Sečna je přímka, která protíná křivku alespoň ve dvou bodech.

Sečna kružnice (zeleně)

Sečna křivkyEditovat

Sečna křivky je přímka, která protíná obecnou křivku minimálně ve dvou různých bodech. Pokud by se přímka dotýkala křivky pouze v jednom bodě, jednalo by se o tečnu.

Sečna elipsyEditovat

Sečna elipsy je přímka, protínající elipsu právě ve dvou různých bodech. Pokud by se přímka dotýkala elipsy pouze v jednom bodě, jednalo by se o tečnu.

Sečna kružniceEditovat

Sečna kružnice je přímka, protínající kružnici právě ve dvou různých bodech.

Pro kružnici s poloměrem R platí:

  • sečna – je libovolná přímka, jejíž vzdálenost od středu kružnice je menší než poloměr R

Pokud by se přímka dotýkala křivky pouze v jednom bodě, jednalo by se o tečnu:

  • tečna – je libovolná přímka, jejíž vzdálenost od středu kružnice je rovna poloměru R

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat