Seznam chráněných území v okrese Klatovy

Seznam chráněných území v okrese Klatovy

Toto je seznam chráněných území v okrese Klatovy aktuální k roku 2010, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Klatovy.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1687 Amálino údolí PR Amálino údolí &0000000000000080.93000080,93
Kategorie „Amálino údolí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Amálino údolí“ na Wikimedia Commons
Rozptýlené biotopy skalisek, mokřadů, pramenišť a stromových skupin, lokalita významných druhů 49°7′51″ s. š., 13°35′30″ v. d.
2402 Americká zahrada NPP Americká zahrada &0000000000000001.8900001,89
Kategorie „Americká zahrada“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Americká zahrada“ na Wikimedia Commons
Arboretum s dřevinami zejména amerického původu 49°27′42″ s. š., 13°9′30″ v. d.
1319 PP Bejkovna &0000000000000000.6000000,60 Fragment slatinné louky s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin 49°26′39″ s. š., 13°24′59″ v. d.
2411 PR Bělč &0000000000000009.4400009,44
Kategorie „Bělč“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bělč“ na Wikimedia Commons
Zbytek starého smíšeného pralesa 49°28′36″ s. š., 13°14′50″ v. d.
2412 PR Bělyšov &0000000000000011.37000011,37
Kategorie „Bělyšov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bělyšov“ na Wikimedia Commons
Starý dubový porost s lípou, klenem, borovicí a bukem 49°26′55″ s. š., 13°12′13″ v. d.
554 Bílá strž zvěčněná v roce 1880 až 1882 NPR Bílá Strž &0000000000000075.67000075,67
Kategorie „Bílá Strž“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bílá Strž“ na Wikimedia Commons
Hluboce zaříznuté skalnaté údolí Bílého potoka s četnými stupni 49°11′30″ s. š., 13°9′30″ v. d.
1296 Borek u Velhartic PR Borek u Velhartic &0000000000000038.09000038,09
Kategorie „Borek u Velhartic“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Borek u Velhartic“ na Wikimedia Commons
Strmé křemencové a rulové skály s reliktním borem a suťovým lesem 49°15′34″ s. š., 13°24′9″ v. d.
2294 Brčálnické mokřady PR Brčálnické mokřady &0000000000000049.79000049,79
Kategorie „Brčálnické mokřady“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Brčálnické mokřady“ na Wikimedia Commons
Dynamicky a samovolně se vyvíjející bylinná i dřevinná společenstva 49°11′12″ s. š., 13°13′0″ v. d.
Hrad Rabí PřP Buděticko &0000000000004400.0000004 400
Kategorie „Nature park Buděticko“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Buděticko“ na Wikimedia Commons
49°17′9″ s. š., 13°33′37″ v. d.
2054 Bukový porost v přírodní rezervaci Čepičná PR Čepičná &0000000000000179.000000179,00
Kategorie „Čepičná“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čepičná“ na Wikimedia Commons
Významná genová základna buku lesního s výskytem vápnomilných a teplomilných druhů rostlin 49°16′26″ s. š., 13°35′11″ v. d.
2451 Čertovo jezero NPR Černé a Čertovo jezero &0000000000000208.460000208,46
Kategorie „Černé a Čertovo jezero“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Černé a Čertovo jezero“ na Wikimedia Commons
Dvě největší šumavská jezera glaciálního původu, na Jezerní stěně horský prales 49°10′14″ s. š., 13°10′53″ v. d.
2240 Datelovská strž PR Datelovská strž &0000000000000005.7800005,78
Kategorie „Datelovská strž“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Datelovská strž“ na Wikimedia Commons
Dynamicky se vyvíjející bylinná společenstva, dřevinná společenstva 49°15′21″ s. š., 13°13′18″ v. d.
1194 Rozkvetlá louka PP Dolejší drahy &0000000000000004.3500004,35
Kategorie „Dolejší drahy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dolejší drahy“ na Wikimedia Commons
Opuštěné pastviny se vzácnou květenou 49°24′20″ s. š., 13°32′41″ v. d.
1756 Hamižná PR Hamižná &0000000000000014.89000014,89
Kategorie „Hamižná“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hamižná“ na Wikimedia Commons
Bývalá pastvina, významná květena, zachovány památky po těžbě zlata 49°9′56″ s. š., 13°26′38″ v. d.
5816 PP Chodská Úhlava PP Chodská Úhlava &0000000000000013.26280013,2628
Kategorie „Chodská Úhlava (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chodská Úhlava (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Vlhkomilné nelesní biotopy významné pro hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků a sloužící i jako tahová zastávka ptáků 49°17′33″ s. š., 13°6′33″ v. d.
1719 Chřepice PR Chřepice &0000000000000016.89000016,89
Kategorie „Chřepice (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chřepice (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Společenstva luhů, olšin a horských lučin antropicky ovlivněných 49°15′16″ s. š., 13°16′15″ v. d.
134 PP Chudenická bažantnice &0000000000000017.94000017,94
Kategorie „Chudenická bažantnice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chudenická bažantnice“ na Wikimedia Commons
Lesní komplex smíšených porostů blízkých přirozené skladbě dřevin (se zvlášť starými porosty 300letých dubů) a jeho bylinných společenstev 49°26′31″ s. š., 13°10′13″ v. d.
141 PR Jelení vrch &0000000000000011.11000011,11
Kategorie „Jelení vrch (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jelení vrch (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Smíšený listnatý les s lípou 49°23′5″ s. š., 13°25′33″ v. d.
1757 PR Kepelské mokřady &0000000000000010.59000010,59 Vrchoviště a podmáčené louky, výskyt kriticky ohrožených druhů rostlin 49°11′35″ s. š., 13°20′40″ v. d.
Přírodní park Kochánov ze Svatoboru, v popředí obec Petrovice PřP Kochánov &0000000000008100.0000008 100
Kategorie „Nature park Kochánov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Kochánov“ na Wikimedia Commons
49°14′20″ s. š., 13°20′45″ v. d.
5606 Královský hvozd PP Královský hvozd &0000000000002077.0000002 077
Kategorie „Královský hvozd (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Královský hvozd (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana geomorfologických útvarů, skupin stromů a porostů a přirozených přírodních ekosystémů se všemi jejich součástmi, rostlinnými a živočišnými společenstvy 49°10′51″ s. š., 13°9′20″ v. d.
3386 Kříženecké mokřady PR Kříženecké mokřady &0000000000000004.1900004,19
Kategorie „Kříženecké mokřady“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kříženecké mokřady“ na Wikimedia Commons
zachování přirozeného charakteru horské olšiny, podmáčené smrčiny 49°8′54″ s. š., 13°26′58″ v. d.
2239 PR Lakmal PR Lakmal &0000000000000041.08000041,08
Kategorie „Lakmal (natural reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lakmal (natural reserve)“ na Wikimedia Commons
Dynamicky se vyvíjející bylinná společenstva, dřevinná společenstva ve všech fázích přirozeného vývoje 49°13′31″ s. š., 13°10′44″ v. d.
868 Loreta PP Loreta &0000000000000013.65000013,65 Opuštěný vápencový lom, báňskohistorická památka 49°21′25″ s. š., 13°16′42″ v. d.
1975 Přírodní rezervace Losenice PR Losenice &0000000000000002.7000002,70
Kategorie „Losenice (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Losenice (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Úsek přirozeného toku se vzácnými společenstvy 49°6′35″ s. š., 13°34′31″ v. d.
3385 Losenice II PR Losenice II &0000000000000013.27000013,27
Kategorie „Losenice II“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Losenice II“ na Wikimedia Commons
zachování a umožnění samovolného vývoje lesních porostů 49°6′46″ s. š., 13°34′27″ v. d.
1597 Přírodní rezervace Luňáky PR Luňáky &0000000000000026.56000026,56
Kategorie „Luňáky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Luňáky“ na Wikimedia Commons
Slatinné louky se vzácnou avifaunou 49°22′25″ s. š., 13°14′56″ v. d.
1718 Městišťské rokle PR Městišťské rokle &0000000000000186.910000186,91
Kategorie „Městišťské rokle“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Městišťské rokle“ na Wikimedia Commons
Komplex pramenišť, rašelinišť a potočních niv s významnými porosty, květenou i zvířenou 49°13′37″ s. š., 13°14′36″ v. d.
1406 Milčice PR Milčice &0000000000000008.7500008,75
Kategorie „Milčice (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Milčice (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Lokalita vzacné květeny na krystalických vapencích 49°11′38″ s. š., 13°32′40″ v. d.
626 Mrazové srázy u Lazen PP Mrazové srázy u Lazen &0000000000000001.8600001,86
Kategorie „Mrazové srázy u Lazen“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mrazové srázy u Lazen“ na Wikimedia Commons
Dokonale vyvinutý mrazový sráz s kamenným mořem 49°10′20″ s. š., 13°38′23″ v. d.
1084 Na Volešku PR Na Volešku &0000000000000005.2200005,22
Kategorie „Na Volešku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Volešku“ na Wikimedia Commons
Zachovalý mokřad s cennou květenou 49°11′24″ s. š., 13°39′37″ v. d.
42 Chalupská slať NP Národní park Šumava &0000000000069030.00000069 030
Kategorie „Šumava National Park“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Šumava National Park“ na Wikimedia Commons
Jedinečná nerušeně se vyvíjející biologická společenstva. Mimo horských smrčin a pralesních porostů jsou nejvýznamnější slatě, rašeliniště a karová jezera. 48°46′16″ s. š., 13°51′26″ v. d.
1758 PR Nebe &0000000000000013.89000013,89 Mozaika suchých a zamokřených ekosystémů, bohatý výskyt ohrožených druhů 49°8′47″ s. š., 13°35′35″ v. d.
2293 Popis obrazku PR Onen svět &0000000000000027.55000027,55
Kategorie „Onen Svět (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Onen Svět (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Zachování samovolně vzniklých rostlinných společenstev, ostatní dřevinné vegetace. Dynamicky se vyvíjející bylinná i dřevinná společenstva 49°14′12″ s. š., 13°16′53″ v. d.
909 NPP Pastviště u Fínů &0000000000000004.1900004,19
Kategorie „Pastviště u Fínů“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pastviště u Fínů“ na Wikimedia Commons
Pastvina s výskytem švihlíku krutiklasu 49°12′39″ s. š., 13°34′21″ v. d.
2238 Páteříkova Huť PR Páteříková Huť &0000000000000007.0400007,04
Kategorie „Páteříkova Huť“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Páteříkova Huť“ na Wikimedia Commons
Dynamicky se vyvíjející bylinná i dřevinná společenstva 49°12′21″ s. š., 13°18′6″ v. d.
PřP Plánický hřeben
Kategorie „Nature park Plánický hřeben“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Plánický hřeben“ na Wikimedia Commons
49°25′ s. š., 13°31′ v. d.
5701 Přírodní památka Pohorsko PP Pohorsko &0000000000000000.4185000,4185
Kategorie „Pohorsko (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pohorsko (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana kriticky ohroženého druhu rostliny hořečku mnohotvarého českého 49°9′28″ s. š., 13°37′32″ v. d.
3384 PR Poustka &0000000000000006.7200006,72 Horská olšina s olší šedou, podmáčené a rašelinné smrčiny s výskytem rosnatky okrouhlolisté, tučnice obecné, ostřice Hartmanovy a ostřice Davallovy 49°10′51″ s. š., 13°22′35″ v. d.
336 Hrad Prácheň na území rezervace PR Prácheň &0000000000000028.55000028,55
Kategorie „Prácheň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prácheň“ na Wikimedia Commons
přirozené převážně listnaté porosty teplomilného charakteru s typickou květenou, charakteristické pro předhoří Šumavy 49°18′52″ s. š., 13°40′53″ v. d.
1717 Hranice jedné ze čtyřech částí PR Prameniště PR Prameniště &0000000000000335.270000335,27
Kategorie „Prameniště (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prameniště (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Systém pramenišť a rašelinišť s významnými rostlinnými i živočišnými společenstvy 49°11′41″ s. š., 13°16′20″ v. d.
349 Vrch Pučanka PR Pučanka &0000000000000024.70000024,70
Kategorie „Pučanka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pučanka“ na Wikimedia Commons
Vzácná květena na krystalickém vápenci 49°16′48″ s. š., 13°40′15″ v. d.
1076 PP Stará Úhlava &0000000000000000.5000000,50
Kategorie „Stará Úhlava (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stará Úhlava (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Rameno Úhlavy s významnou květenou 49°28′ s. š., 13°16′34″ v. d.
416 Strašínská jeskyně PP Strašínská jeskyně &0000000000000000.5300000,53
Kategorie „Strašínská jeskyně“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Strašínská jeskyně“ na Wikimedia Commons
Nezpřístupněná krasová jeskyně 49°10′56″ s. š., 13°37′48″ v. d.
3377 PP Svaté Pole &0000000000000003.4900003,49
Kategorie „Svaté Pole (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Svaté Pole (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Zachování mezofytních luk s výskytem početné populace vstavače kukačky 49°18′14″ s. š., 13°43′8″ v. d.
1317 Pomník v místě památky PP Svatý Bernard &0000000000000000.7300000,73
Kategorie „Svatý Bernard (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Svatý Bernard (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Skalní výchozy amfibolického gabra 49°18′28″ s. š., 13°3′41″ v. d.
2014 PR Svobodova niva &0000000000000008.6100008,61 Systém rozměrných pseudokrasových dutin doprovázených fluoritovou mineralizací 49°13′13″ s. š., 13°12′51″ v. d.
43 Vrch Bobík a Boubín CHKO Šumava &0000000000092400.00000092 400
Kategorie „Šumava“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Šumava“ na Wikimedia Commons
49°11′52″ s. š., 13°14′25″ v. d.
455 Tupadelské skály PP Tupadelské skály &0000000000000000.8100000,81
Kategorie „Tupadelské skály“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tupadelské skály“ na Wikimedia Commons
Buližníkový kamýk 49°24′2″ s. š., 13°13′45″ v. d.
1318 Přírodní památka U Radošína PP U Radošína &0000000000000000.7500000,75
Kategorie „U Radošína (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Radošína (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Opuštěný amfibolitový lom 49°16′51″ s. š., 13°4′45″ v. d.
2242 V místě žijí bobři PR Úhlavský luh &0000000000000050.21000050,21
Kategorie „Úhlavský luh“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Úhlavský luh“ na Wikimedia Commons
Přirozené ekosystémy v nivě řeky Úhlavy, dynamicky se vyvíjející bylinná i dřevinná společenstva 49°14′5″ s. š., 13°9′41″ v. d.
1080 PR V Morávkách &0000000000000002.4300002,43 Opuštěné pastviny s typickou květenou 49°23′26″ s. š., 13°35′3″ v. d.
499 PP Velký kámen &0000000000000001.0000001,00
Kategorie „Velký kámen (natural monument, Klatovy District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velký kámen (natural monument, Klatovy District)“ na Wikimedia Commons
Zbytek staré bučiny 49°25′26″ s. š., 13°31′ v. d.
5702 PP Vlkonice &0000000000000001.1720001,172 Ochrana kriticky ohroženého druhu rostliny hořečku mnohotvarého českého a společenstva mezofilních luk s výskytem hořce brvitého, zimostrázku alpského a jalovce obecného 49°18′ s. š., 13°35′42″ v. d.
1667 PR Zbynické rybníky &0000000000000037.93000037,93
Kategorie „Zbynické rybníky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zbynické rybníky“ na Wikimedia Commons
Rybníky Velká a Malá Strana s mokřadními loukami, ochrana hnízdišť a takové lokality vodního ptactva, hojný výskyt obojživelníků 49°16′36″ s. š., 13°29′37″ v. d.
2241 PR Zelenský luh &0000000000000016.65000016,65
Kategorie „Zelenský luh“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zelenský luh“ na Wikimedia Commons
Přirozené ekosystémy v nivě Zelenského potoka, dynamicky se vyvíjející bylinná i dřevinná společenstva 49°14′6″ s. š., 13°10′45″ v. d.
2323 Zhůřská hnízdiště PR Zhůřská hnízdiště &0000000000000114.360000114,36
Kategorie „Zhůřská hnízdiště“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zhůřská hnízdiště“ na Wikimedia Commons
horské pastviny extenzivního charakteru, zajištění podmínek pro existenci hnízdního a potravního teritoria ptáků 49°11′4″ s. š., 13°20′7″ v. d.
2092 PR Zhůřská pláň &0000000000000131.500000131,50
Kategorie „Zhůřská pláň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zhůřská pláň“ na Wikimedia Commons
Přirozeně se vyvíjejcí společenstva na rašeliništi, prameništi, mokřadech, ochrana biotopů 49°10′53″ s. š., 13°21′19″ v. d.
2082 Zhůřský lom PR Zhůřský lom &0000000000000000.7500000,75
Kategorie „Zhůřský lom“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zhůřský lom“ na Wikimedia Commons
Přirozeně se vyvíjející společenstva na rašeliništích, skalních výchozech a sutích zaniklého lomu 49°10′33″ s. š., 13°20′49″ v. d.
3387 Žežulka PR Žežulka &0000000000000053.30000053,30
Kategorie „Žežulka (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žežulka (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Zachování horských olšin s olší šedou v nivě Pstružného potoka, samovolně se vyvíjející dřevinná společenstva 49°10′34″ s. š., 13°26′35″ v. d.

Zrušená chráněná území Editovat

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1145   PP Modravské slatě &0000000000003615.0000003 615
 
Kategorie „Modravské slatě“ na Wikimedia Commons
Rozlehlé mokřadní území evropského významu, nejvýznamnější tohoto druhu na Šumavě 49°0′24″ s. š., 13°26′1″ v. d.
1147   PP Obří zámek &0000000000000052.32000052,32
 
Kategorie „Obří hrad“ na Wikimedia Commons
Skalnaté vrcholy s kamenným mořem a přirozenými lesními porosty 49°6′14″ s. š., 13°35′31″ v. d.
1030   PP Povydří &0000000000000660.600000660,60
 
Kategorie „Povydří“ na Wikimedia Commons
Údolí balvanitého úseku Vydry s přilehlými zalesněnými stráněmi 49°4′57″ s. š., 13°30′40″ v. d.
1146 PP Tetřevská slať &0000000000000018.94000018,94 Horské vrchoviště 49°1′27″ s. š., 13°32′10″ v. d.

Reference Editovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.