Seznam chráněných území v okrese Liberec

Seznam chráněných území v okrese Liberec

Toto je seznam chráněných území v okrese Liberec aktuální k roku 2015, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Liberec.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1839 Popis obrazku PP Bílá skála &0000000000000000.6300000,63
Kategorie „Bílá skála u Srbské“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bílá skála u Srbské“ na Wikimedia Commons
Výchoz valové žíly křemene (drůzové dutiny a stébelnaté agregáty) 50°59′34″ s. š., 15°13′ v. d.
2414 Bílé kameny PP Bílé kameny &0000000000000000.5800000,58
Kategorie „Bílé kameny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bílé kameny“ na Wikimedia Commons
Skupina skal budovaných turonskými pískovci 50°48′5″ s. š., 14°51′12″ v. d.
2446 část přírodní rezervace poblíž Sněžných věžiček PR Černá hora &0000000000000070.73000070,73
Kategorie „Černá hora (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Černá hora (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Horská smrčina a rašeliniště, tokaniště tetřevů 50°49′50″ s. š., 15°12′56″ v. d.
2447 Černá jezírka PR Černá jezírka &0000000000000057.76000057,76
Kategorie „Černá jezírka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Černá jezírka“ na Wikimedia Commons
Komplex rašelinišť 50°50′57″ s. š., 15°18′12″ v. d.
2462 Čertova zeď NPP Čertova zeď &0000000000000020.00000020,00
Kategorie „Čertova zeď“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čertova zeď“ na Wikimedia Commons
Vypreparovaná čedičová žíla s vodorovně uspořádanými sloupci 50°40′14″ s. š., 14°56′27″ v. d.
558 Lesní cesta na hranici PR Dlouhá hora PR Dlouhá hora &0000000000000013.45000013,45
Kategorie „Dlouhá hora (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dlouhá hora (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Komplex bukových lesů a jejich rostlinných společenstev 50°47′24″ s. š., 14°55′48″ v. d.
2210 PP Fojtecký mokřad uprostřed dnes nepřístupného golfového hřiště PP Fojtecký mokřad &0000000000000001.5400001,54
Kategorie „Fojtecký mokřad“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Fojtecký mokřad“ na Wikimedia Commons
Kvalitní mokřadní vegetace s hojným výskytem zvláště chráněného druhu vachty trojlisté a zábělníku bahenního 50°48′50″ s. š., 15°3′44″ v. d.
2189 Říčka Lomnice v PP Hadí kopec PP Hadí kopec &0000000000000001.7800001,78
Kategorie „Hadí kopec (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hadí kopec (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Geomorfologicky výrazný masiv čedičového tělesa rozděleného tokem Lomnice s ukázkami sloupcové odlučnosti a fragmenty lesního porostu charakteru submontánního listnatého háje s lokálně vzácnými teplomilnými bylinnými prvky 50°54′56″ s. š., 15°8′21″ v. d.
560 Trosky hradu Hamrštejn PR Hamrštejn &0000000000000028.29000028,29
Kategorie „Hamrštejn“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hamrštejn“ na Wikimedia Commons
Smíšené porosty s flórou teplomilného charakteru 50°47′9″ s. š., 14°58′13″ v. d.
146 NPR Jezevčí vrch &0000000000000080.00000080
Kategorie „Jezevčí vrch (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jezevčí vrch (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Znělcová kupa se smíšeným porostem a starou bučinou 50°47′27″ s. š., 14°42′18″ v. d.
52 CHKO Jizerské hory &0000000000035000.00000035 000
Kategorie „CHKO Jizerské hory“ na Wikimedia Commons
Kategorie „CHKO Jizerské hory“ na Wikimedia Commons
50°49′45″ s. š., 15°11′17″ v. d.
2058 Jizerskohorské bučiny NPR Jizerskohorské bučiny &0000000000000950.930000950,93
Kategorie „Jizerskohorské bučiny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jizerskohorské bučiny“ na Wikimedia Commons
Původní smíšený les, významné geomorfologické útvary, dochovalá rostlinná a živočišná společenstva 50°51′33″ s. š., 15°7′59″ v. d.
1533 Mraveniště jsou hlavním předmětěm ochrany v PP Kamenný vrch PP Kamenný vrch &0000000000000030.11000030,11
Kategorie „Kamenný vrch (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kamenný vrch (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Dubová a jedlová bučina, bohatý výskyt mravenišť 50°58′24″ s. š., 15°13′3″ v. d.
559 Podzimní bukový les v NPR Karlovské bučiny NPR Karlovské bučiny &0000000000000042.19000042,19
Kategorie „Karlovské bučiny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Karlovské bučiny“ na Wikimedia Commons
Zbytek vápnomilné bučiny subatlantského charakteru 50°46′31″ s. š., 14°58′6″ v. d.
168 Klečové louky PR Klečové louky &0000000000000005.3300005,33
Kategorie „Klečové louky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Klečové louky“ na Wikimedia Commons
Skupina několika rašelinišť s porosty kleče 50°50′7″ s. š., 15°14′46″ v. d.
1782 Popis obrazku PP Klečoviště na Smrku &0000000000000000.8300000,83
Kategorie „Klečoviště na Smrku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Klečoviště na Smrku“ na Wikimedia Commons
Jediná lokalita kleče na minerálním podkladu v Jizerských horách 50°53′17″ s. š., 15°16′0″ v. d.
1840 Kodešova skála PP Kodešova skála &0000000000000000.1100000,11
Kategorie „Kodešova skála“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kodešova skála“ na Wikimedia Commons
Ukázka vějířovitého rozpadu čediče 50°53′43″ s. š., 15°1′3″ v. d.
1804 Křížový vrch PR Křížový vrch &0000000000000010.49000010,49
Kategorie „Křížový vrch (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Křížový vrch (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Zbytek klimaxových porostů - dubohabrové a dubolipové háje a suťové lesy s bohatým podrostem 50°54′49″ s. š., 15°4′47″ v. d.
54 Letecký pohled na znělcovou horu Klíč CHKO Lužické hory &0000000000027000.00000027 000
Kategorie „CHKO Lužické hory“ na Wikimedia Commons
Kategorie „CHKO Lužické hory“ na Wikimedia Commons
50°50′18″ s. š., 14°36′19″ v. d.
1944 Řeka Smědá ve střední části rezervace (poblíž zastávky Filipovka) PR Meandry Smědé &0000000000000137.000000137,00
Kategorie „Meandry Smědé“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Meandry Smědé“ na Wikimedia Commons
Meandry a slepá ramena řeky Smědé, vodní a nivní společenstva 50°59′28″ s. š., 15°1′55″ v. d.
255 Přírodní rezervace Na čihadle PR Na Čihadle &0000000000000004.0800004,08
Kategorie „Na Čihadle (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Čihadle (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Velmi navštěvované rašeliniště v Jizerských horách, na rozdíl od ostatních nemá porosty kleče 50°49′58″ s. š., 15°13′45″ v. d.
260 Kosodřevina na rašeliništi Na kneipě PP Na kneipě &0000000000000000.4400000,44
Kategorie „Na Kneipě“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Kneipě“ na Wikimedia Commons
Malá rašelinná loučka, ukázka kluzných jevů v rašelině 50°50′0″ s. š., 15°14′24″ v. d.
2320 Přírodní památka Panský lom PP Panský lom &0000000000000001.6500001,65
Kategorie „Panský lom“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Panský lom“ na Wikimedia Commons
Puklinová jeskyně „Hanychovská“ v dolomitickém vápenci bývalého lomu 50°43′27″ s. š., 15°0′52″ v. d.
644 Interiér lesa s porostem tisu červeného v PP Pod Dračí skálou PP Pod Dračí skálou &0000000000000000.8000000,80
Kategorie „Pod Dračí skálou“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Dračí skálou“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita tisu červeného v Jizerských horách 50°48′46″ s. š., 15°4′36″ v. d.
2492 PP Pod Smrkem PP Pod Smrkem &0000000000000001.6800001,68
Kategorie „Pod Smrkem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Smrkem“ na Wikimedia Commons
Zbytek jedlobukového lesa v Jizerských horách 50°54′44″ s. š., 15°14′ v. d.
338 Sedmikvítek evropský, typický druh horských smrčin v PR Prales Jizera PR Prales Jizera &0000000000000092.40000092,40
Kategorie „Prales Jizera“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prales Jizera“ na Wikimedia Commons
Vrcholová horská smrčina pralesového charakteru, silně poškozená imisemi 50°50′ s. š., 15°15′39″ v. d.
346 Vegetace ve vrcholové části Ptačích kup PR Ptačí kupy &0000000000000013.36000013,36
Kategorie „Ptačí kupy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ptačí kupy“ na Wikimedia Commons
Zbytek horského smíšeného porostu 50°50′49″ s. š., 15°10′25″ v. d.
3382 Rašelinné jezírko na vrchovišti Quarré PP Quarré &0000000000000001.7400001,74
Kategorie „Quarré“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Quarré“ na Wikimedia Commons
Vrchoviště náhorního typu s charakteristickou květenou vzácných a ohrožených druhů rostlin 50°51′32″ s. š., 15°16′58″ v. d.
366 Pohled na Rašeliniště Jizery z polské strany, od bývalé osady Velká Jizera NPR Rašeliniště Jizery &0000000000000202.000000202,00
Kategorie „Rašeliniště Jizery“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rašeliniště Jizery“ na Wikimedia Commons
Bilaterální rašeliniště s meandrujícím tokem Jizery 50°51′53″ s. š., 15°17′54″ v. d.
422 PP Stříbrník &0000000000000000.7700000,77
Kategorie „PP Stříbrník (Liberec)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „PP Stříbrník (Liberec)“ na Wikimedia Commons
Ukázka sloupcovitého rozpadu čediče 50°43′55″ s. š., 14°50′56″ v. d.
1775 Kamenná vrata v oblasti Terasy Ještědu PP Terasy Ještědu &0000000000000119.910000119,91
Kategorie „Terasy Ještědu“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Terasy Ještědu“ na Wikimedia Commons
Unikátní nahromadění produktů mrazového zvětrávání na svazích Ještědu 50°43′57″ s. š., 14°59′5″ v. d.
468 Suchopýry na rašeliništi U posedu PP U posedu &0000000000000001.1600001,16
Kategorie „U posedu“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U posedu“ na Wikimedia Commons
Rašelinná loučka s jezírky 50°50′11″ s. š., 15°14′8″ v. d.
5674 Do okresu Liberec zasahuje chráněné území pouze malým cípem na jihovýchodě své severní části, odkud byl snímek pořízen PP U Rozmoklé žáby &0000000000000001.5300001,53
Kategorie „U rozmoklé žáby (nature monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U rozmoklé žáby (nature monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana přechodových rašelinišť a rašelinných lesů s výskytem významných a zvláště chráněných druhů hub a rostlin 50°48′11″ s. š., 14°41′56″ v. d.
2057 Lesní porost na horní hraně bývalého lomu na Vápenném vrchu PR Vápenný vrch &0000000000000015.64000015,64
Kategorie „Vápenný vrch (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vápenný vrch (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Jedinečný geologický útvar, zbytky přirozených lesních porostů s teplomilnými společenstvy 50°53′35″ s. š., 15°8′7″ v. d.
557 Vrchol Vápenného PR Velký Vápenný &0000000000000024.50000024,50
Kategorie „Velký Vápenný (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velký Vápenný (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Horská suťová buková javořina na vápencích, krasové fenomény 50°47′27″ s. š., 14°53′12″ v. d.
510 Hranice PP PP Vlčí louka &0000000000000005.8700005,87
Kategorie „Vlčí louka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vlčí louka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Pozvolna zarůstající rašelinná louka s kompaktním porostem kleče 50°50′46″ s. š., 15°14′9″ v. d.

Zrušená chráněná územíEditovat

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
2497   NPR Frýdlantské cimbuří &0000000000000090.99000090,99
 
Kategorie „Frýdlantské cimbuří“ na Wikimedia Commons
Suťové smíšené porosty v Jizerských horách 50°51′22″ s. š., 15°12′59″ v. d.
296   NPR Paličník &0000000000000040.51000040,51
 
Kategorie „Paličník“ na Wikimedia Commons
Zbytek smíšených porostů typických pro skalnaté partie Jizerských hor 50°52′17″ s. š., 15°15′27″ v. d.
332   NPR Poledník &0000000000000132.000000132,00
 
Kategorie „Poledník (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Nejreprezentativnější porosty Jizerských hor, především bučiny 50°50′33″ s. š., 15°5′49″ v. d.
418   NPR Stržový vrch &0000000000000083.35000083,35
 
Kategorie „Stržový vrch“ na Wikimedia Commons
Staré bučiny se smrkem na skalnatém podkladu 50°50′33″ s. š., 15°5′49″ v. d.
438   NPR Špičák &0000000000000027.20000027,20
 
Kategorie „Špičák (724 m)“ na Wikimedia Commons
Stará bučina na balvanitém svahu 50°55′17″ s. š., 15°4′42″ v. d.
442   NPR Štolpichy &0000000000000137.080000137,08
 
Kategorie „Štolpichy“ na Wikimedia Commons
Přirozené smíšené listnaté porosty na balvanitém podkladu, vodopády Štolpichu 50°52′45″ s. š., 15°10′55″ v. d.
446   NPR Tišina &0000000000000036.68000036,68
 
Kategorie „Tišina (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Smíšený jehličnato-listnatý porost na skalnatém podkladu 50°53′26″ s. š., 15°11′27″ v. d.

ReferenceEditovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.