Seznam chráněných území v okrese Tábor

Seznam chráněných území v okrese Tábor

Toto je seznam chráněných území v okrese Tábor aktuální k roku 2010, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Tábor.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
670 Chodník v Borkovických blatech PR Borkovická blata &0000000000000091.09000091,09
Kategorie „Borkovická blata“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Borkovická blata“ na Wikimedia Commons
Rašeliniště s jedinečnými porosty borovice blatky 49°14′22″ s. š., 14°37′24″ v. d.
2452 Černická obora PP Černická obora &0000000000000006.6532006,6532
Kategorie „Černická obora“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Černická obora“ na Wikimedia Commons
Stará obora, smíšený porost s převahou habru a dubu 49°17′33″ s. š., 14°33′38″ v. d.
Černická obora PřP Černická obora
Kategorie „Černická obora“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Černická obora“ na Wikimedia Commons
49°16′59″ s. š., 14°34′16″ v. d.
1071 Jalovec v oblasti památky PP Černýšovické jalovce &0000000000000001.2600001,26
Kategorie „Černýšovické jalovce“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Černýšovické jalovce“ na Wikimedia Commons
Porost více než 300 exemplářů starých jalovců 49°18′54″ s. š., 14°31′40″ v. d.
2482 Lužní les PP Doubí u Žíšova &0000000000000001.5500001,55
Kategorie „Doubí u Žíšova“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Doubí u Žíšova“ na Wikimedia Commons
Přirozený lužní porost převážně dubový 49°12′16″ s. š., 14°42′38″ v. d.
5868 PR Dráchovské louky &0000000000000061.98410061,9841 Ekosystém slepých ramen Lužnice, nivních luk a tůní 49°12′47″ s. š., 14°42′18″ v. d.
1814 Dráchovské tůně v září 2023 PR Dráchovské tůně &0000000000000037.98000037,98
Kategorie „Dráchovské tůně“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dráchovské tůně“ na Wikimedia Commons
Slepá a odstavená ramena Lužnice a nivní tůně obklopené mokřady 49°14′5″ s. š., 14°42′55″ v. d.
1072 Rybník PP Farářský rybník &0000000000000006.7900006,79
Kategorie „Farářský rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Farářský rybník“ na Wikimedia Commons
Ojedinělé naleziště leknínu bílého 49°10′32″ s. š., 14°44′30″ v. d.
2500 Částečný pohled na skálu PP Granátová skála &0000000000000000.1400000,14
Kategorie „Granátová skála“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Granátová skála“ na Wikimedia Commons
Rulová skála s výskytem granátů 49°24′37″ s. š., 14°39′20″ v. d.
1291 Pohled na porost v Horusických blatech PR Horusická blata &0000000000000053.66000053,66
Kategorie „Horusická blata“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Horusická blata“ na Wikimedia Commons
Horusická blata 49°9′32″ s. š., 14°39′5″ v. d.
1295 PP Hroby &0000000000000000.1400000,14
Kategorie „Hroby (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hroby (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita hořečku českého 49°23′38″ s. š., 14°51′25″ v. d.
131 Lesy v okolí rezervace PR Choustník &0000000000000009.9000009,90 Skalnatý vrchol Choustníka se starým smíšeným lesním porostem 49°19′56″ s. š., 14°51′21″ v. d.
136 Chýnovská jeskyně NPP Chýnovská jeskyně &0000000000000000.0900000,09
Kategorie „Chýnovská jeskyně“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chýnovská jeskyně“ na Wikimedia Commons
Nejvýznamnější krasový útvar jižních Čech, pestré střídání barevných amfibolitů a vápenců 49°25′47″ s. š., 14°49′44″ v. d.
1293 PP Jesení &0000000000000001.2900001,29 Luční komplex, od nejsušších až po zamokřené, s bohatou květenou 49°28′35″ s. š., 14°44′59″ v. d.
Pohled z Javorové skály na severovýchod PřP Jistebnická vrchovina &0000000000015270.00000015 270
Kategorie „Nature park Jistebnická vrchovina“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Jistebnická vrchovina“ na Wikimedia Commons
49°31′14″ s. š., 14°31′18″ v. d.
1290 PR Kladrubská hora &0000000000000011.50000011,50
Kategorie „Kladrubská hora“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kladrubská hora“ na Wikimedia Commons
Masiv budovaný krystalickými vápenci se vzácnou flórou a faunou 49°25′46″ s. š., 14°51′15″ v. d.
194 Kozí vršek od trati PP Kozí vršek &0000000000000000.3800000,38
Kategorie „Kozí vršek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kozí vršek“ na Wikimedia Commons
Rulová skalka s ojedinělým výskytem koniklece jarního 49°9′26″ s. š., 14°43′26″ v. d.
1287 Celkový pohled na lokalitu PP Kozlov &0000000000000000.5900000,59
Kategorie „Kozlov (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kozlov (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Vlhká kulturní louka s hojným výskytem prstnatce májového 49°18′19″ s. š., 14°40′8″ v. d.
1294 Blatská stoka protékající kolem rezervace PR Kozohlůdky &0000000000000080.40000080,40
Kategorie „Kozohlůdky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kozohlůdky“ na Wikimedia Commons
Ekosystém ručně vytěženého rašeliniště přechodového pánevního typu 49°13′4″ s. š., 14°38′44″ v. d.
Stádlecký most s parkem PřP Kukle
Kategorie „Nature park Kukle“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Kukle“ na Wikimedia Commons
49°20′40″ s. š., 14°32′1″ v. d.
1841 Přírodní památka Kutiny v zimě PP Kutiny &0000000000000000.7500000,75
Kategorie „Kutiny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kutiny“ na Wikimedia Commons
Louky se vzácnou květenou (hořec hořepník, zábělník bahenní ap.) 49°17′7″ s. š., 14°36′14″ v. d.
1073 Luční NPP Luční &0000000000000001.0100001,01
Kategorie „Luční (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Luční (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Významná mykologická lokalita na hrázi rybníka 49°22′25″ s. š., 14°44′38″ v. d.
1289 Luna PP Luna &0000000000000001.0100001,01
Kategorie „Luna (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Luna (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Výslunná jižní stráň se suchomilnými společenstvy, útočiště plazů 49°23′12″ s. š., 14°42′15″ v. d.
5873 Řeka Lužnice u Stádlce PP Lužnice &0000000000000432.238000432,238
Kategorie „Lužnice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lužnice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů 49°16′28″ s. š., 14°26′3″ v. d.
281 Nový rybník u Soběslavi PP Nový rybník u Soběslavi &0000000000000022.45000022,45
Kategorie „Nový rybník u Soběslavi“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nový rybník u Soběslavi“ na Wikimedia Commons
Rybník s plovoucími ostrovy 49°16′4″ s. š., 14°43′13″ v. d.
294 PP Ostrov Markéta PP Ostrov Markéta &0000000000000005.1500005,15
Kategorie „Ostrov Markéta“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ostrov Markéta“ na Wikimedia Commons
Starý lesní porost na ostrově v rybníce Hejtman 49°20′9″ s. š., 14°43′17″ v. d.
2236 PR Pacova hora &0000000000000015.79000015,79
Kategorie „Pacova hora“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pacova hora“ na Wikimedia Commons
Geologický útvar, mineralogické naleziště s výskytem chráněných druhů živočichů 49°25′50″ s. š., 14°49′47″ v. d.
311 Borovice rostoucí v oblasti písečného přesypu u Vlkova PR Písečný přesyp u Vlkova &0000000000000000.8000000,80
Kategorie „Písečný přesyp u Vlkova“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Písečný přesyp u Vlkova“ na Wikimedia Commons
Nejlépe zachovaná písečná duna na území jižních Čech 49°9′34″ s. š., 14°42′54″ v. d.
Přírodní park Plziny PřP Plziny &0000000000001000.0000001 000,00
Kategorie „Přírodní park Plziny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přírodní park Plziny“ na Wikimedia Commons
49°19′6″ s. š., 14°24′47″ v. d.
Pohled na část přírodního parku PřP Polánka &0000000000001560.0000001 560
Kategorie „Nature park Polánka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Polánka“ na Wikimedia Commons
49°27′48″ s. š., 14°50′50″ v. d.
1292 Rybník Rod PR Rod &0000000000000036.09000036,09
Kategorie „Nature reserve Rod“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature reserve Rod“ na Wikimedia Commons
Rybník s plovoucími ostrovy a bohatou avifaunou, centrum výskytu orla mořského 49°7′15″ s. š., 14°44′48″ v. d.
375 Rašeliniště NPP Ruda &0000000000000070.22000070,22
Kategorie „Ruda (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ruda (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Rašeliniště s hojným výskytem rosnatky okrouhlolisté 49°8′58″ s. š., 14°41′22″ v. d.
1288 Stročov NPP Stročov &0000000000000001.9200001,92
Kategorie „Stročov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stročov“ na Wikimedia Commons
Vlhká louka s bohatou květenou, hl. prstnatcem májovým 49°31′24″ s. š., 14°34′13″ v. d.
421 PP Stříbrná Huť &-1000000000000000.0400000,04
Kategorie „Stříbrná Huť“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stříbrná Huť“ na Wikimedia Commons
Lokalita ďáblíku bahenního 49°25′0″ s. š., 14°45′28″ v. d.
5889 PP Tábor - Zahrádka PP Tábor - Zahrádka &0000000000000018.87140018,8714
Kategorie „Tábor - Zahrádka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tábor - Zahrádka“ na Wikimedia Commons
Ekosystém extenzivně využívaných rybníků, periodických vodních ploch a podmáčených ploch s výskytem chráněných a ohrožených živočišných (např. kuňka obecná, škeble rybničná, čolek obecný, čolek horský, čolek velký, skokan krátkonosý, skokan zelený, rosnička zelená, ještěrka obecná, ještěrka živorodá, slepýš křehký, slavík modráček středoevropský, listonoh letní, skokan ostronosý, ropucha obecná, užovka obojková, potápka malá) a rostlinných druhů 49°25′13″ s. š., 14°37′29″ v. d.
32 CHKO Třeboňsko &0000000000070000.00000070 000
Kategorie „CHKO Třeboňsko“ na Wikimedia Commons
Kategorie „CHKO Třeboňsko“ na Wikimedia Commons
49° s. š., 14°50′8″ v. d.
Krajina přírodního parku v okolí vsi Turovec PřP Turovecký les &0000000000002030.0000002 030
Kategorie „Turovecký les“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Turovecký les“ na Wikimedia Commons
49°21′57″ s. š., 14°46′41″ v. d.
508 PP Údolí Lužnice a Vlásenického potoka &0000000000000143.361900143,3619
Kategorie „Vlásenicky potok (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vlásenicky potok (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Vegetace silikátových skalnatých svahů, dubohabřiny a svahové lesy na sutích a v roklích a suché acidofilní doubravy druhy na ně vázané, včetně druhu dvouhrotec zelený 49°24′30″ s. š., 14°35′15″ v. d.
5776 PR V Luhu &0000000000000010.01090010,0109 Ekosystém střemchové doubravy s dochovanými odstavenými rameny řeky a nivními tůněmi tvořící cenný biotop a hnízdní prostředí s výskytem vzácných a ohrožených druhů živočichů a rostlin 49°7′18″ s. š., 14°44′20″ v. d.
5671 PP Veselská blata &0000000000000453.820000453,82 Ochrana ekosystému pánevního rašeliniště přechodového typu se zbytky blatkových borů s charakteristickou faunou a flórou. Součástí je i systém zatopených ploch, podmáčených luk a mokřadních stanovišť s významným výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů 49°14′25″ s. š., 14°36′10″ v. d.
5885 chráněný tok říčky Blanice a příbřežní porosty mezi dvorem Šelmberk a samotou Bor PP Vlašimská Blanice &0000000000000030.42980030,4298
Kategorie „Vlašimská Blanice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vlašimská Blanice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana části toku říčky Vlašimské Blanice a přilehlých niv a luhů s výskytem vzácných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů (např. velevruba tupého, mihule potoční či vydry říční) 49°33′4″ s. š., 14°49′9″ v. d.
1666 PP Zeman &0000000000000000.7400000,74
Kategorie „Zeman (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zeman (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Malý rybník s výskytem třtiny nachové zprohýbané 49°31′14″ s. š., 14°29′36″ v. d.
1074 Židova strouha PP Židova strouha &0000000000000042.20000042,20
Kategorie „Židova strouha“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Židova strouha“ na Wikimedia Commons
Geomorfologicky významné prostorově členité údolí kaňonovitého charakteru s fragmenty přirozených reliktních borů na skalách 49°16′21″ s. š., 14°28′3″ v. d.

Reference

editovat
  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.

Literatura

editovat
  • ALBRECHT, Josef a kolektiv. Chráněná území ČR. Svazek VIII. Českobudějovicko. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2003. 807 s. ISBN 80-86064-65-4. S. 417–472.