Sečna je přímka, která protíná křivku alespoň ve dvou bodech.

Sečna kružnice (zeleně)

Sečna křivky

editovat

Sečna křivky je přímka, která protíná obecnou křivku minimálně ve dvou různých bodech. Pokud by se přímka dotýkala křivky pouze v jednom bodě, jednalo by se o tečnu.

Sečna elipsy

editovat

Sečna elipsy je přímka, protínající elipsu právě ve dvou různých bodech. Pokud by se přímka dotýkala elipsy pouze v jednom bodě, jednalo by se o tečnu.

Sečna kružnice

editovat

Sečna kružnice je přímka, protínající kružnici právě ve dvou různých bodech.

Pro kružnici s poloměrem R platí:

  • sečna – je libovolná přímka, jejíž vzdálenost od středu kružnice je menší než poloměr R

Pokud by se přímka dotýkala křivky pouze v jednom bodě, jednalo by se o tečnu:

  • tečna – je libovolná přímka, jejíž vzdálenost od středu kružnice je rovna poloměru R

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat