibližně ve směru jihozápad – severovýchod. Hlavním průčelím je průčelí jihozápadní. Mobiliář kaple se nedochoval. Pouze na severozápadní stěně interiéru se dochovalo precizně provedené štukové zrcadlo s komplikovaně ztvárněným frontonem v principu segmentového tvaru, v jehož ploše se nachází nápis „Ecce homo“. V ploše zrcadla byl nejspíše umístěn obraz (či reliéf) s výjevem trpícího Krista. Interiér kaple je aktuálně vybílen, tento nátěr je ovšem již zcela dožilý (2013).

Poznámka: Původně byla zapsána jako kaplička sv. Vavřince. Monumnet uvádí umístění „mezi ul. Bezručova a nábř. J. Palacha“.
Památkově chráněno od 5. února 1964.

ZSJ U nemocniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Vila Skt. Georg (Q31516507)


 
   
104419
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Havlíčkova 1370/2
50°13′49,15″ s. š., 12°52′41,3″ v. d.
Vila Skt. Georg, zahrada. Vlastní vila stavitele Julia Srba z roku 1932, nazvaná Skt. Georg, je typickým příkladem meziválečné moderní architektury s prvky art deco, rozvíjené v širokém pásmu severozápadních Čech. Z kubické hranolové hmoty třípatrové vily vystupují směrem k centru křížení ulic polygonální nárožní arkýře s reliéfy hrajících si dětí vložené do zkosených parapetů oken druhého patra, které stavbě naprosto dominují.

Památkově chráněno od 26. července 2011.

ZSJ Na výsluníEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pošta (Q31515631)


 
   
33261/4-4143
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary T. G. Masaryka 559/1
50°13′44,54″ s. š., 12°52′26,15″ v. d.
Pošta. Nárožní budova se dvěma dvory v půdorysné disposici.

Památkově chráněno od roku 1981.  

Dům Liberty (Q37340440)


 
   
10840/4-5031
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Krále Jiřího 1106/10
50°13′38,53″ s. š., 12°52′30,13″ v. d.
Činžovní dům Liberty: vila Liberty, zahrada, oplocení. Typická reprezentativní lázeňská vila.

Památkově chráněno od 21. srpna 1995.

Vila Becher (Q31516572)


 
   
20197/4-4991
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary třída Krále Jiřího 1196/9
50°13′34,28″ s. š., 12°52′28,88″ v. d.
Vila Becher, oplocení, zahrada, garáž. Honosná rodinná vila Gustava Bechera, postavená v secesním slohu roku 1914 podle návrhu karlovarského architekta Karla Hellera. Vnitřní dispozice je typu tzv. anglosaské cottage. Dvoupodlažní budova s mansardami je postavena na vcelku pravidelném čtvercovém půdorysu, z něhož vystupují pouze oblé tvary vstupního schodiště a zimní zahrady.

Památkově chráněno od 21. března 1995.

ZSJ Lázeňské území-západEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Lázně V. (Alžbětiny lázně) se Smetanovými sady (Q31515796)


 
   
10842/4-5035
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Smetanovy sady 1145/1
50°13′49,01″ s. š., 12°52′19,38″ v. d.
Lázeňský dům Lázně V. - Alžbětiny lázně se Smetanovými sady. Objekt byl vybudován v letech 1904–1906 jako Alžbětiny lázně na okraji městských (dnes Smetanových) sadů jako monumentální, přísně osově komponovaná architektura zámeckého typu na čtyřkřídlé dispozici. Zadní trakt, uzavírající vnitřní nádvoří, byl doplněn na počátku 20. let 20. století. Lázně V. byly postaveny podle návrhu ředitele městského stavebního úřadu Ing. Franze Drobneho.
 • lázeňská budova, parc. 2290
 • Smetanovy sady, parc. 2289

Památkově chráněno od 21. srpna 1995.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37340663)


 
   
45366/4-874
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary nábřeží Osvobození, u Školní lávky, parc. 2291
50°13′49,44″ s. š., 12°52′23,99″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého. Barokní pískovcová socha světce v životní velikosti z roku 1728, stojí na mladším jednoduchém hranolovém podstavci bez nápisu či reliéfu. Autorsky je neurčená. Třikrát byla přemístěna, na současné místo roku 1909.

Poznámka: MonumNet uvádí umístění „mezi řekou Teplá a Smetanovými sady“
Památkově chráněno od 5. února 1964.

Kolonáda Sadového pramene (Q37340238)


 
   
27946/4-4052
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Dvořákovy sady, parc. 1521, 1526/2
50°13′39,11″ s. š., 12°52′41,37″ v. d.
Areál kolonády Sadového pramene se skládá
 • z kolonády, která probíhá rovnoběžně se sadovým průčelím Vojenského lázeňského ústavu, v jehož suterénu je vývěr vlastního pramene
 • z plastiky dívky vyhotovené z bílého mramoru a z masivní žulové dekorativní vázy s úzkým hrdlem a dvěma malými oušky

Práce českých dělníků blanenských železáren, podle návrhu architektů Fellnera a Helmera, jejichž další prací je již zde jen Tržní kolonáda; obdobná Vřídelní kolonáda byla za Hitlera odstraněna.
Památkově chráněno od 23. října 1973.

Vojenský lázeňský ústav (Q31514403)


 
   
38313/4-884
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Mlýnské nábřeží 574/7
50°13′37,27″ s. š., 12°52′45,7″ v. d.
Lázeňský dům - vojenský ústav lázeňský. Třípatrová čtyřkřídlá volně stojící budova postavená v letech 1853–1855 podle projektu hraběte B. W. Hagenauera. V roce 1905 fasády doplněny vysokým pilastrovým řádem s ionskými hlavicemi a sochařskou výzdobou. Dostavba třetího patra vznikla až v roce 1924.
 • třípatrová volně stojící budova krytá sedlovými plochými střechami
 • žulová kašna čtvercového půdorysu
 • památník rytíře von Hochbergera

Památkově chráněno od 5. února 1964.

Lázně III. (Q31515278)


 
   
29608/4-883
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Mlýnské nábřeží 507/5
50°13′35,33″ s. š., 12°52′47,93″ v. d.
Lázeňský dům - Lázně III. Budova lázní postavená v letech 1864–1867 dle projektu architektů Haina, Rennera a Labitzkého v romantickém slohu ve stylu anglické zámecké gotiky, raného historismu s pseudogotickými a pseudorománskými motivy. Jedná se o patrovou budovu souměrné dispozice na obdélném půdorysu se dvěma vnitřními dvory.

Památkově chráněno od 5. února 1964.

  Špitál svatého Bernarda


 
   
28013/4-899
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Mlýnské nábřeží, za altánem pramenu Svoboda
50°13′33,48″ s. š., 12°52′50,25″ v. d.
Cizinecký špitál sv. Bernarda postavil v letech 1806–1809 Wenzel Stöhr podle projektu stavitele Arense z Hamburku. Roku 1892 byl plně nahrazen špitálem novým. Poté sloužil jako administrativní budova s kancelářemi městského stavebního úřadu. Demolován v roce 1963.

Poznámka: Parcelní číslo ani adresa v MonumNetu neuvedeny. Původně zapsáno jako zámecká kolonáda. Na historickém snímku jde o dům zcela vlevo, za pramenem Svoboda.
Památkově chráněno od 5. února 1964.
Památková ochrana zrušena 28. ledna 1980.

Socha svatého Bernarda z Clairvaux (Q37340224)


 
   
28332/4-875
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Mlýnské nábřeží, severně od Mlýnské kolonády, u schodů do Skalníkových sadů, parc. 1233/1
50°13′33,25″ s. š., 12°52′51,81″ v. d.
Barokní pískovcová socha sv. Bernarda z Clairvaux z roku 1706 s charakteristickými atributy, autorsky neurčená. Roku 1891 byla přemístěna ze skalního masivu odstraněného pro úpravy nábřeží a Mlýnské kolonády na zbylou část skály.

Památkově chráněno od 5. února 1964.

Mlýnská kolonáda (Q1054203)


 
   
45737/4-876
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Mlýnské nábřeží, parc. 1248, 1249
50°13′30,79″ s. š., 12°52′54,88″ v. d.
Mlýnská kolonáda. Stavba vlastní kolonády byla dokončena po 10 letech roku 1881, architektem byl Josef Zítek. Trojtraktová dispozice s použitím korintského řádu kryje pět pramenů. Sochařskou výzdobu, alegorické sochy měsíců roku, zhotovili Alfred Schreiber a Karl Wilfert.

Památkově chráněno od 5. února 1964.

Lázeňská 1 (Q31515427)


 
   
28801/4-4556
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Lázeňská 19/1
50°13′29,28″ s. š., 12°52′58,08″ v. d.
Městský dům. Dům je třípatrový, průčelí je devítiosé (krajní okna dvojitá nebo trojitá).

Památkově chráněno od 22. května 1991.

Dům U Zlatého klíče - muzeum (Q31518088)


 
   
17258/4-885
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Lázeňská 21/3
50°13′28,26″ s. š., 12°52′59,27″ v. d.
Muzeum - dům U Zlatého klíče. Dům byl postaven v letech 1835–1836 na místě starého mlýna, fasáda byla upravena v letech 1889–1893 podle návrhu stavitele Konráda Eckla v neorenesančním stylu. V domě měl svou ordinaci lékař Karl David Becher, za kterým sem docházel Karel Marx. Řadový třípatrový dům o 9 osách, se střešní nástavbou, v šíři 1 osy vysunutý z uliční řady. Přízemí je otevřeno moderním podloubím s rovnými překlady, spočívajícími na pilířích, obložených mramorem pod kordonovou římsou nápis "U Zlatého klíče".

Památkově chráněno od 5. února 1964.

Lázeňský dům Paderewski (Q31515570)


 
   
36391/4-4042
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Lázeňská 480/5
50°13′27,75″ s. š., 12°52′59,98″ v. d.
Lázeňský dům Paderewski. Jeden z mála lázeňských domů ve městě, který si dochoval svoji původní dispozici, doklad lázeňské výstavby reprezentačních domů poloviny 19. století. Dům o třech poschodích s mansardovou střešní nástavbou, se sedmi okny v každém poschodí.

Památkově chráněno od 5. března 1973.

Dům Černý orel (Q31517798)


 
   
10839/4-5032
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Tržiště 27/5
50°13′25,19″ s. š., 12°53′1,65″ v. d.
Městský dům Černý orel. Řadový, dvoupatrový barokní dům lichoběžníkového půdorysu, pocházející z prvého většího stavebního rozmachu Karlových Varů na levém břehu řeky Teplé. Byl postaven v roce 1704 a přetrval na svém místě v původní podobě.

Památkově chráněno od 21. srpna 1995.

Lázeňský dům Zawojski (Q31518002)


 
   
17153/4-4123
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Tržiště 29/9
50°13′24,61″ s. š., 12°53′1,35″ v. d.
Lázeňský dům Zawojski. Nejčistčí projev secese v Karlových Varech. Třípatrový činžovní dům na břehu Teplé. Bývalé sídlo České živnostenské banky.

Památkově chráněno od roku 1981.  

Lázeňský dům Wolker (Q31518562)


 
   
46834/4-4534
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Tržiště 35/19
50°13′22,52″ s. š., 12°52′58,79″ v. d.
Lázeňský dům Wolker. Dům železobetonové konstrukce s náročně vybaveným interiérem vestibulu. Dům je pětipatrový, s pětiosým průčelím. Postaven roku 1930, architekt Karl Ernstberger.

Památkově chráněno od 26. dubna 1991.

  Lázeňský dům Bílý lev (Q61918832)


 
   
53057/4-882
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Tržiště 36/21
50°13′22,11″ s. š., 12°52′58,33″ v. d.
V roce 1988 byl dům zbořen. Dnes na jeho místě stojí přízemní polygonální stánek s názvem U Bílého lva.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. Snímek zachycuje stánek s názvem U Bílého lva, stojící na místě zbořeného lázeňského domu Bílý lev čp. 36.
Památkově chráněno od 5. února 1964.
Památková ochrana zrušena 22. května 1985.

Lázeňský dům Atlantic (Q31515142)


 
   
32832/4-4147
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Tržiště 37/23
50°13′21,13″ s. š., 12°52′57,41″ v. d.
Lázeňský dům Atlantic. Nárožní dům postaven v letech 1912–1914. Stavba s železobetonovým monolitickým skeletem a nepříliš obvyklým užitím architektonické formy ovlivněné stylem art deco.

Památkově chráněno od roku 1981.  

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Q37340614)


 
   
19913/4-873
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Tržiště, parc. 226
50°13′23,16″ s. š., 12°52′57,82″ v. d.
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice. Na několika stupních umístěný hladký sokl nad půdorysem trojúhelníka, s konkávně probranými a šikmo okosenými rohy, je ukončen profilovanou římsou. Na ní jsou na nárožích osazeny sochy sv. Vojtěcha, Augustina a Floriana. Na ukončující římse sedí figury andílků s emblémy víry, naděje a lásky. Ve středu je osazena na nízké podnoži zeměkoule, nesoucí oblak se sedícími postavami Krista s křížem a Boha - Otce se žezlem, mezi nimi o něco níže na srpku měsíce stojící postava Panny Marie se sepjatýma rukama, nad jejíž hlavou figury hlavní skupinu drží kovovou korunu. Celek uzavírá kovová svatozář ve tvaru trojúhelníka s letící holubicí uprostřed. Na patě západního boku soklu vyrytý nápis: ERECT. J. WENDA 1716.

Památkově chráněno od 5. února 1964.

Tržní kolonáda (Q37340788)


 
   
16086/4-4327
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Tržiště, parc. 1208
50°13′24,24″ s. š., 12°52′59,15″ v. d.
Tržní kolonáda. Typická elektická stavba z konce 19. století od předních vídeňských architektů s motivy romantiky, anglické pozdní gotiky a italského vrcholného baroka (nika - A. Pozzo). Areál se skládá z protáhlé stavby podél jedné strany Tržiště (pod Zámeckým vrchem), shodně s ulicí v půdoryse mírně zalomena, je řešena jako široká loggie otevřená do ulice, a ze schodiště, kterým lze jít z obou stran na místo vyvěrání Tržního pramene.

Památkově chráněno od 5. února 1964.

Zámecká kolonáda (Q37340257)


 
   
27775/4-899
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Tržiště 2119/10
50°13′25,38″ s. š., 12°52′58,36″ v. d.
Zámecká kolonáda
 • Ohmannova kolonáda, která je vestavěna do úpatí Zámeckého vrchu nad Tržní kolonádou
 • ve skále vytesaná grotta horského ducha

Památkově chráněno od 5. února 1964.

Zámecká věž (Q10937617)


 
   
15836/4-868
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Zámecký vrch 431/2
50°13′25,4″ s. š., 12°52′59,45″ v. d.
Částečně dochovaný hrad přestavěný na městskou věž. Třípatrová hranolová věž umístěná na strmé skále nad Tržištěm. Pozůstatek hradu císaře Karla IV. Po požáru v roce 1604 sloužila jako městská hláska. Poslední významná úprava provedena v roce 1911 v rámci stavby kolonády Zámeckého pramene dle projektu F. Ohmanna. Věž krytá stanovou střechou, ukončenou lucernou s cibulovou bání; ve vrcholu se nachází větrná růžice

Památkově chráněno od 18. ledna 1964.

Lázeňský dům Kladno (Q31516650)


 
   
19987/4-4555
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Stará louka 375/2
50°13′21,31″ s. š., 12°52′55,59″ v. d.
Lázeňský dům Kladno. Původní název byl Börse (Bursa), poté Kladno a dnes Kučera. Vystavěn v letech 1894–1895 dle projektu Karla Hellera v duchu italské neorenesance. Úpravou prošel v letech 1910 a 1922 podle návrhu Maxe Kellera. Původně obytný dům, dnes využíván jako hotel. Čtyřpatrový dům v řadové zástavbě. Páté patro v obytném podkroví, ve velkém uličním vikýři. Průčelí pětiosé, poměrně úzké na svou výšku.

Památkově chráněno od 22. května 1991.

Dům U Tří mouřenínů (Q31516917)


 
   
22592/4-4146
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Tržiště 377/25
50°13′21,35″ s. š., 12°52′56,52″ v. d.
Městský dům U Tří mouřenínů. Po formální stránce umírněná, avšak působivá stavba. Čtyřpatrový objekt o pěti okenních osách s mansardou. V přízemí je prodejna, vedle zalamovaného vstupního portálu s reliéfními postavami dvou mouřenínů je pamětní deska Goethova pobytu v Karlových Varech.

Památkově chráněno od roku 1981.  

Lázeňský dům Continental (Q31515963)


 
   
19645/4-4554
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Tržiště 378/27
50°13′21,98″ s. š., 12°52′56,27″ v. d.
Lázeňský dům Continental. Třípatrový dům s šestiosým průčelím do Tržiště, krajní osa okenní je vždy se zdvojenými okny. Postaven 1888–1889.

Památkově chráněno od 22. května 1991.

Lázeňský dům Pomerančovník (Q31518356)


 
   
13264/4-4549
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Tržiště 381/31
50°13′22,88″ s. š., 12°52′56,89″ v. d.
Lázeňský dům Pomerančovník, dříve v MonumNetu uveden jako lázeňský dům Tři jehňátka. Dvoupatrový dům, průčelí do Tržiště je šestiosé.

Památkově chráněno od 20. května 1991.

Dům Sedm planet (Q31516779)


 
   
19695/4-4562
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Tržiště 382/33
50°13′23,14″ s. š., 12°52′56,78″ v. d.
Měšťanský dům. Tříosý řadový dvoupatrový měšťanský dům na úzké, hloubkově orientované parcele přímo proti staré radnici na Tržišti. Je hrázděné konstrukce, v přízemí v zadním traktu je klenba. První zmínky o domu nazvaném Sedm planet, podle symbolů tehdy známých planet umístěných na fasádě, pocházejí z roku 1756. Podle zachovaných hrázděných konstrukcí, v podstatné části s výpletem a mazaninou, lze datovat objekt do období vrcholného či pozdního baroka po velkém požáru města roku 1759.

Památkově chráněno od 25. července 1991.

Dům Puškin (Q31514528)


 
   
37404/4-4538
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Tržiště 384/37
50°13′23,82″ s. š., 12°52′56,35″ v. d.
Lázeňský dům Puškin postaven 1898. Průčelí je čtyřosé, třípatrové s vikýřem.

Památkově chráněno od 8. dubna 1991.

Dům Perun (Q37340429)


 
   
10841/4-5033
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Tržiště 386/39
50°13′24,4″ s. š., 12°52′56,57″ v. d.
Činžovní dům Perun. Jeden z nejstarších domů v této části města. Nejstarší zmínka o jeho existenci je z roku 1835, postaven byl ale určitě mnohem dříve. Na dům navazuje přístavek z litinové konstrukce. V letech 1864–1865 hostil tento dům ve svých zdech německého kancléře Otto von Bismarck, protože v této době patřil mezi nejlepší a nejvýstavnější domy v Karlových Varech. V přízemí domu se nachází barokní valené klenby.

Památkově chráněno od 21. srpna 1995.

Lázeňský dům Heluan (Q31518285)


 
   
12940/4-4537
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Tržiště 387/41
50°13′24,94″ s. š., 12°52′56,56″ v. d.
Lázeňský dům Heluán, postaven 1893–1895. Průčelí domu je čtyřosé, třípatrové s vikýři.

Památkově chráněno od 8. dubna 1991.

Lázeňský dům Split (Q31518154)


 
   
15105/4-4539
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Tržiště 388/43
50°13′25,46″ s. š., 12°52′56,6″ v. d.
Lázeňský dům Split, postaven 1896–1897. Průčelí je nepravidelně čtyřosé, čtyřpatrové s vikýři.

Památkově chráněno od 8. dubna 1991.

Pod Jelením skokem 18 (Q31515215)


 
   
30683/4-4531
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Pod Jelením skokem 399/18
50°13′24,15″ s. š., 12°52′54,23″ v. d.
Měšťanský dům. Řadová dvoupatrová budova s pozdně klasicistní střízlivou fasádou. Průčelí je čtyřosé, dvoupatrové.

Památkově chráněno od 7. března 1991.

Dům Metropole (Q37340415)


 
   
105065
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Pod Jelením skokem 362/5, Luční vrch
50°13′20,59″ s. š., 12°52′52,61″ v. d.
Činžovní dům, dílo františkolázeňského architekta Gustava Wiedermanna, který mimo jiné postavil pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla na třídě Krále Jiřího v Karlových Varech nebo pravoslavný kostel sv. Olgy ve Františkových Lázních. Objekt je postaven na téměř obdélném půdoryse s jedním zkoseným nárožím a rizalitem. Hlavní uliční průčelí orientované na severozápad je sedmiosé, do jeho střední osy v přízemí je vsazen hlavní vstup do objektu.

Památkově chráněno od 11. dubna 2013.

Lázeňský dům Olympic (Q31516717)


 
   
20062/4-4561
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Zámecký vrch 618/41
50°13′29,21″ s. š., 12°52′50,16″ v. d.
Lázeňský dům Olympic, dříve lázeňský dům Marx. Řadový třípatrový dům s bohatě komponovaným průčelím oživeným balkony, se segmentovým štítem.

Památkově chráněno od 27. května 1991.

Zámecký vrch 45 (Q31517245)


 
   
46147/4-4551
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Zámecký vrch 971/45
50°13′29,57″ s. š., 12°52′48,25″ v. d.
Městský dům. Mohutný nárožní dům, který má tři patra. Má střídmou kompozici s balkony na konzolách a skupinou štítů. Architektonizované je i dvorní průčelí.

Památkově chráněno od 22. května 1991.

Kostel svatého Lukáše (Q12030877)


 
   
32855/4-4128
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Zámecký Vrch čp. 4
50°13′29,98″ s. š., 12°52′46,48″ v. d.
Kostel sv. Lukáše. Původně anglikánský kostel sv. Lukáše byl postavený v letech 1876–1877 v novogotickém slohu, karlovarským stavitelem Josefem Slowakem podle plánů lipského stavebního rady Dr. Oskara Mothese. Vychází ze seversky cítěného novogotického projevu architektury s uplatněním režného cihelného zdiva a výraznou, zčásti dřevěnou zvonicí. Na křížovém půdorysu základní dispozici kostela tvoří 30 m dlouhá hlavní loď, orientovaná od západu k východu. Nad křížením hlavní a příčné lodi zčásti zděná a zčásti dřevěná kupole.

Památkově chráněno od roku 1981.  

Lázeňský dům Bristol (Q31517419)


 
   
45979/4-4164
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Zámecký vrch 918/34
50°13′31,66″ s. š., 12°52′44,54″ v. d.
Lázeňský dům Bristol. Novorenesanční dům na vrcholu Zámeckého vrchu, na půdorysu takřka čtverce, třípatrový.

Památkově chráněno od 15. dubna 1984.

Schwarzova kaple (Q37340705)


 
   
18326/4-886
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary horní konec ul. Zámecký vrch, vidlice ul. Petra Velikého a Sovovy stezky, parc. 1556/1
50°13′29,83″ s. š., 12°52′43,64″ v. d.
Schwarzova kaple. Volně stojící drobná zděná omítaná stavba zhruba čtvercového půdorysu se štítem nad průčelím a sedlovou střechou krytou taškami bobrovkami. Objevuje se na Goethových kresbách Karlových Varů.

Památkově chráněno od 5. února 1964.

Vila Artemis (Q31517733)


 
   
49748/4-5153
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Petra Velikého 853/8
50°13′29,64″ s. š., 12°52′37,81″ v. d.
Vila Artemis. Dílo karlovarského architekta a stavitele Antonína Stainla z roku 1875. Dvoupodlažní vila s pravidelným půdorysem.

Památkově chráněno od 8. února 1999.

Sanatorium - dům Thomayer (Q37340451)


 
   
10777/4-5018
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Petra Velikého 583/16
50°13′28,56″ s. š., 12°52′35,72″ v. d.
Sanatorium - dům Thomayer, původně Savoy-Westend Hotel. Stavba vilového charakteru, sloužící jako lázeňské sanatorium. Typická vilová architektura romanticko-eklekticistního historismu. Objekt je postaven na nepravidelném, ale zhruba obdélném půdorysu. Je třípatrový, se zvýšeným přízemím a podkrovím. Hmota stavby je doplněna četnými rizality, arkýři, balkony, věžemi i věžičkami, cimbuřím apod. Postavena 1896–1897.

Památkově chráněno od 14. července 1995.

Vila Ahlan (Q31517650)


 
   
49738/4-5152
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Sadová 1075/53
50°13′30,11″ s. š., 12°52′31,76″ v. d.
Vila Ahlan, původně Splendid. Objekt na nepravidelném půdorysu, dvoupatrový se suterénem, zvýšeným přízemím a podkrovím. Hmota stavby je doplněna mohutnou věží, arkýři, rizalitem, balkony apod.

Památkově chráněno od 3. února 1999.

Pravoslavný chrám svatých Petra a Pavla (Q4177453)


 
   
15944/4-872
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Krále Jiřího 1039/2, Sadová
50°13′28,88″ s. š., 12°52′29,71″ v. d.
Pravoslavný kostel, předložené schodiště, zahrada. Stavba pravoslavného chrámu sv. Petra a Pavla probíhala v letech 1893–1897 podle projektu architekta G. Wiedermanna z Františkových Lázní. Výraz exteriéru i interiéru námětově čerpal z byzantsko-ruských sakrálních staveb, a to zejména chrámu v Ostankinu u Moskvy.

Památkově chráněno od 5. února 1964.

Lázeňský dům Malé Versailles (Q31516437)


 
   
20420/4-4548
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Křižíkova 420/2
50°13′25,72″ s. š., 12°52′24,31″ v. d.
Lázeňský dům Malé Versailles. Průčelí domju je jednopatrové, se šesti nepravidelně rozmístěnými okenními osami.
 • lázeňský dům čp. 420, parc. 1735/1
 • pavilon restaurace, parc. 1734

Památkově chráněno od 20. května 1991.

Lázeňský dům Brno (Q31515892)


 
   
10847/4-5029
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Krále Jiřího 991/1
50°13′29,1″ s. š., 12°52′26,22″ v. d.
Villa Ritter, dříve lázeňský dům Brno. Areál postavený roku 1897 jako lázeňské sanatorium lékaře MUDr. Adolfa Rittera, architektem byl A. Exter, fasádní projekt vypracoval architekt F. Hessemer. Areál sestává z hlavního objektu vilového charakteru, zahrady a oplocení s pavilonem v nároží.

Památkově chráněno od 18. srpna 1995.

Lázeňský dům Trocnov (Q31516372)


 
   
10846/4-5037
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Krále Jiřího 1053/3
50°13′30,61″ s. š., 12°52′26,58″ v. d.
Lázeňský dům Trocnov, zahrada, oplocení. Původně vystavěno v letech 1897–1899 z podnětu evangelického pastora Camilla Fellera jako areál evangelického hospicu. Areál sestává z vlastní lázeňské budovy a přilehlé zahrady ohrazené dekorativním oplocením.

Památkově chráněno od 18. srpna 1995.

Lázeňský dům Vyšehrad (Q31516116)


 
   
10850/4-5030
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Krále Jiřího 1087/5
50°13′31,87″ s. š., 12°52′27,44″ v. d.
Lázeňský dům Vyšehrad, zahrada. Majestátní vila postavená podle plánů architekta R. Příhody z roku 1899 v duchu novoromantismu. V současné době slouží jako hotel a je funkčně propojen se sousedním objektem čp. 1096.

Památkově chráněno od 21. srpna 1995.

Lázeňský dům Smetana (Q31516046)


 
   
10849/4-5036
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Krále Jiřího 1096/7
50°13′32,7″ s. š., 12°52′27,98″ v. d.
Lázeňský dům Smetana (původně vila Strunz), zahrada s altánem, oplocení. Romantická eklekticistní architektura.

Památkově chráněno od 18. srpna 1995.

  Dům Strauss


 
   
53213/4-4125
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Stará louka 349/22
Měšťanský dům Strauss vystavěný pravděpodobně mezi lety 1760-1780 na místě starší stavby, která byla zničena požárem. Historicky a stavebně souvisel se sousedním domem čp. 348, se kterým nesl společný název Goldener Strauss, teprve roku 1803 jsou názvy pro objekty rozlišeny (Goldene Krone a Goldener Strauss). Stavba o čtyřech okenních osách, boční průčelí má šest okenních os, z toho tři osy slepých oken. Střecha mansardová. Datum zboření v Památkovém katalogu neuvedeno, dnes na místě obou staveb stojí dům Stará Louka 2150/22.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. MonumNet i Památkový katalog uvádějí název ulice Dukelských hrdinů. Snímek zachycuje volnou repliku domů Goldene Krone a Goldener Strauss, v jehož případě jde o dům vpravo.
Památkově chráněno od roku 1981.  
Památková ochrana zrušena 17. července 1987.

  Dům Zlatá koruna


 
   
27806/4-4124
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Stará louka 348/24
50°13′19,1″ s. š., 12°52′53,06″ v. d.
Měšťanský dům Zlatá Koruna vystavěný pravděpodobně mezi lety 1760–1780 na místě starší stavby, která byla zničena požárem. Historicky a stavebně souvisel se sousedním domem čp. 349, se kterým nesl společný název Goldener Strauss, teprve roku 1803 jsou názvy pro objekty rozlišeny (Goldene Krone a Goldener Strauss). Stavba o pěti okenních osách. Datum zboření v Památkovém katalogu neuvedeno, dnes na místě obou staveb stojí dům Stará Louka 2150/22.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. MonumNet i Památkový katalog uvádějí název ulice Dukelských hrdinů. Snímek zachycuje volnou repliku domu Goldene Krone (vystavěnou spolu s replikou domu Goldener Strauss pod společným čp. 2150).
Památkově chráněno od roku 1981.  
Památková ochrana zrušena 17. července 1987.

Lázeňský dům Elefant (Q31517338)


 
   
46198/4-4553
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Stará louka 343/30
50°13′18,06″ s. š., 12°52′51,6″ v. d.
Lázeňský dům Elefant. Postavený ke konci 18. století na místě dvou starších domů. Adaptován v roce 1913 dle architekta J. Vietha. Třípatrový, respektive čtyřpatrový (mansarda) dům, průčelí je devítiosé.

Památkově chráněno od 22. května 1991.

Hotel Palacký (Q31515360)


 
   
28919/4-4558
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Stará louka 339/40
50°13′16,84″ s. š., 12°52′49,03″ v. d.
Lázeňský dům Palacký. Dům je třípatrový, průčelí je pětiosé. Nad arkýřem je v ose průčelí strmý štít, vyvrcholený osmibokou vížkou, gotizujících tvarů, uvnitř je segmentové okno, nad ním je štuková kartuše s letopočtem 1884. Zbytky leptaných skel jsou dole u oken schodiště, datace 1885.

Památkově chráněno od 27. května 1991.

Lázeňský dům Petr Veliký (Q31515075)


 
   
33006/4-4550
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Stará louka 338/42
50°13′16,63″ s. š., 12°52′48,55″ v. d.
Lázeňský dům Petr Veliký. Frontový třípatrový uliční dům, průčelí čtyřosé. Uvnitř za kyvnými dveřmi ke schodišti vlevo pamětní deska z černé žuly se zlatými písmeny na pobyt ruského císaře Petra I. Na skleněné tabulce kyvných dveří ke schodišti je letopočet 1894.

Památkově chráněno od 22. května 1991.

Grandhotel Pupp (Q1091149)


 
   
28677/4-4163
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Mírové náměstí 310/8
50°13′9,36″ s. š., 12°52′43,25″ v. d.
Grandhotel Pupp. Jádrem komplexu byl Český sál, pocházející z doby před rokem 1715. Pronikavými přestavbami začal komplex procházet v 70. letech 19. století, kdy okolní budovy získali bratři Puppovi a vystavěli četné novostavby. Po demolici dalších budov byl v letech 1892–1893 postaven podle plánů vídeňských architektů Příhody a Němečka ve stylu vznosné francouzské neorenesance. Soubor jednotlivých budov Grandhotelu byl do dnešní podoby scelen v neobarokní palác v roce 1907. V roce 1936 se Puppům podařilo koupit poslední nárožní dům Boží oko a ještě před začátkem 2. světové války ho architektonicky začlenit do příčného křídla Grandhotelu. Hlavní hotelová křídla jsou budována na půdorysu písmene T, za nimi leží hospodářské a provozně technické stavby hotelu. V přízemí levého křídla je představen prosklený prostor restaurace spojující Grandhotel se sousedním Park hotelem.

Památkově chráněno od 15. dubna 1984.

Památník Friedricha Schillera (Q37340642)


 
   
44871/4-895
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary v parku poblíž galerie, Dvořákova stezka, parc. 786/1
50°13′0,84″ s. š., 12°53′16,97″ v. d.
Pomník - památník F. Schillera. Pískovcový secesní pomník, postavený z podnětu karlovarského okrašlovacího spolku roku 1909, je dílem vídeňského architekta Friedricha Ohmanna. Reliéf vytvořil karlovarský sochař Max Hiller. Památník je vestavěn do stráně při Goethově stezce. Na kruhové, z kvádrů pískovcových vyzděné podezdívce jsou do půlkruhu vztyčeny hladké hranolové pilíře a sloupy, zdobené jemnými reliéfy v místech hlavic; nesou rovný profilovaný překlad, na konci půlkruhu doplněný 2 antikizujícími maskami. Na překladu je rytý letopočet narození a úmrtí básníka a jméno Schiller. Uprostřed plošiny stojí nečleněná z kamenů vyzděná stéla, ukončená trojúhelným tympanonem; do její čelní strany je vsazen vápencový reliéf s hlavou básníka z profilu, kterou doprovází drobná figurka génia. Při dolním okraji se nachází nápis se jménem. Na plošinu je přístup po schodišti ze strany svahu.

Památkově chráněno od 5. února 1964.

Busta Adama Mickiewicze (Q37340674)


 
   
17491/4-896
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary v parku, u Mickiewiczova mostu, parc. 790
50°13′1,58″ s. š., 12°53′22,36″ v. d.
Pomník - busta Adama Mickiewicze. Bronzová busta na vysokém hranolovém podstavci z červené žuly od malíře a sochaře Břetislava Wernera z roku 1947. Nahradila původní značně poničenou bustu z roku 1897 od polského sochaře Tadeusze Barącze.

Památkově chráněno od 5. února 1964.

Busta J. W. Goetha (Q37340816)


 
   
35444/4-894
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Goethova stezka, parc. 781/1
50°12′59,8″ s. š., 12°53′21,95″ v. d.
Pomník - mramorová busta J. W. Goetha od sochaře prof. Adolfa von Donndorfa ze Stuttgartu z roku 1883. Vystavěna byla na památku 13 Goethových návštěv města z podnětu MUDr. Mathiase Foerstera, ředitele cizineckého špitálu sv. Bernarda pro chudé. Původně stávala v Puppově aleji před parkhotelem Pupp. Roku 1946 byla busta odstraněna a uložena v muzeu, podstavec (vysoký, zdobený, profilovaný, hranolový s antikizující reliéfní deskou a nápisem „GOETHE“ na přední straně) byl pravděpodobně zničen. Od roku 1952 stojí busta na současném místě na novodobém podstavci.

Památkově chráněno od 5. února 1964.

Pomník Bedřicha Smetany (Q37340683)


 
   
18594/4-892
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary v parku severně od Poštovního dvora, parc. 786/1
50°12′58,43″ s. š., 12°53′20,89″ v. d.
Pomník B. Smetany. Bronzová plastika skladatele v životní velikosti na žulovém hranolovém soklu. Autorem je akademický sochař J. Wagner a K. Barták. Slavnostně byla odhalena 4. června 1950. Základní kámen byl položen v roce 1946 a sádrový model odlit již v roce 1938. Na třech stupních nepravidelné velikosti je krychle tvořící vlastní podnož pro bronzovou plastiku skladatele, který sedí na skalisku, v klíně mu leží kniha s nápisem „Český národ neskoná“, v pravé ruce drží ratolest vavřínu v levici list z partitury.

Památkově chráněno od 5. února 1964.

Pomník Ludwiga van Beethovena (Q37340276)


 
   
29321/4-893
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary park za Poštovním dvorem, parc. 793/1
50°12′58,6″ s. š., 12°53′26,38″ v. d.
Pomník L. van Beethovena. Žulový pomník s bronzovou plastikou byl slavnostně odhalen 29. září 1929 na místě pomníku císaře Františka Josefa I., který byl krátce po vzniku Československa odstraněn. Autorem je karlovarský sochař Hugo Uher. Pomník je vyhotoven z petrohradské žuly. Na vyvýšené půlkruhové plošině, opatřené masivním kamenným zábradlím, na čelech ukončeným srostlicemi žulových hranolů, je umístěn v ose půlpalcový hladký podstavec, v horní části dvakrát odstupněný a opatřený nápisem "Beethoven". Na podstavci umístěna bronzová plastika mistra kráčejícího jakoby proti větru. Původně měl pomník dvě bronzové reliéfní alegorické desky znázorňující blahodárné působení hudby na lásku i útěchu, kterou hudba zmírňuje žal. Ty byly roku 1946 odstraněny a pravděpodobně zničeny. Roku 2012 byly na pomník osazeny jejich repliky z tvrzeného plastu s bronzovou patinou, autorem je nejdecký výtvarník a sochař Heřman Kouba.

Památkově chráněno od 5. února 1964.

Poštovní dvůr (Q37340803)


 
   
16053/4-877
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Slovenská 309/2
50°12′51,5″ s. š., 12°53′24,52″ v. d.
Jiná lázeňská stavba - Poštovní dvůr. Empirová stavba, budovaná jako výletní středisko pro zámožné hosty Karlových Var na konci 18. a počátkem 19. století. Po architektonické stránce jde o málo nadprůměrnou empirovou stavbu a typickým empirovým průčelím se schodištěm a přistavným pavilonem. Hlavní budova měla a dosud je zachován representační sál s balustrádou a sloupovím, sál je zdoben významnou freskou malíře J. Kramolína, tvořícího v pozdně barokovém slohu.
 • patrová budova čp. 309, parc. 817
 • empirový pavilon s přístavkem, parc. 805
 • pavilon při silnici, parc. 804
 • dvůr, parc. 806

Památkově chráněno od 5. února 1964.

ZSJ Karlovy Vary-lázeňské územíEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha Karla IV. (Q37340694)


 
   
19080/4-888
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary na budově městské knihovny, I. P. Pavlova 891/7
50°13′41,47″ s. š., 12°52′47,28″ v. d.
Socha Karla IV. Sochu nechal zhotovit roku 1739 apelační rada von Schuppig jako poděkování za úspěšnou léčbu v lázních. Původně byla umístěna na nároží bývalé budovy radnice uprostřed města, na dnešní místo přenesena roku 1936.

Poznámka: MonumNet uvádí sochu Karla VI.
Památkově chráněno od 5. února 1964.

Kostel svatého Ondřeje s Mozartovými sady (Q31514465)


 
   
37382/4-871
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Ondřejská 2/39
50°13′38,71″ s. š., 12°52′54,41″ v. d.
Kostel sv. Ondřeje s Mozartovými sady: Kostel vznikl někdy kolem roku 1500. Z této doby se snad zachovalo obvodové zdivo lodi a presbytáře. Zásadně přestavěn byl v roce 1840 (nebo 1841). V lodi byl upravený vstup a okna, postavená nová kruchta a vyzděný štít, jako novostavba vznikl přístavek se sakristií. Někdy mezi lety 1967 a 1989 byla provedena celková rekonstrukce kostela a byla odstraněna parapetní římsa na východní stěně. Prostor kruchty byl rozdělený příčkami na několik místností (zřízení záchodů). V roce 2005 na přístavku byla vyměněna krytina a opraveny fasády.
 • kostel, parc. 1462
 • Mozartovy sady s klasicistními náhrobky, parc. 1464

Památkově chráněno od 5. února 1964.

Obchodní dům Baťa (Q31518488)


 
   
36635/4-4503
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Vřídelní 82/9
50°13′33,56″ s. š., 12°52′55,45″ v. d.
Obchodní dům. Obchodní dům Baťa postavený ve funkcionalistickém slohu v roce 1930 podle návrhu architekta Antonína Vítka stojí na místě staršího domu. Dodnes využíván jako obchodní dům. Objekt je řadový, nepodsklepený, šestipodlažní s plochou střechou. Konstrukčně se jedná o železobetonový monolitický skelet s cihelným výplňovým zdivem a lehkým obvodovým pláštěm v průčelí, který kontrastuje se sousedícími štukovými fasádami.

Památkově chráněno od 29. prosince 1989.

Lázeňský dům Rubín (Q31514947)


 
   
34615/4-4532
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Vřídelní 83/11
50°13′33,24″ s. š., 12°52′55,78″ v. d.
Lázeňský dům Rubín. Postaven v letech 1896–1897 podle plánů karlovarského architekta Karla Hellera. Příklad vrcholného rozkvětu pozdního historismu s barokizujícím dekorem i secezujícími dívčími bustami. Průčelí je tříosé, třípatrové, s mansardou. Střední část od 1. patra vzhůru výrazně rizalitově vystupuje, po obou stranách z ní v úrovni každého patra vyrůstá balkón téměř v úrovni rizalitu.

Památkově chráněno od 29. března 1991.

Lázeňský dům Petr (Q31514614)


 
   
37556/4-4559
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Vřídelní 85/13
50°13′32,95″ s. š., 12°52′56,17″ v. d.
Lázeňský dům Petr. Postaven 1706–1709. Průčelí je sedmiosé, stavení je dvoupatrové s vikýřem.

Památkově chráněno od 27. května 1991.

Kostel svaté Máří Magdalény (Q3501799)


 
   
31953/4-870
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary náměstí Svobody 1
50°13′21,34″ s. š., 12°53′3,33″ v. d.
Kostel sv. Máří Magdalény, schodiště. Vrcholně barokní děkanský chrám postavený v letech 1732–1736 podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera na místě staršího gotického kostela ze 2. poloviny 14. století.

Poznámka: národní kulturní památka
Památkově chráněno od 18. ledna 1964.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37340401)


 
   
38550/4-3979
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary u kostela sv. Máří Magdaleny, parc. 1
50°13′21,68″ s. š., 12°53′3,26″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého. Pozdně barokní pískovcová socha světce na trojbokém podstavci s věnovacím nápisem v latině, datovaná 1746, autorsky neurčená. Pořízena je z dědictví karlovarského lékaře dr. Franze Bachmanna na památku průtrže mračen a následné velké povodně téhož roku.

Památkově chráněno od 17. února 1972.

Spořitelna (Q31517493)


 
   
41634/4-4122
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Divadelní náměstí 243/1
50°13′18,84″ s. š., 12°52′59,21″ v. d.
Budova spořitelny postavená v centru města v letech 1905–1906 dle plánů karlovarského architekta Otto Stainla v secesním stylu. V roce 1924 objekt rozšířen o přístavbu na místě domu Franconia. Třípatrová nárožní budova s trojdílným segmentovým hlavním vchodem v průčelním rizalitu uzavřeném kupolí. vlevo od rizalitu 3 okenní osy, vpravo čtyři.

Památkově chráněno od roku 1981.  

Lázeňský dům Olympia (Q31516980)


 
   
27713/4-4560
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Divadelní náměstí 43/5
50°13′17,78″ s. š., 12°52′59,08″ v. d.
Lázeňský dům Olympia. Dům je velmi hodnotná architektura s prvky pozdní klasizující secese, pseudobaroka a zvláště kubismu, včetně zařízení.

Památkově chráněno od 27. května 1991.

  Lázeňský dům Terminus


 
   
44916/4-4535
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Divadelní náměstí, Divadelní 260/21
Lázeňský dům Terminus. Postaven 1873, demolice na přelomu 20. a 21. století. Mezi roky 2006 a 2012 zastavěno novostavbou.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. Snímek zachycuje novostavbu na místě zbořených domů čp. 256 a 260 (pokus o jejich velmi volnou repliku), objekt na místě lázeňského domu Terminus je více vpravo.
Památkově chráněno od 26. dubna 1991.
Památková ochrana zrušena 13. ledna 1998.

  Divadelní 256/19


 
   
26351/4-4533
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Divadelní náměstí, Divadelní 256/19
Postaven 1846, demolice na přelomu 20. a 21. století. Mezi roky 2006 a 2012 zastavěno novostavbou.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. Snímek zachycuje novostavbu na místě zbořeného měšťanského domu (pokus o velmi volnou repliku původního objektu).
Památkově chráněno od 29. března 1991.
Památková ochrana zrušena 13. ledna 1998.

Divadlo Vítězslava Nezvala (Q19602464)


 
   
34181/4-881
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Nová louka 22/1
50°13′15,48″ s. š., 12°52′54,13″ v. d.
Divadlo Vítězslava Nezvala: budova divadla, přístupové schodiště. Městské divadlo bylo postaveno na místě staršího, klasicistního Becherova divadla v letech 1884–1886 podle projektu Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera. Jeho architektonický výraz je inspirován barokem a rokokem. Volně stojící jednopatrová podélná budova o 8 x 3 osách, krytá mansardovou střechou, doplněnou ozdobnými vikýři (břidlice, plech).

Památkově chráněno od 5. února 1964.

Lázeňský dům Mickiewicz (Q31514860)


 
   
35026/4-4132
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Nová louka 287/9
50°13′14,64″ s. š., 12°52′50,64″ v. d.
Lázeňský dům Mickiewicz. Uliční trojtrakt spojený trojramenným schodištěm s dvorním traktem. Průčelí čtyřosé se středním arkýřem. Přízemí a 1.patro modernizováno do podoby výkladců v pozdější době. Arkýř probíhající ve středních dvou osách až nad mansardu je lemován pilastry a završen prolamovaným štítem. Okna 2. patra jsou segmentová, v postranních osách balkónová.

Památkově chráněno od roku 1981.  

Lázeňský dům Embassy (Q31514259)


 
   
40122/4-4536
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Nová louka 296/21
50°13′13,27″ s. š., 12°52′48,07″ v. d.
Lázeňský dům Embassy. Průčelí s šesti okenními osami, dvoupatrové, s atikou s balustrádou (poněkud užší než průčelí).

Památkově chráněno od 26. dubna 1991.

Muzeum Nová louka 23 (Q31518629)


 
   
24124/4-3978
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Nová louka 578/23
50°13′12,97″ s. š., 12°52′47″ v. d.
Městský dům - muzeum. Budova byla sídlem berního úřadu, okresního soudu a okresního muzea, nyní krajského muzea. Dům je postaven na obdélníkovém základu, je nepodsklepený, protože je postaven přímo na nábřeží říčky Teplé a silně vlhne. Budova je dvoupatrová, vertikálně rozčleněná. Střední rizalit ustupuje cca o 2,5 m do pozadí. Mezi bočními rizality v průčelí je předložené schodiště ke vchodu.

Památkově chráněno od 17. února 1972.

Socha Hygie (Q37340357)


 
   
40764/4-898
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Muzeum Karlovy Vary, Nová louka 578/23
50°13′13,01″ s. š., 12°52′47,01″ v. d.
Socha Hygie. Novorenesanční plastika navazující na antické předlohy. Na hladkém pyramidálním podstavci z leštěné žuly je umístěna kovová plastika sedící prostovlasé ženy s antikizujícím účesem. Socha byla původně umístěna u Vřídelní kolonády, později přemístěna do muzea Nová Louka.

Poznámka: MonumNet uvádí parc. 1213, což je budova zámecké kolonády. Památkový katalog má zaměřen bod na parcelu č. 219, budovu Vřídelní kolonády. Muzeum sídlí v budově Nová louka 578/23 (parcela č. 938).
Památkově chráněno od 5. února 1964.

  Busta Karla Marxe


   
14969/4-890
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Nová louka 578/23
Pomník z roku 1957 připomínající tři pobyty Karla Marxe v lázních. Autorem je karlovarský sochař Karel Kuneš. Původně stával u Vřídelní kolonády, před její modernizací byl v 70. letech 20. století přemístěn do parku k Malému Versailles. V 80. letech 20. století byl odstraněn do muzea, v Památkovém katalogu je v lokalizaci uveden definiční bod muzea na Nové louce. Na hnědočerveném mramorovém soklu, hranolový vysoký podstavec s nápisem: "KAREL / MARX / KARLOVY VARY / 1874 / 1875 / 1876". Na něm nadživotní bronzová busta. Na pravé boční straně busty nápis: "K. KUNEŠ 1957 LIL ZUKOVN!P."

Poznámka: Parcelní číslo ani adresa v MonumNetu neuvedeny.
Památkově chráněno od 5. února 1964.
Památková ochrana zrušena 2. května 1997.

Husovo náměstí 6 (Q31516307)


 
   
103427
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Husovo náměstí 297/6
50°13′12,07″ s. š., 12°52′47,95″ v. d.
Drobný, samostatně stojící barokní patrový hrázděný dům z 1. poloviny 18. století, postavený na skále bez základů, se sklípkem vtesaným do skály, s podkrovím, zastřešený sedlovou střechou, jeden z posledních příkladů městských domů pozdního baroka.

Památkově chráněno od 20. ledna 2009.

Lázeňský dům Jiskra (Q31517111)


 
   
22377/4-4134
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Mariánskolázeňská 301/1
50°13′12,2″ s. š., 12°52′46,12″ v. d.
Lázeňský dům Jiskra. Eklektická stavba poslední třetiny 19. století. Objekt na hluboké parcele se schodištěm ve dvorním prostoru a světlíkem ve středním traktu. Průčelí je čtyřosé, bohatě členěné a zdobené štukaturou.

Památkově chráněno od roku 1981.  

Lázeňský dům Quisisana (Q31516843)


 
   
18222/4-4135
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Mariánskolázeňská 298/3
50°13′11,91″ s. š., 12°52′46,65″ v. d.
Lázeňský dům Quisisana. Elektický řadový objekt, který má nápaditě zpracované osmiosé průčelí, výrazně modelované lodžií ve střední části.

Památkově chráněno od roku 1981.  

Labitzkého lávka (Q37340376)


 
   
34358/4-4552
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary přes řeku Teplá, u hotelu Pupp, parc. 230, 898
50°13′10,85″ s. š., 12°52′46,43″ v. d.
Labitzkého lávka. Poslední dochovaná ukázka původně rozsáhlého souboru lávek v lázeňském centru. Má dochovanou původní litinovou konstrukci včetně zábradlí. V době povodně ji lze sklopit.

Památkově chráněno od 22. května 1991.

Soubor domů Mariánskolázeňská 5, 13, 27, (31), 35, 37 (Q37340753)


 
   
15185/4-4133
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Mariánskolázeňská 302/5, 448/13, 307/27, (580/31), 516/35, 698/37
50°13′8,34″ s. š., 12°52′56,23″ v. d.
Lázeňský dům - soubor domů Mariánskolázeňské ulice s omezením: architektonický výraz hmoty a fasády

Rozsah původní ochrany dle popisu v Památkovém katalogu:

 • (Jiskra, 301/1 (r. 1895), poř. č. 4134 – nyní jako 22377/4-4134 (PkMISSezObr))
 • (Quisisana, 298/3 (r. 1892), poř. č. 4135 – nyní jako 18222/4-4135 (PkMISSezObr))
 • Sofia, 302/5 (r. 1929)
 • (Pura, 303/7 (r. 1870) - zrušeno)
 • (Scholler, 540/9 (r. 1830) - zrušeno)
 • (Alser, 304/11 (r. 1880), poř. č. 4136 – nyní jako 39139/4-4136 (PkMISSezObr))
 • Leningrad, 448/13 (r. 1927)
 • (Labitzky, 467/15 (r. 1835), poř. č. 4137 – nyní jako 40897/4-4137 (PkMISSezObr))
 • (Albanie, 472/17 (r. 1867), poř. č. 4138 – poté jako 45663/4-4138 (PkMISSezObr), ochrana zrušena 2007)
 • (Florencie, 223/25 (r. 1894), poř. č. 4141 – nyní jako 15990/4-4139 (PkMISSezObr))
 • Sevastopol, 307/27 (r. 1896)
 • (Horník, 547/29 (r. 1910), poř. č. 4142 – nyní jako 25932/4-4142 (PkMISSezObr))
 • (dům č. 580/31 (r. 1860) – nyní jako 105011 (PkMISSezObr))
 • (dům č. 308/33 (r. 1873) – nyní jako 103417 (PkMISSezObr))
 • dům č. 516/35 (r. 1860)
 • Kreml, č.p. 698/37 (r. 1880)

Poznámka: Původně v roce 1981 zapsány domy čo. 1–37
Památkově chráněno od roku 1981.  

Lázeňský dům Alser (Q31514339)


 
   
39139/4-4136
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Mariánskolázeňská 304/11
50°13′11,09″ s. š., 12°52′49,34″ v. d.
Lázeňský dům Alser. Klasicistní dům zvaný Austria nechala přestavět jeho majitelka Isabella Mieg, roz. Pupp, v letech 1904–1905 podle projektu Karla Hellera. Fasáda prezentuje barokizující secesi s neoklasicistním vysokým pilastrovým řádem.

Památkově chráněno od roku 1981.  

Lázeňský dům Labitzký (Q31514192)


 
   
40897/4-4137
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Mariánskolázeňská 467/15
50°13′10,81″ s. š., 12°52′51,32″ v. d.
Lázeňský dům Labitzký. Obytný dům v řadové zástavbě vznikl sloučením a přestavbou dvou či tří historických objektů. Zásadní etapa této přestavby proběhla v roce 1851 a stávající podoba fasády pochází z roku 1867. Podélný trojtrakt se střední chodbou a schodištěm uprostřed zadního traktu. Pravá část objektu vznikala samostatně a k propojení došlo dodatečně. Hlavní část má sedm okenních os, pravá tři.

Památkově chráněno od roku 1981.  

  Lázeňský dům Albánie


 
   
45663/4-4138
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Mariánskolázeňská 472/17
Lázeňský dům Albánie.

Památkově chráněno od roku 1981.  
Památková ochrana zrušena 22. srpna 2007.

Lázeňské domy Florencie, Dukla, Kyjev (Q31517949)


 
   
15990/4-4139
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Mariánskolázeňská 223/25
50°13′10,31″ s. š., 12°52′55,3″ v. d.
Lázeňský dům - soubor tří lázeňských domů (Florencie, Dukla, Kyjev). Areál je tvořen dvěma lázeňskými objekty podle osy, kterou tvořily dřívější hranice parcel. Disposiční i konstrukční trojtrakt s krátkým dvorním křídlem.

Poznámka: v rozsahu původních parcel st. 916, 917, 919 a 921
Památkově chráněno od roku 1981.  

Císařské lázně (Q14565147)


 
   
17027/4-880
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Mariánskolázeňská 306/2
50°13′8,05″ s. š., 12°52′53,62″ v. d.
Lázeňský dům Lázně I (Císařské lázně) s omezením: bez budovy přípravny rašeliny. Nová lázeňská budova byla postavena na místě barokního pivovaru v letech 1893–1895. Plány vytvořili vídeňští architekti Ferdinand Fellner a Hermann Helmer. Budova v historizujícím stylu francouzské neorenesance v sobě skrývá skvostné interiéry. Volně stojící podélná dvoupatrová budova s příčným jednopatrovým vstupním křídlem; střecha mansardová s vikýři, nad středem vstupního traktu kupole (břidlice, plech).
 • lázeňská budova čp. 306
 • při vstupu do objektu sousoší Prasíly a Léčivé síly

Poznámka: národní kulturní památka
Památkově chráněno od 5. února 1964.

Lázeňský dům Horník (Q31517048)


 
   
25932/4-4142
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Mariánskolázeňská 547/29
50°13′7,73″ s. š., 12°52′56,76″ v. d.
Lázeňský dům Horník. Eklektická stavba s bohatou štukovou výzdobou. Budova o pěti podlažích, se suterénem. Trojtrakt s východním dvorním křídlem, průčelí je pětiosé. Tři střední osy tvoří mírně předstupující rizalit, jehož 1. a 2. patrem probíhá arkýř završený balkonem. Okna jsou sdružená do dvojic, jsou v přízemí a 3. patře segmentová, v ostatních pravoúhlá. Krajní osy 1. patra jsou opatřeny balkonem s kamenným zábradlím.

Památkově chráněno od roku 1981.  

Mariánskolázeňská 31 (Q37340467)


 
   
105011
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Mariánskolázeňská 580/31
50°13′7,35″ s. š., 12°52′57,25″ v. d.
Třípodlažní činžovní dům, jeden z posledních příkladů karlovarské klasicistní architektury, téměř ještě nepoznamenané pozdějšími úpravami, v intaktním stavu s množstvím klasicistních prvků a detailů.

Památkově chráněno od 11. ledna 2013.

Mariánskolázeňská 33 (Q37340540)


 
   
103417
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Mariánskolázeňská 308/33
50°13′7,19″ s. š., 12°52′57,71″ v. d.
Čtyřpodlažní činžovní dům v intaktním stavu s množstvím klasicistních prvků a detailů.

Památkově chráněno od 29. prosince 2008.

Kostel svatých Petra a Pavla a fara (Q31517568)


 
   
89006/4-4989
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Mariánskolázeňská čp. 3, 675/4
50°13′6″ s. š., 12°52′58,8″ v. d.
Kostel sv. Petra a Pavla: Evangelický kostel sv. Petra a Pavla a fara postavená po polovině 19. stol. v historizujícím stylu.
 • kostel, čp. 3, parc. 772
 • fara (dnes církev československá husitská a penzion Villa Basileia), čp. 675, parc. 769
 • parc. 770/1, 770/2, parkové prostranství kolem kostela a fary
 • parc. 771, parkoviště východně od fary

Památkově chráněno od 9. března 1995.

Chrámek kněžny Kuronské – Dorotein (Q37340386)


 
   
34295/4-879
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary nad řekou proti Galerii umění, parc. 677/1
50°13′4,24″ s. š., 12°53′14,12″ v. d.
Altán - chrámek kněžny Kuronské, tzv. Dorotein. Na skalnatém výběžku na pravém břehu řeky je vyzděna kruhová podezdívka s kruhovým chrámkem, krytým plechem pobitou střechou. Na hranolových soklících jsou umístěny volné jónské sloupy, nesoucí průběžné kládí s hladkým vlysem a římsou, na níž spočívá střecha. Mezi sokly je zapuštěno jednoduché dřevěné zábradlí. Interiér má prkenný strop. Na skále pod chrámkem je špatně čitelný tesaný nápis: „Dorote en´s Aue – Zum Andeken der durch Erzherzogin von Curland den 21. Juni 1791“.

Památkově chráněno od 5. února 1964.

Lázeňský dům Marghareta (Q31517176)


 
   
45809/4-4563
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary U Imperiálu 1048/2
50°13′5″ s. š., 12°53′24,48″ v. d.
Lázeňský dům Marghareta (vila). Významný objekt s luxusními interiéry vyznačujícími se mimořádnou kvalitou uměleckořemeslného zpracování.
 • lázeňský dům, terasa, schodiště, parc. 669
 • zahrada, oplocení, parc. 671

Památkově chráněno od 25. července 1991.

Sanatorium Richmond (Q2052713)


 
   
46356/4-4145
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Slovenská 567/3
50°13′2,52″ s. š., 12°53′28,86″ v. d.
Sanatorium Richmond, dnes Parkhotel Richmond:
 • hotel, parc. 798/1–3
 • přístupová cesta se sochami, parc. 230, 792, 796
 • mostek, parc. 230
 • terasa s balustrádou, schodiště, parc. 796
 • parc. 791, 794
 • bazén, parc. 799
 • kašna s putti, parc. 799
 • plastika mladíka, parc. 799
 • plastika putti s labutí, parc. 799
 • plastika jelena, parc. 800
 • park, parc. 800

Památkově chráněno od roku 1981.  

Vila Pupp (Q31516179)


 
   
104162
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Jarní 1235/6
50°13′7,81″ s. š., 12°53′31,98″ v. d.
Vila Pupp, zahrada, altán, brána, branka, oplocení. Dříve byl v budově dětský domov.

Památkově chráněno od 8. prosince 2010.

Smírčí kříž (Q37340556)


 
   
32854/4-900
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Na Milíři, zahrada sanatoria Bellevue čp. 1357, parc. 636/3
50°13′13,08″ s. š., 12°53′24,13″ v. d.
Smírčí kříž. Nízký monolitický kamenný kříž s krátkými, na konci zaoblenými rameny, vyrůstající z nízké, dole mírně se rozšiřující paty. Na zadní straně je rytý, dnes téměř nečitelný nápis "17…6".

Poznámka: V Památkovém katalogu je zmíněn popis polohy „U Imperialu, na zahradě sanatoria Bellevue č.p. 1357“. MonumNet uvádí umístění „v zahradě Vojenských lázní“, parc. 636. V Památkovém katalogu zaměřeno na parcelu 636/3.
Památkově chráněno od 5. února 1964.

Základní škola (Q31518214)


 
   
12650/4-4929
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Libušina 1032/31
50°13′17,33″ s. š., 12°53′16,49″ v. d.
Základní škola. Budova I. měšťanské školy byla postavena podle projektu stavitele Richarda Grubera v neorenesančním stylu v letech 1894–1897. Realizaci provedl Ing. Zdarek. V interiéru je zachován v 1. patře velký sál, dnes tělocvična, s neobarokní štukovou dekorací.

Památkově chráněno od 8. září 1994.

Hotel Imperiál (Q12020402)


 
   
10838/4-5034
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Libušina 1212/18
50°13′10,14″ s. š., 12°53′11,32″ v. d.
Hotel Imperiál: rozměrný hotelový areál. V roce 1907 bylo na okraji areálu provedeno vyústění první lanové dráhy v Karlových Varech.
 • hotel Imperiál, parc. 680
 • altánek 'vídeňské sedátko', parc. 680
 • zahradní a hudební pavilon, parc. 698
 • park, parc. 684

Památkově chráněno od 21. srpna 1995.

Zájezdní hostinec Helenin dvůr (Q37340495)


 
   
12091/4-4909
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Libušina 438/16
50°13′13,87″ s. š., 12°53′5,81″ v. d.
Zájezdní hostinec Helenin dvůr:
 • hostinec, parc. 696
 • vstupní pavilon čp. 438, parc. 695
 • schodiště, parc. 694

Památkově chráněno od 15. září 1992.

Mateřská škola (Q31516230)


 
   
10312/4-4906
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Na Vyhlídce 93/50
50°13′25,76″ s. š., 12°53′19,74″ v. d.
Mateřská škola. Architektura 2. poloviny 19. století s dochovaným hodnotným stylovým výrazem, zajímavá též funkčně typologicky. Dům je obdélného půdorysu o rozměrech 20 m x 15 m, orientován je užší stranou do ulice Na vyhlídce.

Památkově chráněno od 5. dubna 1994.

Socha Karla IV. (Q37340742)


 
   
14564/4-889
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary v parku na stezce Jeana de Carro, parc. 1297/1
50°13′24,86″ s. š., 12°53′8,3″ v. d.
Jubilejní sloup se sochou Karla IV. od pražského sochaře Josefa Maxe, vztyčený roku 1858 k 500. výročí založení města Karlovy Vary. Císař v levé ruce drží meč připevněný na mohutný pás a v pravé částečně stočenou listinu. Stojí na vysokém korintském sloupu, v němž je umístěná vlastní nosná konstrukce, dnes již novodobá. Celé dílo je ulito ze slitiny zinku, hliníku a olova tzv. zinkalu.

Památkově chráněno od 5. února 1964.

ZSJ Na vyhlídceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Lützowova vila (Q31515014)


 
   
30761/4-901
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary stezka Jeana De Carro 542/5
50°13′26,96″ s. š., 12°53′6,79″ v. d.
Lützowova vila. Empírová vila kubických forem. Nechal si ji postavit baron Lützow v roce 1854. Je jedním z nejstarších vilových objektů v Karlových Varech i severozápadních Čechách, svým architektonickým řešením se zcela vymyká všem tehdejším zvyklostem a stavbám ve městě. Jednopatrová budova je rozčleněna do tří dílů, jež tvoří masivní nárožní rizality a ustupující převýšená střední část v podobě masivních věžic. Zastřešení je ploché s přímou atikovou zdí s náznakem stínek cimbuří. Směrem k městu je ve střední ose lodžie s pilíři, vynášejícími terasu v patře a předsazené zahradní schodiště. Terasovitá zahrada kolem vily byla upravena v romantizujícím stylu. Má napodobeniny dvou bašt, množství zákoutí, jeskyň, gloriet, pergoly, promenády a altánky. Celý areál významně doplňuje mnoho zajímavých kovových soch zhotovených formou galvanoplastiky, od berlínského sochaře profesora Augusta Kisse. Na jihozápadní straně areálu vily byla vybudována masivní kruhová věžice s vyhlídkou terasou a s plastikou kočky.
 • vila čp. 542, terasa II., parc. 1299
 • rondel, vyhlídka, terasa I., oplocení, parc. 1300
 • park, oplocení, parc. 1303/1
 • parc. 1303/2
 • parc. 1304 bez staveb

Památkově chráněno od 5. února 1964.

Stará pražská silnice (Q37340527)


 
   
101168
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Pražská silnice, parc. 434
50°13′0,77″ s. š., 12°54′5,64″ v. d.
Stará Pražská silnice, z toho jen: pozemek parc. č. 434. Označována jako Kunstrasse. Součást historické komunikace spojující obce Hůrku a Rybáře. V letech 1804–1811 byla na popud nejvyššího purkrabího hraběte Rudolfa Chotka vybudována nová příjezdová silnice do města ze směru od Prahy. Silnice zabezpečená mohutnou opěrnou zdí je vedena po vrstevnici s velkou serpentinou. Stavba v délce asi 1,8 km a průměrné šíři kolem 12 m. Jako kulturní památka je vedena její část začínající na okraji Hůrky a končící na okraji lázeňského centra Karlových Varů u bývalého zájezdního hostince „Stadt Lemberk“. Silnice je ve většině délky zbudována jako mohutná terasa s jedním okrajem ležícím na terénu a druhým nad něj výrazně vystupujícím, pouze ve své horní části - při osadě Hůrka - zcela vystupuje nad terén. Vozovka je po straně vybíhající nad terén vynášená mohutnou kamennou opěrnou zdí (v horní části po obou stranách) převážně z neopracovaného lomového kamene, který byl částečně doplňován i opracovanými kamennými kvádry. Opěrné zdi jsou většinou ukončeny kamennými parapetními zídkami, koruna jejich zdiva je krytá kamennými deskami. Ve střední části silnice je její ohraničení tvořeno střídáním kamenných pilířků a kovového trubkového zábradlí. Významnou součástí konstrukce jsou opěrné pilíře, které zlepšují statiku stavby a zároveň tvoří pohledově výrazný architektonický prvek. Součástí silnice jsou i klenuté propustky vodotečí. Vozovka je v současnosti kryta asfaltem, pod ním se ve značné části zachovala historická dlažba.

Památkově chráněno od 1. září 2004.

ZSJ HřbitovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Ústřední hřbitov (Q28090622)


 
   
11490/4-4530
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Hřbitovní 1070/9a, 432/11
50°13′48,3″ s. š., 12°53′28,54″ v. d.
Hřbitov ústřední (evangelický, katolický, židovský): Karlovarský ústřední hřbitov založený po roce 1864, jehož součástí je budova administrativy a krematorium, katolický hřbitov s márnicí, evangelický a židovský hřbitov. Dochován je zde cenný soubor náhrobků od historizujících po moderní.
 • administrativní budova Hřbitovní 1070/9a, parc. 3026
 • katolický hřbitov, parc. 3043 (budova Hřbitovní 721/13 v MonumNetu nezmíněna), 3044, 3045
 • evangelický hřbitov, parc. 3042
 • židovský hřbitov, parc. 3040 (s budovou Hřbitovní 432/11), 3041, 3046
 • parc. 3047 (severovýchodní část hřbitova)

Památkově chráněno od 21. listopadu 1996.

  Pomník rudoarmějce


 
   
54249/4-891
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary ústřední hřbitov
50°13′50,11″ s. š., 12°53′33,01″ v. d.
Pomník rudoarmějce od Aloise Sopra z roku 1952 ve stylu socialistického realismu stál původně ve Smetanových sadech. Socha byla stržena a v roce 1970 nahrazena replikou, která byla ke konci 80. let 20. století bez podstavce přemístěna na hřbitov k pomníkům padlým ruským hrdinům.

Poznámka: Parcelní číslo ani adresa v MonumNetu neuvedeny.
Památkově chráněno od 5. února 1964.
Památková ochrana zrušena 17. dubna 1997.

ZSJ U tří křížůEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Vyhlídka Johanna Wolfganga Goetha (Q27865889)


 
   
15403/4-4131
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Karlovy Vary 244/2
50°13′26,52″ s. š., 12°54′12,01″ v. d.
Rozhledna - vyhlídka Johanna Wolfganga Goetha. Výletní restaurace s rozhlednou byla vystavěna z podnětu belgické princezny Stefanie v letech 1888–1889 podle plánů vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera v novogotickém stylu s uplatněním režného zdiva. K válcovému tělesu s arkýřem na krakorcích nad hlavním vchodem s ochozem lemovaným cimbuřím přiléhá vyšší štíhlá věž a pravoúhle dvě hranolovité stavby s armovanými nárožími. Nadmořskou výškou 639 metrů nejvýše položená karlovarská vyhlídka.

Památkově chráněno od roku 1981.  

ZSJ Jelení skokEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Vodojem č. I (Q37340479)


 
   
11888/4-4757
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Svahová 2038/28, parc. 1870
50°13′38,58″ s. š., 12°52′3,33″ v. d.
Vodojem č. I. Objekt vodojemu, který je dnes užíván jako střelnice. Byl dokončen v roce 1882 jako součást tehdy budovaného systému zásobování města pitnou vodou. Vodojem sestává ze dvou klenutých rovnoběžných komor (půdorys - úzký dlouhý obdélník), nacházejících se pod úrovní terénu. Na ně na obou koncích navazují podzemní prostory obdélného půdorysu skryté za vstupními portály. Portály jsou osově symetrické, provedené převážně z kamene, kvalitně řemeslně zpracovaného. Architektonické pojetí portálu lze označit jako eklektismus - využito bylo především gotických a barokních prvků.

Poznámka: MonumNet neuvádí adresu.
Památkově chráněno od 29. ledna 1992.

Busta cara Petra Velikého (Q37340578)


 
   
24844/4-897
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary park na Jelením skoku, parc. 1009/1
50°13′22,21″ s. š., 12°52′45,82″ v. d.
Pomník - busta cara Petra Velikého. Roku 1877 byla na skále s pamětními deskami osazena nadživotní pískovcová busta cara Petra Velikého od pražského sochaře prof. Thomase Seidana. Roku 1909 byla busta nahrazena věrnou kopií. Hrubě otesaný kamenný hranol u paty mírně rozšířený; na němž je válcově probraném podstavci v nadživotní velikosti podaná busta Petra Velikého. Na levé straně je zasazena deska z roku 1900 s francouzskou oslavnou elegií z roku 1835 od polského spisovatele barona Alfreda de Chabot. Na pravé straně je deska s oslavnou elegií v azbuce z roku 1853 od ruského spisovatele Pjotra Andrejeviče Vjazemského, roku 1866 byla deska doplněna českým překladem. Uprostřed je deska z roku 1835 s textem: „Věnováno nejvyšším členům vznešeného ruského carského domu, kteří poctili Karlovy Vary svou návštěvou“. Všechny pamětní desky jsou z černého mramoru a všechny texty jsou zlacené.

Památkově chráněno od 5. února 1964.

Smírčí kříž (Q37340601)


 
   
19874/4-4760
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary pod Dianou, 40 m jižně od Findlanterova sloupu, parc. 781/1
50°13′13,09″ s. š., 12°52′28,86″ v. d.
Masivní kamenný monolitický hrubě opracovaný smírčí kříž, na západní straně s datací 1567. Jeho stanoviště na tzv. Staré slavkovské cestě je asi původní. Výška kříže je 96 cm, šířka 88 cm, tloušťka je maximálně do 25 cm.

Památkově chráněno od 3. února 1992.

Vyhlídka Diana (Q783890)


 
   
15221/4-4129
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary Vrch přátelství, parc. 3315
50°13′8,47″ s. š., 12°52′20,24″ v. d.
Rozhledna Diana byla postavena roku 1914 u výletní restaurace na Vrchu přátelství. Cihelnou rozhlednu o čtvercovém půdorysu se zkosenými hranami nechala postavit městská rada stavební firmou Františka Fouska podle návrhu architekta Antona Breinla. Vyhlídková věž je položena 562 m n. m., celková výška stavby je 40 m, zastřešený vyhlídkový ochoz ve výšce 35 m je přístupný po 150 schodech točitých vlevo nebo elektrickým výtahem.

Památkově chráněno od roku 1981.  

Vyhlídka Karla IV. (Q37340634)


 
   
21667/4-4130
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary nad Poštovním dvorcem, parc. 782
50°12′58,7″ s. š., 12°52′49,79″ v. d.
Rozhledna - vyhlídka Karla IV. Novogotickou rozhlednu v podobě minaretu nechalo vystavit město Karlovy Vary roku 1876 podle plánů dnes již neznámého autora. Nejstarší karlovarská rozhledna, s původním názvem Vyhlídka Františka Josefa, je kopií rozhledny v severoněmeckém Schleswigu. Oktogonální cihlová stavba se základem z kvádrového zdiva má dvě vyhlídková podlaží. K ochozu v přízemí vede jednoramenné přímé schodiště.

Památkově chráněno od roku 1981.  

Findlaterův chrámek (Q37340300)


 
   
25325/4-878
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary nad Poštovním dvorem, parc. 781/1
50°12′56,76″ s. š., 12°52′46,85″ v. d.
Altán - Findlaterův chrámek. Drobný vyhlídkový pavilon postavil roku 1801 Franz Knoll. Dřevěný antikizující chrámek o čtyřech ionských sloupech s apsidálním závěrem je vzácně dochovaným příkladem antikizujících chrámků své doby v Karlových Varech. Nevelká dřevěná obdélná stavba s apsidou, otevřená do údolí Teplé sloupovou arkádou, krytá sedlovou střechou. Průčelí jsou hladká, arkádu tvoří 4 iónské sloupy, nesoucí kladí, a trojúhelníkový tympanon s vloženým zábradlím s balustrádou. V neklenutém interiéru se nachází mělká nika, doplněná dřevěnou průběžnou lavicí.

Památkově chráněno od 5. února 1964.

Kostel svatého Linharta (Q37340724)


 
   
19189/4-869
Pam. katalog
MIS
Karlovy Vary východně od obce Doubí, západně od Vrchu Přátelství, parc. 3331
50°12′32,33″ s. š., 12°51′0,18″ v. d.
Zřícenina orientovaného kostela sv. Linharta s obdélným presbytářem. Vznik stavby je datován již do první poloviny 13. století. Poslední zmínky o přilehlé vsi pochází z 16. století, v té době nejspíše zanikl i kostel. kostela se dochovalo pouze obvodové zdivo, do výšky maximálně kolem 3 m nad terén.

Památkově chráněno od 18. ledna 1964.

RybářeEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Urbana (Q19801133)


 
   
32766/4-902
Pam. katalog
MIS
Rybáře parc. 201/1–3
50°13′59,67″ s. š., 12°51′1,23″ v. d.
Kostel sv. Urbana, schodiště. Jednolodní kostel s polygonálním presbytářem a hranolovou věží pochází z počátků 16. století. V 19. století prošel obnovou a restaurováním a v letech 1938–1945 sloužil jako německý Památník obětem první světové války.

Památkově chráněno od 5. února 1964.

  Střední průmyslová škola keramická (Q33255573)


 
   
102548
Pam. katalog
MIS
Rybáře náměstí 17. listopadu 428/14, Sokolovská 429/106
50°14′5,13″ s. š., 12°51′6,34″ v. d.
Střední průmyslová škola keramická. Státní průmyslová škola keramická byla postavena v Karlových Varech-Rybářích v letech 1923–1924 podle návrhu architekta Hermanna Schutta z Teplic. Areál tvoří moderně vybavená školní budova, budova ubytovny, kašna a oplocení.
 • Budova školy čp. 428
 • Budova pro ubytování čp. 429
 • Oplocení
 • Kašna
 • Soubor movitého vybavení z let 1925 a 1937

Poznámka: MonumNet uvádí též čo. 12.
Památkově chráněno od 11. září 2007.
Památková ochrana zrušena 28. července 2018.

Kostel Povýšení svatého Kříže (Q38093299)


 
   
27929/4-903
Pam. katalog
MIS
Rybáře náměstí 17. listopadu, parc. 491
50°14′6,62″ s. š., 12°51′9,49″ v. d.
Kostel sv. Kříže. Pseudorománský kostel (neorientovaná trojlodní bazilika s transeptem a hranolovou věží) postavený v letech 1904–1906 staviteli Norbertem a Aloisem Sichertovými z Rybář podle plánu K. Schadena.

Památkově chráněno od 5. února 1964.

Vzorkovna porcelánky Karla Knolla (Q38093291)


 
   
29239/4-5171
Pam. katalog
MIS
Rybáře Rybáře 338/124
50°14′9,36″ s. š., 12°50′51,45″ v. d.
Porcelánka Karla Knolla, z toho jen: vzorkovna. Vzorkovna byla postavena v secesním stylu v roce 1905 jako součást továrny K. Knolla na porcelán. Objekt jednoduchého půdorysu o rozměrech cca 22 × 20 m. Hlavní prostor zaujímá výstavní hala otevřená přes dvě nadzemní podlaží a osvětlená střešním světlíkem. Ve druhém nadzemním podlaží je v prostoru haly ochoz přístupný po dvouramenném schodišti. Stěny schodišťové věže jsou převýšeny nad vlastní budovu a tato dominanta je zakryta přilbovou střechou. Hlavní prostor budovy je zastřešen mansardovou střechou, pod úrovní vrcholové římsy navazují pultové střechy nižších přístavků.

Památkově chráněno od 14. prosince 1999.

SedlecEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Anny (Q12030588)


 
   
27957/4-1024
Pam. katalog
MIS
Sedlec st. 21, pp. 57
50°14′44,48″ s. š., 12°51′38,19″ v. d.
Stavba nového barokního poutního kostela svaté Anny (na místě staršího) probíhala v letech 1738–1749 podle plánu neznámého autora, který zjednodušil nákladný návrh od Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Nástropní malby pocházejí pravděpodobně z počátku 20. století. Ke kostelu patří mariánský sloup – na čtyřbokém soklu s římsou sloup s kompozitní hlavicí, na němž je plastika Madony.

Památkově chráněno od 1. února 1964.

Tvrziště (Q38094530)


 
   
27689/4-1016
Pam. katalog
MIS
Sedlec pp. 313/5
50°14′54,51″ s. š., 12°51′15,52″ v. d.
Tvrz - tvrziště. Kruhové tvrziště o průměru cca 60 m je umístěno částečně v rybníku, ze západu je obklopeno močálem. Z větší části je dochován val a příkop, který je zaplaven – je součástí rybníka (z vody vystupuje pouze těleso valu a samotného tvrziště). Lokalita je zarostlá neprostupnou vegetací (křoviny a stromy), dobře rozpoznatelný je pouze západní úsek valu v rybníku. Relativně nejpřístupnější je východní úsek příkopu. Na tvrzišti ve sníženině patrné zdivo z lomového kamene do výšky asi 1 m – jde o zbytky budovy tvrze přibližně čtvercového půdorysu odkryté při archeologickém výzkumu roku 1937. Uvnitř objektu i kolem něj terén změněn vyházenou zeminou a sutí.

Památkově chráněno od 11. února 1964.

Hradiště (Q37340567)


 
   
32399/4-1033
Pam. katalog
MIS
Sedlec Bažantí vrch
50°14′39,87″ s. š., 12°50′40,24″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště, domnělé archeologické stopy. Pp. 364/1–4, 406/3, 440, 441, 442, 447/1–2, 610/1–2, 611/1. Příhodnost prostředí evokovala možnost existence hradiště, existence památky byla pouze hypotetická (domnělé terénní relikty opevnění + poloha), pozůstatky opevnění či jejich náznaky byly údajně pozorovány v 19. století. Tento předpoklad lze nyní považovat za vyloučený, ani v době zorání plochy roku 1978 nebyly učiněny žádné nálezy. Lokalita již vyškrtnuta ze SAS. Lokalita se nachází na ostrohu (dříve zvaném Gobes) nad levým břehem řeky Rolavy ve směru východ – západ s prudkými jižními, západními a severními svahy. Na východě je výrazná terénní vlna někdy považována za val. Ze všech stran ostrohu vedou železniční tratě, západní svah je částečně odtěžen. Na jižním a severním okraji jsou terasovité úpravy. Bývalo sem situováno slovanské hradiště Sedlec, dosavadní poznatky to však nepotvrdily. Plocha uvažovaného hradiště je velmi rozsáhlá, muselo by jít o značné rozlehlé hradiště.

Památkově chráněno od 11. února 1964.

Stará RoleEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nanebevstoupení Páně s farou (Q37340508)


 
   
100656
Pam. katalog
MIS
Stará Role Kostelní 341/1
50°14′55,44″ s. š., 12°49′42,37″ v. d.
Kostel Nanebevstoupení Páně: vystavěn roku 1906 podle plánů architekta Hermanna Fiedlera, vysvěcen roku 1909. Mohutná jednolodní neorientovaná novorománská stavba.
 • kostel, st. 9
 • fara čp. 341, st. 372
 • pp. 1415/4

Památkově chráněno od 10. listopadu 2003.

DoubíEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Doubí (Q16159109)


 
   
41251/4-792
Pam. katalog
MIS
Doubí Karlovy Vary - Doubí, Studentská č.p. 1/4
50°12′41,68″ s. š., 12°49′29,24″ v. d.
Zámek. Komplex romantických a pseudoslohových budov na místě středověkého hradu, výrazná dominanta obce v panoramatu nad řekou.
 • zámek čp. 1, st. 1/1
 • dvorní trakt v maurském slohu, st. 1/2
 • romantická kaple, terasa, st. 1/12
 • terasa, pp. 2
 • iluzivní gloriet
 • bývalý (zpustlý) park, pp. 1/4, 65/3, 465/1

Památkově chráněno od 18. ledna 1964.

TašoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hradiště Starý Loket (Q26430309)


 
   
36560/4-1055
Pam. katalog
MIS
Tašovice jihozápadní okraj obce, nad levým břehem Ohře
50°12′41,01″ s. š., 12°48′29,12″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště. Bez staveb st. 566, 615, 625/1 (část), 628, pp. 57/1 (část), 197/14, 197/36, 211/1 (část), 211/24–27, 211/31, 212/1, 212/4, 212/5, 298/1 (část), 420/1 (část). Dvoudílné hradiště o celkové ploše cca 2 ha. Jedno z mála slovanských hradišť v oblasti s částečně dochovanými valy. Vlastní hradiště o rozměrech asi 80 × 80 m vymezené obloukovitým valem (či čtvercovým se zaoblenými rohy) na jihu, západě a severu a předhradím s dalším souběžným valem. Od východu je lokalita chráněna strmým srázem k Ohři. Akropole kolem skalnatého vrcholku nad srázem k řece, před vnitřním valem místy zbytky příkopu. Na lokalitě smíšený les a náletový porost. Výzkumy v 1. polovině 20. století – mezolitická chata s kamennými štípanými nástroji, slovanská chata, konstrukce opevnění. Nálezy z mezolitu (také možná z eneolitu), mladší doby bronzové a raného středověku.

Památkově chráněno od 11. února 1964.

Olšová VrataEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Kateřiny (Q38039736)


 
   
37969/4-969
Pam. katalog
MIS
Olšová Vrata 50°12′23,33″ s. š., 12°55′16,64″ v. d. Kostel sv. Kateřiny (parc. 1), ohradní zeď (parc. 2). Původně opevněný gotický kostel, prvně zmiňovaný roku 1257, jenž prošel v polovině 15. století přestavbou. Dnešní podoba je ovlivněna úpravami z let 1838–1843. Orientované jednolodí s odsazeným trojboce uzavřeným presbytářem.

Památkově chráněno od 11. února 1964.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat