Seznam chráněných území v Praze

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam chráněných území v Praze aktuální k roku 2016, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti hlavního města Prahy. Na území hlavního města Prahy je vyhlášeno celkem 93 maloplošných chráněných území, z toho 69 přírodních památek, 16 přírodních rezervací a 8 národních přírodních památek. Ty zaujímají plochu 2200 ha, tedy 4 % z celkové rozlohy města. Na území města je vyhlášeno také 11 přírodních parků, které se rozkládají na cca 20 % rozlohy města.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Obvod (umístění) Popis území Souřadnice
754 PP Baba, pohled přes Vltavu na Bohnice PP Baba &0000000000000007.3300007,33
Kategorie „Baba (Dejvice)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Baba (Dejvice)“ na Wikimedia Commons
Praha 6 (Dejvice) Skály na levém břehu kaňonovitého údolí Vltavy s výchozy proterozoických břidlic a významnými společenstvy skal a teplomilné skalní stepi s výskytem chráněných a ohrožených druhů. 50°7′14″ s. š., 14°23′26″ v. d.
752 Pamětní deska na Barrandově skále NPP Barrandovské skály &0000000000000011.57000011,57
Kategorie „Barrandovské skály“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Barrandovské skály“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Hlubočepy) Mezinárodně významný geologický profil od spodního siluru po nejvyšší část spodního devonu. 50°2′6″ s. š., 14°24′7″ v. d.
2407 Bažantnice v Satalicích PP Bažantnice v Satalicích &0000000000000015.18000015,18
Kategorie „Bažantnice v Satalicích“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bažantnice v Satalicích“ na Wikimedia Commons
Praha 9 (Satalice) Ochrana porostu, ptactva a drobného živočišstva. 50°7′42″ s. š., 14°34′35″ v. d.
1110 Holešovický železniční most s navazujícím tunelem pod Bílou skalou, dlouhým 331 m. PP Bílá skála &0000000000000007.6500007,65
Kategorie „Bílá skála (Praha)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bílá skála (Praha)“ na Wikimedia Commons
Praha 8 (Libeň) Významný krajinný prvek skalnatého údolí Vltavy, stratotyp libeňského souvrství, opěrný profil letenským souvrstvím, výskyt význačných druhů organismů. 50°6′53″ s. š., 14°27′18″ v. d.
762 Stráň se skalními společenstvy PP Bohnické údolí &0000000000000004.5900004,59
Kategorie „Bohnické údolí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bohnické údolí“ na Wikimedia Commons
Praha 8 (Bohnice) Skalnaté svahy v údolí Bohnického potoka se společenstvy skal a teplomilných křovin s výskytem chráněných a ohrožených druhů. 50°7′55″ s. š., 14°24′2″ v. d.
Přírodní park Botič-Milíčov v dolní části Křeslic PřP Botič-Milíčov &0000000000000824.000000824,00
Kategorie „Nature park Botič–Milíčov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Botič–Milíčov“ na Wikimedia Commons
Praha 4
Praha 10
50°1′19″ s. š., 14°32′22″ v. d.
2428 Branické skály PP Branické skály &0000000000000009.0800009,08
Kategorie „Branické skály“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Branické skály“ na Wikimedia Commons
Praha 4 (Braník) Bývalý lom a sousední vrchy. 50°2′34″ s. š., 14°24′48″ v. d.
1122 Cihelna v Bažantnici PP Cihelna v Bažantnici &0000000000000004.3800004,38
Kategorie „Cihelna v Bažantnici“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Cihelna v Bažantnici“ na Wikimedia Commons
Praha 9 (Hloubětín) Opěrný geologický profil ke stratotypu peruckých a korycanských vrstev, odkryv svrchnokřídových jílovců s bohatou fosilní florou. 50°6′44″ s. š., 14°31′59″ v. d.
1121 Svahy na Cikánce I NPP Cikánka I &0000000000000004.5500004,55
Kategorie „Cikánka I“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Cikánka I“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Radotín) Skalnatý vápencový výchoz se společenstvem skalní stepi. 50°0′2″ s. š., 14°18′56″ v. d.
2091 Cikánka II PP Cikánka II &0000000000000000.1000000,10
Kategorie „Cikánka II (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Cikánka II (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Radotín) Opěrný statigrafický profil stupně lochkov-prag (devon), významné paleontologické naleziště. 50°0′13″ s. š., 14°19′34″ v. d.
1117 Přírodní památka Ctirad PP Ctirad &0000000000000006.4400006,44
Kategorie „Ctirad (Prague)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ctirad (Prague)“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Radlice, Smíchov) Opěrný geologický profil motolským až přídolským souvrstvím, pražským souvrstvím, naleziště řady druhů fosilních organismů. 50°3′4″ s. š., 14°24′ v. d.
736 část PR Cyrilov na okraji klánovického katastru, poblíž lesního dětského hřiště U Koupaliště PR Cyrilov &0000000000000172.820000172,82
Kategorie „Cyrilov (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Cyrilov (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Praha 9 (Klánovice, Újezd nad Lesy) Bezkolencové a bikové doubravy, výskyt variabilních populací bříz, lužního ekotypu habru, starých dubů a borovic 50°5′35″ s. š., 14°42′0″ v. d.
2449 Nejpůsobivější částí Černých roklí je skalní stěna V sudech NPP Černé rokle &0000000000000013.26000013,26
Kategorie „Černé rokle“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Černé rokle“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Radotín) Jedinečné odkryté hraniční vrstvy mezi silurem a devonem. 49°59′26″ s. š., 14°20′21″ v. d.
22 Přírodní památka Lom na Kobyle CHKO Český kras &0000000000013200.00000013 200
Kategorie „Český kras“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Český kras“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Radotín) Zasahuje ze Středočeského kraje na území Prahy (městské části Praha 16 (Radotín) a Praha-Řeporyje). V její pražské části se nacházejí PR Staňkovka, PR Klapice, část NPP Černé rokle, PP Hvížďalka, PR Radotínské údolí, část PP Zmrzlík. 49°56′27″ s. š., 14°9′44″ v. d.
2470 Čimické údolí PP Čimické údolí &0000000000000010.82000010,82
Kategorie „Čimické údolí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čimické údolí“ na Wikimedia Commons
Praha 8 Přirozené údolíčko s charakteristickými skalními ostrohy a s výskytem chráněných druhů rostlin na zbytcích skalních stepí. Zároveň jde i o význačný krajinný prvek. 50°8′27″ s. š., 14°25′7″ v. d.
743 Dalejský profil NPP Dalejský profil &0000000000000023.78000023,78
Kategorie „Dalejský profil“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dalejský profil“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Řeporyje, Holyně) Svahy na levém břehu Dalejského potoka, klasický geologický profil ordovikem, silurem a spodním devonem. 50°1′57″ s. š., 14°19′56″ v. d.
2478 Divoká Šárka PR Divoká Šárka &0000000000000025.35000025,35
Kategorie „Divoká Šárka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Divoká Šárka“ na Wikimedia Commons
Praha 6 (Liboc) Epigeneticky vzniklé skalní soutěsky v buližníku a význačná společenstva rostlin a živočichů. 50°5′57″ s. š., 14°19′14″ v. d.
755 Dolní Šárka PP Dolní Šárka &0000000000000006.0500006,05
Kategorie „Dolní Šárka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dolní Šárka“ na Wikimedia Commons
Praha 6 (Dejvice) Výchozy proterozoických hornin v zaříznutém údolí Šáreckého potoka se společenstvy skal a teplomilné skalní stepi s výskytem chráněných a ohrožených druhů. 50°7′12″ s. š., 14°23′1″ v. d.
Přírodní park Drahaň-Troja PřP Drahaň-Troja &0000000000000578.800000578,8
Kategorie „Nature park Drahaň-Troja“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Drahaň-Troja“ na Wikimedia Commons
Praha 7
Praha 8
50°8′24″ s. š., 14°24′36″ v. d.
6126 Severozápadní cíp PP Dvorecké stráně pod vilou Hláska PP Dvorecké stráně &0000000000000003.8885003,8885
Kategorie „Dvorecké stráně“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dvorecké stráně“ na Wikimedia Commons
Praha 4 (Podolí) Stepní fauna bezobratlých, vázaná na homogenní teplomilná společenstva cévnatých rostlin 50°2′49″ s. š., 14°25′15″ v. d.
759 Havránka PP Havránka &0000000000000004.2000004,20
Kategorie „Havránka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Havránka“ na Wikimedia Commons
Praha 7 (Troja) Společenstva vřesovišť a teplomilných pastvin na výchozech proterozoických hornin 50°7′19″ s. š., 14°25′19″ v. d.
741 Přírodní rezervace Homolka PR Homolka &0000000000000013.43000013,43
Kategorie „Homolka (nature reserve, Prague)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Homolka (nature reserve, Prague)“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Velká Chuchle) Členité skalnaté stráně se 3 otevřenými lomovými stěnami. 50°0′55″ s. š., 14°22′37″ v. d.
Cesta skrze přírodní park PřP Hostivař-Záběhlice &0000000000000423.000000423,00
Kategorie „Nature park Hostivař-Záběhlice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Hostivař-Záběhlice“ na Wikimedia Commons
Praha 10 50°2′51″ s. š., 14°30′26″ v. d.
747 Přírodní památka Housle PP Housle &0000000000000003.8200003,82
Kategorie „Housle (Lysolaje)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Housle (Lysolaje)“ na Wikimedia Commons
Praha 6 (Lysolaje) Erozní rokle s významným geologickým profilem s vrchnokřídovými mořskými usazeninami v nadloží proterozoických hornin. 50°7′32″ s. š., 14°21′36″ v. d.
1098 Hrnčířský rybník PP Hrnčířské louky &0000000000000029.50000029,50
Kategorie „Hrnčířské louky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hrnčířské louky“ na Wikimedia Commons
Praha 4 (Šeberov) Komplex luk a rybníků v pramenné oblasti, hnízdiště ptactva 50°0′25″ s. š., 14°30′44″ v. d.
1111 Pohled na skalní výchoz na lokalitě PP Hvížďalka &0000000000000001.3100001,31
Kategorie „Hvížďalka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hvížďalka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Radotín) Opěrný geologický profil hranice ludlow-přídol, „reference section“ k mezinárodnímu stratotypu této hranice v ČR, naleziště zkamenělin. 49°59′43″ s. š., 14°20′ v. d.
739 Cholupická bažantnice PP Cholupická bažantnice &0000000000000013.78000013,78
Kategorie „Cholupická bažantnice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Cholupická bažantnice“ na Wikimedia Commons
Praha 4 (Cholupice) Přirozené lesní společenstvo střemchové jaseniny na prameništi, habrová doubrava s výstavky dubu a lípy. 49°58′57″ s. š., 14°27′32″ v. d.
746 Přírodní rezervace Chuchelský háj PR Chuchelský háj &0000000000000019.78000019,78
Kategorie „Chuchelský háj“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chuchelský háj“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Malá Chuchle, Velká Chuchle) Cenný soubor přirozených lesních společenstev. 50°1′13″ s. š., 14°23′9″ v. d.
1113 Chvalský lom PP Chvalský lom &0000000000000002.0200002,02
Kategorie „Chvalský lom“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chvalský lom“ na Wikimedia Commons
Praha 9 (Horní Počernice) Opěrný geologický profil v perucko-korycanských vrstvách cenomanu (svrchní křída). 50°6′44″ s. š., 14°35′24″ v. d.
137 Jabloňka PP Jabloňka &0000000000000001.2600001,26
Kategorie „Jabloňka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jabloňka“ na Wikimedia Commons
Praha 8 (Libeň) Skalní útvar jako význačný geologický a krajinný prvek. 50°6′55″ s. š., 14°26′21″ v. d.
142 Skalní suk Jenerálka PP Jenerálka &0000000000000001.5100001,51
Kategorie „Jenerálka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jenerálka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Praha 6 (Vokovice) Skalní suk jako význačný geologický a krajinný prvek s výskytem chráněných druhů rostlin. 50°6′16″ s. š., 14°21′4″ v. d.
753 Kalvárie v Motole PP Kalvárie v Motole &0000000000000003.2600003,26
Kategorie „Calvary in Motol“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Calvary in Motol“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Motol) Výchozy bazaltových hornin a břidlic silurského stáří. 50°4′17″ s. š., 14°18′18″ v. d.
Klanovický les PřP Klánovice-Čihadla &0000000000000907.700000907,70
Kategorie „Přírodní park Klánovice - Čihadla“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přírodní park Klánovice - Čihadla“ na Wikimedia Commons
Praha 9 50°5′31″ s. š., 14°38′38″ v. d.
736 Klanovický les PR Klánovický les &0000000000000397.000000397,00
Kategorie „Klánovický les“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Klánovický les“ na Wikimedia Commons
Praha 9 Několik typů dubových lesů. 50°5′7″ s. š., 14°41′8″ v. d.
1097 Klapice PR Klapice &0000000000000016.17000016,17
Kategorie „Klapice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Klapice“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Radotín) Jedinečný porost šípákové doubravy a skalní stepi na vápenci, výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů, geologický profil v siluru. 49°59′14″ s. š., 14°20′16″ v. d.
5974 PP Komořanské a modřanské tůně PP Komořanské a modřanské tůně &0000000000000012.87000012,87
Kategorie „Komořanské a modřanské tůně“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Komořanské a modřanské tůně“ na Wikimedia Commons
Praha 4 (Modřany. Komořany) Vegetace typická pro eutrofní a mezotrofní stojaté vody 49°59′26″ s. š., 14°24′5″ v. d.
Přírodní park Košíře-Motol PřP Košíře-Motol &0000000000000354.000000354
Kategorie „Nature park Košíře-Motol“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Košíře-Motol“ na Wikimedia Commons
Praha 5
1118 Stromovka na podzim PP Královská obora &0000000000000104.550000104,55
Kategorie „Stromovka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stromovka“ na Wikimedia Commons
Praha 7 (Bubeneč) Úsek nivy Vltavy využívaný od 13. století jako královská obora. 50°6′23″ s. š., 14°25′10″ v. d.
1120 Přírodní památka Krňák PP Krňák &0000000000000026.56000026,56
Kategorie „Krňov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Krňov“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Zbraslav) Tůň bývalého ramene Berounky, lužní les a mokřady, tůň a pobřeží Vltavy. 49°58′50″ s. š., 14°23′47″ v. d.
748 Přílivová kapsa v západní stěně lomu. Výrazný je 2 metrový ohlazený balvan. PP Ládví &0000000000000000.6600000,66
Kategorie „Natural monument Ládví“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Natural monument Ládví“ na Wikimedia Commons
Praha 8 (Ďáblice) Geologické profily v opuštěném buližníkovém lomu se zachovalými usazeninami svrchnokřídového moře vzniklými v příbojové zóně. 50°8′14″ s. š., 14°27′50″ v. d.
1115 Letenský profil PP Letenský profil &0000000000000000.4400000,44
Kategorie „Letenský profil“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Letenský profil“ na Wikimedia Commons
Praha 7 (Holešovice)
Praha 1 (Hradčany)
Výchozy letenského souvrství (stupeň beroun, ordovik), s hojnou fosilní faunou. 50°5′38″ s. š., 14°24′47″ v. d.
1102 Lítožnice PP Lítožnice &0000000000000027.99000027,99
Kategorie „Lítožnice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lítožnice“ na Wikimedia Commons
Praha 10 (Dubeč) Soustava rybníků a přilehlých luk, svahy údolí Říčanského potoka, hnízdiště ptactva, významný krajinářský prvek. 50°4′7″ s. š., 14°36′36″ v. d.
1103 Lochkovský profil NPP Lochkovský profil &0000000000000039.14000039,14
Kategorie „Lochkovský profil“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lochkovský profil“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Lochkov, Radotín) Opěrný geologický profil k mezinárodnímu stratotypu hranice ludlow-přídol, opěrný profil k mezinárodnímu stratotypu hranice silur-devon. 49°59′58″ s. š., 14°20′5″ v. d.
239 Meandry Botiče PP Meandry Botiče &0000000000000006.7000006,70
Kategorie „Meandry Botiče“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Meandry Botiče“ na Wikimedia Commons
Praha 10 (Hostivař, Záběhlice) Přirozený meandrovitý tok potoka s břehovými porosty. 50°2′59″ s. š., 14°31′50″ v. d.
1114 Miličovský rybník PP Milíčovský les a rybníky &0000000000000081.97000081,97
Kategorie „Milíčovský les a rybníky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Milíčovský les a rybníky“ na Wikimedia Commons
Praha 4 (Újezd u Průhonic) Soubor přirozených doubrav, olšin, vlhkých luk a rybníků, významná společenstva rostlin a biotop chráněných živočichů (bezobratlých, obojživelníků, savců, ptáků), charakteristický úsek krajiny Průhonické plošiny. 50°1′15″ s. š., 14°32′15″ v. d.
1094 Modřanská rokle PP Modřanská rokle &0000000000000124.880000124,88
Kategorie „Modřanská rokle“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Modřanská rokle“ na Wikimedia Commons
Praha 4 (Cholupice) Erozní zářez Libušského potoka s geologickým profilem v proterozoiku a ordoviku a s výchozem proterozoických slepenců, přirozená údolní potoční niva, krajinářsky významný celek. 50°0′6″ s. š., 14°26′35″ v. d.
Modřanská rokle-Cholupice PřP Modřanská rokle-Cholupice
Kategorie „Nature park Modřanská rokle - Cholupice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Modřanská rokle - Cholupice“ na Wikimedia Commons
Praha 4
1210 Motolský ordovik PP Motolský ordovik &0000000000000000.2000000,20
Kategorie „Motolský ordovik“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Motolský ordovik“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Motol) Význačný geologický profil zářezu železniční tratě Praha – Slaný, v zářezu jsou odkryvy vrstvy na rozhraní stupňů dobrotiv – beroun (ordovik), bohaté paleontologické naleziště. 50°3′43″ s. š., 14°19′51″ v. d.
1095 Přírodní rezervace Mýto PR Mýto &0000000000000000.5400000,54
Kategorie „Mýto (Nedvězí)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mýto (Nedvězí)“ na Wikimedia Commons
Praha 10 (Nedvězí u Říčan) Údolí Rokytky s přirozeně zalesněnými svahy a údolními loukami, krajinářsky významný celek. 50°0′47″ s. š., 14°39′38″ v. d.
271 Přírodní památka Nad mlýnem PP Nad mlýnem &0000000000000003.9100003,91
Kategorie „Nad Mlýnem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nad Mlýnem“ na Wikimedia Commons
Praha 6 (Dejvice) Skalní ostroh se zbytky skalních stepí a lesostepí s chráněnými druhy rostlin. 50°6′46″ s. š., 14°22′3″ v. d.
1116 Nad závodištěm při pohledu na dostihovou dráhu PP Nad závodištěm &0000000000000022.28000022,28
Kategorie „Nad závodištěm“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nad závodištěm“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Velká Chuchle) Odkryvy svrchním ordovikem a spodním silurem (kosovské, královodvorské a bohdalecké souvrství). 50°0′16″ s. š., 14°22′59″ v. d.
1211 Obora Hvězda PP Obora Hvězda &0000000000000084.15000084,15
Kategorie „Obora Hvězda“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Obora Hvězda“ na Wikimedia Commons
Praha 6 (Liboc) Lesní porosty přirozeného charakteru (habrové doubravy, bikové doubravy, bikové bučiny), významná ornitologická lokalita. 50°4′57″ s. š., 14°19′49″ v. d.
751 Obora v Uhříněvsi PP Obora v Uhříněvsi &0000000000000034.85000034,85
Kategorie „Obora v Uhříněvsi“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Obora v Uhříněvsi“ na Wikimedia Commons
Praha 10 (Uhříněves) Cenný soubor přirozených lesních společenstev (habrová doubrav, střemchová jasanina) se starými duby a bohatých bylinným a keřovým patrem. 50°2′10″ s. š., 14°36′3″ v. d.
749 Okrouhlík PP Okrouhlík &0000000000000000.5800000,58
Kategorie „Okrouhlík (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Okrouhlík (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Praha 8 (Libeň) Výchozy svrchnokřídových pískovců, na jejich písčitém rozpadu typická teplomilná společenstva rostlin a hmyzu. 50°7′19″ s. š., 14°27′51″ v. d.
1109 Opukový lom PP Opukový lom u Přední Kopaniny &0000000000000004.1300004,13
Kategorie „Opukový lom u Přední Kopaniny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Opukový lom u Přední Kopaniny“ na Wikimedia Commons
Praha 6 (Přední Kopanina) Odkryv bělohorských opuk, vyhodnocený profil hranicí cenoman – spodní turon. 50°6′53″ s. š., 14°17′27″ v. d.
633 Orthocerový lůmek PP Orthocerový lůmek &0000000000000000.5200000,52
Kategorie „Orthocerový lůmek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Orthocerový lůmek“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Lochkov) Ochrana výchozu kopaninských vrstev silurských vápenců s typickou fosilní faunou. 49°59′56″ s. š., 14°20′30″ v. d.
1212 Přírodní památka Pecka PP Pecka &0000000000000001.2000001,20
Kategorie „PP Pecka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „PP Pecka“ na Wikimedia Commons
Praha 6 (Bubeneč) Opěrný geologický profil šáreckým a dobrotivským souvrstvím. 50°6′30″ s. š., 14°24′19″ v. d.
1206 Petřínské skalky PP Petřín &0000000000000010.55000010,55
Kategorie „Petřínské skalky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Petřínské skalky“ na Wikimedia Commons
Praha 1 (Malá Strana)
Praha 5 (Smíchov)
Vrcholový úsek Petřína s výchozy svrchnokřídových pískovců a opuk s lesními porosty (zakrslé doubravy, habrové doubravy) s význačnými lesními druhy rostlin a živočichů. 50°5′ s. š., 14°23′52″ v. d.
312 Pitkovická stráň PP Pitkovická stráň &0000000000000000.5500000,55
Kategorie „Pitkovická stráň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pitkovická stráň“ na Wikimedia Commons
Praha 10 (Pitkovice) Naleziště koniklece lučního načernalého 50°1′29″ s. š., 14°34′22″ v. d.
1104 Počernický rybník PP Počernický rybník &0000000000000041.76000041,76
Kategorie „Počernický rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Počernický rybník“ na Wikimedia Commons
Praha 9 (Dolní Počernice) Rybník a přilehlá část zámeckého parku s rozsáhlými rákosinami a vrbinami, významné hnízdiště ptactva. 50°5′7″ s. š., 14°35′12″ v. d.
1112 Pod školou PP Pod školou &0000000000000002.4600002,46
Kategorie „Pod školou (natural monument, Hlubočepy)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod školou (natural monument, Hlubočepy)“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Hlubočepy) Odkryv geologického profilu třebotovským a chotečským souvrstvím ve stěně lomu, naleziště řady druhů fosilní fauny. 50°2′23″ s. š., 14°24′0″ v. d.
327 Pod Žvahovem PP Pod Žvahovem &0000000000000000.5000000,50
Kategorie „Pod Žvahovem (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Žvahovem (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Hlubočepy) Vápencový skalní útvar s původními společenstvy rostlin a živočichů, zároveň významný krajinný prvek. 50°2′40″ s. š., 14°24′23″ v. d.
756 Pohled na Podbabské skály od jihu PP Podbabské skály &0000000000000000.8400000,84
Kategorie „Podbabské skály“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Podbabské skály“ na Wikimedia Commons
Praha 6 (Sedlec) Výchozy proterozoických hornin na levém břehu kaňonovitého údolí Vltavy, významná společenstva skal a skalní stepi s výskytem chráněných a ohrožených druhů. 50°7′28″ s. š., 14°23′36″ v. d.
761 Celkový pohled od jihu PR Podhoří &0000000000000008.4500008,45
Kategorie „Podhoří (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Podhoří (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Praha 8 (Bohnice, Troja) Skály na pravém břehu kaňonovitého údolí Vltavy s výchozy proterozoických břidlic a žil vulkanických proterozoických hornin, bohatě vyvinutá teplomilná společenstva skal, skalních stepí, křovin a jejich lemů s výskytem chráněných a ohrožených druhů. 50°7′53″ s. š., 14°24′8″ v. d.
1100 Podolský profil na jaře PP Podolský profil &0000000000000002.7500002,75
Kategorie „Podolský profil“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Podolský profil“ na Wikimedia Commons
Praha 4 (Podolí) Geologický profil hranicí silur-devon, s odkrytými souvrstvími přídolským, lochkovských, pražským; významné naleziště zkamenělin ve vápencích a vápnitých břidlicích. 50°3′1″ s. š., 14°25′5″ v. d.
742 Požáry NPP Požáry &0000000000000003.5000003,50
Kategorie „Požáry (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Požáry (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Řeporyje) Zářez cesty k lomu a opuštěný lom, kde je zachycen geologický profil mezinárodního významu (mezinárodní stratotyp pro hranici ludlow-přídol). 50°1′43″ s. š., 14°19′29″ v. d.
5597 Prameniště Blatovského potoka PP Prameniště Blatovského potoka &0000000000000005.0400005,04
Kategorie „Prameniště Blatovského potoka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prameniště Blatovského potoka“ na Wikimedia Commons
Praha 9 (Klánovice) Biotop pramenné oblasti Blatovského potoka, který je tvořen oligotrofní rašelinnou březinou s bohatými porosty rašeliníků, na něž je vázán výskyt vzácných druhů bezobratlých živočichů a hub. 50°5′28″ s. š., 14°39′17″ v. d.
1124 Pražský zlom PP Pražský zlom &0000000000000000.3600000,36
Kategorie „Pražský zlom“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pražský zlom“ na Wikimedia Commons
Praha 9 (Hloubětín) Odkryv zpřístupňující plochu pražského zlomu, významného tektonického jevu pražské pánve. 50°6′10″ s. š., 14°32′ v. d.
Prokopské údolí PřP Prokopské a Dalejské údolí
Kategorie „Nature park Prokopské a Dalejské údolí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Prokopské a Dalejské údolí“ na Wikimedia Commons
Praha 5 50°2′26″ s. š., 14°22′44″ v. d.
661 Lomy u Hlubočep PR Prokopské údolí &0000000000000170.930000170,93
Kategorie „Prokopské údolí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prokopské údolí“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Jinonice, Hlubočepy) Ochrana geologicko-paleontologických hodnot charakteristických teplomilných společenstev flory a fauny tohoto území. 50°2′29″ s. š., 14°22′26″ v. d.
340 Prosecké skály PP Prosecké skály &0000000000000002.3200002,32
Kategorie „Prosecké skály“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prosecké skály“ na Wikimedia Commons
Praha 9 (Prosek, Libeň) Pískovcové skalní stěny s přirozenými i umělými jeskyněmi a se zbytky teplomilné květeny. 50°7′ s. š., 14°29′10″ v. d.
1105 Radotínské skály PP Radotínské skály &0000000000000028.30000028,30
Kategorie „Radotínské skály“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Radotínské skály“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Lochkov, Radotín) Odkrytý profil prvohorními usazeninami od nejvyššího ordoviku (kosovské souvrství), přes spodní silur, hranici silur-devon, hranici stupňů lochkov a prag a celým pražským souvrství, na výchozech společenstva skalní stepi. 49°59′24″ s. š., 14°21′16″ v. d.
358 Radotínské údolí PR Radotínské údolí &0000000000000130.000000130,00
Kategorie „Radotínské údolí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Radotínské údolí“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Radotín, Zadní Kopanina) Ochrana významných rostlinných a živočišných společenstev stepí a lesostepí na devonských vápencích. 50°0′8″ s. š., 14°19′7″ v. d.
Chuchelský háj PřP Radotínsko-Chuchelský háj
Kategorie „Přírodní park Radotínsko-Chuchelský háj“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přírodní park Radotínsko-Chuchelský háj“ na Wikimedia Commons
Praha 5
1123 Mohutné lavice Řevnického křemence ordoviku v lomu Rohožník PP Rohožník - lom v Dubči &0000000000000003.4500003,45
Kategorie „Rohožník (Dubeč)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rohožník (Dubeč)“ na Wikimedia Commons
Praha 10 (Dubeč) Křemencový výchoz otevřený dvěma lomy, ve stěně lomu zřetelné horizontální rýhování, významný krajinářský prvek. 50°3′21″ s. š., 14°34′59″ v. d.
Přírodní park v oblasti chráněného území Mýto PřP Rokytka &0000000000000136.500000136,50
Kategorie „Přírodní park Rokytka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přírodní park Rokytka“ na Wikimedia Commons
Praha 10 (Nedvězí u Říčan, Královice) 50°3′33″ s. š., 14°37′57″ v. d.
Přírodní park Říčanka PřP Říčanka
Kategorie „Přírodní park Říčanka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přírodní park Říčanka“ na Wikimedia Commons
Praha 10
758 Salabka PP Salabka &0000000000000000.8500000,85
Kategorie „Salabka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Salabka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Praha 8 (Troja) Společenstva vřesoviště a teplomilné pastviny na výchozech proterozoických hornin. 50°7′15″ s. š., 14°24′47″ v. d.
757 Sedlecké skály PP Sedlecké skály &0000000000000007.4800007,48
Kategorie „Sedlecké skály“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sedlecké skály“ na Wikimedia Commons
Praha 6 (Sedlec, Suchdol) Výchozy proterozoických hornin na levém břehu kaňonovitého údolí Vltavy, významná společenstva skal, teplomilné skalní stepi s křoviny s výskytem chráněných a ohrožených druhů. 50°8′17″ s. š., 14°23′25″ v. d.
387 Skalka PP Skalka &0000000000000009.0000009,00
Kategorie „Skalka (Smíchov)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Skalka (Smíchov)“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Smíchov) Význačný geologický a krajinný prvek, převážně přirozeně zalesněný. 50°4′17″ s. š., 14°21′48″ v. d.
5975 PP Skály v zoologické zahradě ze stezky Zakázanka PP Skály v zoologické zahradě &0000000000000001.7614001,7614
Kategorie „Skály v zoologické zahradě (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Skály v zoologické zahradě (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Praha 7 (Troja) Odkryv transgresních sedimentů ordoviku na zvrásněných proterozoických vrstvách ve starém nárazovém břehu Vltavy s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů 50°7′2″ s. š., 14°24′15″ v. d.
1096 Slavičí údolí PR Slavičí údolí &0000000000000038.30000038,30
Kategorie „Slavičí údolí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Slavičí údolí“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Radotín, Lochkov) Údolí s přirozenými společenstvy teplomilné doubravy a habrové doubravy, údolní prameniště a louky, naleziště zkamenělin. 49°59′44″ s. š., 14°21′18″ v. d.
Smetanka PřP Smetanka
Kategorie „Přírodní park Smetanka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přírodní park Smetanka“ na Wikimedia Commons
Praha 9 50°5′52″ s. š., 14°31′56″ v. d.
1099 Staňkova PR Staňkovka &0000000000000044.47000044,47
Kategorie „Staňkovka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Staňkovka“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Radotín) Tolitová doubrava na svazích údolí Berounky, významný krajinný prvek. 49°58′30″ s. š., 14°20′3″ v. d.
419 Střešovičké skály PP Střešovické skály &0000000000000002.5100002,51
Kategorie „Střešovické skály“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Střešovické skály“ na Wikimedia Commons
Praha 6 (Střešovice, Veleslavín) Pískovcové skály s přirozenými jeskyněmi a puklinami, geologicky i krajinářsky významné. 50°5′31″ s. š., 14°22′8″ v. d.
738 Přírodní rezervace Šance PR Šance &0000000000000116.810000116,81
Kategorie „Šance (Točná)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Šance (Točná)“ na Wikimedia Commons
Praha 4 (Točná, Komořany)
Praha 5 (Zbraslav)
Skalnaté svahy v údolí Břežanského potoka s významným geologickým profilem. 49°58′10″ s. š., 14°24′44″ v. d.
Přírodní park Šárka-Lysolaje PřP Šárka-Lysolaje &0000000000001005.0000001 005
Kategorie „PřP Šárka-Lysolaje“ na Wikimedia Commons
Kategorie „PřP Šárka-Lysolaje“ na Wikimedia Commons
Praha 6 50°6′38″ s. š., 14°21′5″ v. d.
760 Trojská PP Trojská &0000000000000001.2800001,28
Kategorie „Trojská (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Trojská (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Praha 8 (Troja) Společenstva teplomilných pastvin a křovin na výchozech břidlic šáreckého souvrství (spodní ordovik) s výskytem vzácných druhů hmyzu. 50°7′15″ s. š., 14°26′13″ v. d.
1101 U Branického pivovaru PP U Branického pivovaru &0000000000000000.5500000,55
Kategorie „U Branického pivovaru“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Branického pivovaru“ na Wikimedia Commons
Praha 4 (Braník) Výchozy graptolitových břidlic motolského souvrství v nadloží a podloží bazaltové intruze, unikátní naleziště fauny tohoto období, na bazaltech stanoviště společenstva skalní stepi. 50°1′35″ s. š., 14°24′24″ v. d.
740 U Hájů PP U Hájů &0000000000000006.6300006,63
Kategorie „U Hájů“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Hájů“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Stodůlky) Mokřadní luční společenstva na výstupech vápnitých pramenů, výskyt chráněných a ohrožených druhů, biková doubrava na přilehlých pískovcích. 50°3′36″ s. š., 14°19′14″ v. d.
745 Krajina nad údolím Dalejského potoka NPP U Nového mlýna &0000000000000012.70000012,70
Kategorie „U Nového mlýna“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Nového mlýna“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Hlubočepy, Holyně) Svahy na pravém břehu Dalejského potoka, mezinárodně významné geologické profily. 50°2′2″ s. š., 14°21′14″ v. d.
1108 U Závisti PP U Závisti &0000000000000000.7100000,71
Kategorie „U Závisti“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Závisti“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Zbraslav) Odkryv letenského souvrství ordoviku. 49°59′23″ s. š., 14°24′3″ v. d.
1041 Údolí Kunratického potoka PP Údolí Kunratického potoka &0000000000000151.500000151,50
Kategorie „Údolí Kunratického potoka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Údolí Kunratického potoka“ na Wikimedia Commons
Praha 4 (Michle, Kunratice) Svahy a údolní niva Kunratického potoka, soubor lesních společenstev. 50°1′30″ s. š., 14°28′5″ v. d.
1093 Údolí Únětického potoka PR Údolí Únětického potoka &0000000000000062.13000062,13
Kategorie „Údolí Únětického potoka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Údolí Únětického potoka“ na Wikimedia Commons
Praha 6 (Suchdol) Skalnaté svahy a údolní niva Únětického potoka včetně buližníkového suku Kozích hřbetů. 50°8′45″ s. š., 14°21′58″ v. d.
1207 V hrobech PP V hrobech &0000000000000001.3100001,31
Kategorie „V hrobech“ na Wikimedia Commons
Kategorie „V hrobech“ na Wikimedia Commons
Praha 4 (Libuš) Pastvina se vzácnými teplomilnými druhy rostlin a živočichů. 50°0′34″ s. š., 14°26′42″ v. d.
1209 V pískovně PR V pískovně &0000000000000007.0600007,06
Kategorie „V pískovně (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „V pískovně (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Praha 9 (Dolní Počernice) Mokřadní společenstva v zatopené pískovně, údolní louky v povodí Rokytky, významné hnízdiště ptactva. 50°5′38″ s. š., 14°34′17″ v. d.
494 Velká skála PP Velká skála &0000000000000001.8000001,80
Kategorie „Velká skála (Troja)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velká skála (Troja)“ na Wikimedia Commons
Praha 7 (Troja) Buližníkový skalní suk – význačný geologický a krajinný objekt. 50°7′30″ s. š., 14°25′33″ v. d.
1107 Vidoule PP Vidoule &0000000000000006.6900006,69
Kategorie „Vidoule“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vidoule“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Jinonice) Tabulová hora s odkryvy pískovců cenomanského stáří v lomech. 50°3′32″ s. š., 14°21′46″ v. d.
750 Vinořský park PR Vinořský park &0000000000000034.07000034,07
Kategorie „Vinořský park“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vinořský park“ na Wikimedia Commons
Praha 9 (Vinoř) Výchozy svrchnokřídových pískovců lemující krajinářsky významné údolí se starými dubovými porosty a mokřadními olšinami na výstupech pramenů. 50°8′17″ s. š., 14°35′ v. d.
1119 Vizerka PP Vizerka &0000000000000003.0900003,09
Kategorie „Vizerka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vizerka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Praha 6 (Dejvice) Skalnaté a křovinaté svahy údolí Šáreckého potoka s teplomilnou květenou. 50°7′30″ s. š., 14°25′33″ v. d.
737 Xaverovský háj PP Xaverovský háj &0000000000000097.23000097,23
Kategorie „Xaverovský háj“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Xaverovský háj“ na Wikimedia Commons
Praha 9 (Běchovice, Dolní Počernice) Dubový les zastoupený v několik přirozených typech (lipová doubrava, biková doubrav, bezkolencová doubrava) s význačnými starými stromy. 50°5′44″ s. š., 14°36′38″ v. d.
763 Přírodní památka Zámky PP Zámky &0000000000000005.2300005,23
Kategorie „Zámky (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zámky (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Praha 8 (Bohnice) Pravý břeh kaňonovitého údolí Vltavy s výchozy proterozoických břidlic a žil vulkanických proterozoických hornin. 50°8′43″ s. š., 14°24′11″ v. d.
532 Skalní ostroh v PP Zlatnice PP Zlatnice &0000000000000003.2800003,28
Kategorie „Zlatnice (přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zlatnice (přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Praha 6 (Dejvice) Skalnatý ostroh s vřesovištěm s některými chráněnými druhy rostlin – význačný krajinný útvar. 50°6′26″ s. š., 14°22′1″ v. d.
1125 Celkový pohled na území PP Zmrzlík PP Zmrzlík &0000000000000016.35000016,35
Kategorie „Zmrzlík (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zmrzlík (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Radotín) Terénní zářezy v pramenné oblasti Kopaninského potoka, geologické profily v kopaninském souvrství siluru. 50°0′32″ s. š., 14°19′12″ v. d.
1106 Geologický profil v zářezu trati 173 PP Železniční zářez &0000000000000000.5500000,55
Kategorie „Železniční zářez (Hlubočepy)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Železniční zářez (Hlubočepy)“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Hlubočepy) Opěrný geologický profil mezi chotečským a srbským souvrstvím devonu, klasické naleziště flóry a fauny J. Barrnada. 50°2′23″ s. š., 14°23′43″ v. d.

Zrušená chráněná území

editovat
Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Obvod (umístění) Popis území Souřadnice
744   PP Opatřilka - Červený lom &0000000000000008.2000008,20
 
Kategorie „Opatřilka - Červený lom“ na Wikimedia Commons
Praha 5 (Hlubočepy, Jinonice) Svahy na levém břehu Dalejského potoka, klasický geologický profil s vrchním silurem až spodním devonem. 50°2′5″ s. š., 14°20′58″ v. d.
2317   NPP Letiště Letňany &0000000000000075.17000075,17
 
Kategorie „Letňany Airport“ na Wikimedia Commons
Praha 9 (Letňany) Biotop a populace kriticky ohroženého druhu živočicha sysla obecného na travnaté ploše letiště v Letňanech. 50°7′53″ s. š., 14°31′31″ v. d.

Externí odkazy

editovat
Dostupné mapy ke článku