Detergent

(přesměrováno z Saponát)

Detergent je chemická látka určená k čištění (čisticí prostředek). Obecně termín „detergentní“ (též „deterzivní“) znamená „čisticí“ nebo „mající čisticí vlastnosti“, „detergence“ udává schopnost převádět nečistoty z pevného povrchu do roztoku.[1] Chemicky se jedná o směs zejména tenzidů (surfaktantů, čili povrchově aktivních sloučenin) a dalších přídatných látek.[1]

Komerční balení detergentů

TerminologieEditovat

Termín „detergent“ se obvykle používá pro odlišení těchto čisticích látek od mýdla, což je sodná sůl mastných kyselin.[1] V počátcích vývoje nemýdlových tenzidů pro komerční čisticí prostředky byl pro odlišení prosazován termín syndet, jako zkratka pro syntetický detergent.[1] Nikdy se však nestal populárním a navíc je nesmyslný, protože i mnoho mýdel je syntetizováno (z glyceridů). Termín bezmýdlové mýdlo také neměl dlouhého trvání.[zdroj?] Používá se také termín saponát, což je starší označení pro jakýkoliv syntetický tenzid.[1]

Přesně vymezit, co je a co není detergent, je složité. Obyčejná voda je také čisticím prostředkem (detergentem). Pravděpodobně nejčastěji používanými čisticími prostředky, jinými než je voda, jsou mýdla nebo směsi složené hlavně z mýdel. Ovšem ne všechna mýdla mají významný čisticí účinek, a naopak, i když se termíny „detergent“ a „mýdlo“ někdy zaměňují, ne každý detergent je mýdlo. Termín detergent se někdy používá pro označení jakéhokoli tenzidu, i když není použit k čištění. Pojem detergent má ale užší význam než obecně tenzid, detergent je totiž tenzid určený ke konkrétnímu účelu, k mytí a čištění. Někdy se jako čisticí prostředky (detergenty) označují i látky, které jsou složitější než pouhé směsi chemických sloučenin: Například o celeru se dá říct, že je detergentní pro zuby.[zdroj?]

HistorieEditovat

Detergentních účinků určitých syntetických tenzidů si v roce 1913 všiml belgický chemik A. Reychler. První komerčně vyráběným čisticím prostředkem, který čerpal ze zmíněných pozorování, byl Nekal,[2] prodávaný v Německu v roce 1917, aby zmírnil nedostatek mýdla za 1. světové války. Novým budováním a pozdější přestavbou amerických továren (původně vyrábějící letecké palivo) tak, aby vyráběly tetrapropylen, používaný v čisticích prostředcích pro domácnost, došlo ke konci 40. let k rychlému růstu jejich používání.[3] Koncem 60. let byly firmou Procter & Gamble uvedeny na americký trh biologické čisticí prostředky obsahující enzymy, které lépe odstraňují nečistoty bílkovinného původu (například od vajec).[4]

VlastnostiEditovat

Syntetické tenzidy čili detergenty/saponáty jsou vyráběny z vyšších alifatických nebo aromatických uhlovodíků získaných z ropy a dehtu, ze syntetických mastných kyselin, aminů, amidů, nitrilů a dalších látek. Neporušují živočišná vlákna, nejsou citlivé na tvrdou vodu, mají vyšší dispergační schopnost, lepší smáčivost a perou v nižších koncentracích a za nižších teplot než mýdlo. Saponáty se rozdělují podle charakteru aktivní skupiny molekuly tenzidu, které mohou být:[1]

Dopady na životní prostředíEditovat

Detergenty mohou obsahovat řadu různých dráždivých chemických látek. Jsou obtížně biologicky odbouratelné, čímž ohrožují životní prostředí. Některé také obsahují fosfáty, jejichž únik do odpadních vod vyvolává jev zvaný eutrofizace. Podporují tak růst vodních řas, které při přemnožení škodí vodním ekosystémům.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Detergent na anglické Wikipedii.

  1. a b c d e f ŠMIDRKAL, Jan. Tenzidy a detergenty dnes. Chemické listy. 1999, roč. 93, s. 421-427. Dostupné online. 
  2. Chemists job description. [s.l.]: [s.n.] Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-07-26. 
  3. SPRIGGS, John. An economical analysis of the developmente of substitutes with some illustrative examples and implications for the beef industry. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. S. 34-37. 
  4. Granular enzyme-containing laundry composition. Původci vynálezu: Arnvid S. ROALD, Nicolaas T. DE. OUDE. Spojené státy americké. Patentový spis 3451935. 1969-06-24.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat