Rorschachův test

psychologická metoda užívána pro rozbor osobnosti

Rorschachův test inkoustových skvrn je jedna z metod užívaných v psychologii k rozboru osobnosti. Jedná se o projektivní test, využívající projekci myšlenkových pochodů a osobnostních rysů na neurčité objekty.

Tento test koncipoval Hermann Rorschach (1884–1922), švýcarský psychiatr, který svůj test poprvé představil v roce 1921. Tuto techniku vytvořil ve spolupráci s Eugenem Bleulerem a Carlem Gustavem Jungem.

PředchůdciEditovat

Ve své malbě se zajímal o náhodné skvrny a praskliny na zdech už Leonardo da Vinci, který se inspiroval Sandrem Botticellim.

Německý psycholog William Stern (autor prvních inteligenčních testů) používal při psychologické diagnostice fotografie mraků.


Vzhled testuEditovat

Rorschachův test obsahuje pouze deset karet. Nejedná se tedy o libovolné skvrny. Zpočátku Rorschach vytvořil mnoho inkoustových skvrn, které nechal otestovat na mnoha lidech, a z nich vybral pouhých deset takových, které v lidech vyvolávaly nejvíce reakcí a nejvíce podněcovaly jejich fantazii.

Test obsahuje pět karet černobílých, dvě černo-červené na bílém pozadí a tři barevné. Všechny skvrny jsou souměrné dle vertikální osy procházející středem karty.

Jednotlivé podnětové tabule by se správně neměly zveřejňovat a být volně šiřitelné – z etických důvodů.

HistorieEditovat

Interpretace inkoustových skvrn byla ústředním prvkem hry, Gobolinks z konce 19. století. Rorschachův byl však prvním systematickým přístupem tohoto druhu. Inkoustové skvrny ručně kreslil sám Rorschach. Bylo naznačeno, že Rorschachovo použití inkoustových skvrn mohlo být inspirováno německým lékařem Justinusem Kernerem, který v roce 1857 vydal populární knihu básní, z nichž každá byla inspirována náhodným inkblotem.

Francouzský psycholog Alfred Binet také experimentoval s inkoustovými skvrnami jako test tvořivosti a po přelomu století i s psychologickými experimenty, kde byly využity inkoustové skvrny, s cíli jako je studium představivosti a vědomí. Po studiu 300 duševních pacientů a 100 kontrolních subjektů napsal Rorschach v roce 1921 svou knihu Psychodiagnostik, která měla tvořit základ základ testu inkblotu (po experimentování s několika stovkami inkblotů vybral sadu deseti pro jejich diagnostickou hodnotu), ale v následujícím roce zemřel. Přestože působil jako viceprezident Švýcarské psychoanalytické společnosti, měl Rorschach potíže s vydáním knihy a když se poprvé objevila, vzbudila jen malou pozornost. V roce 1927 zakoupilo nově založené nakladatelství Hans Huber Rorschachovu knihu Psychodiagnostik ze soupisu Ernsta Birchera. Huber zůstává vydavatelem zkušební a související knihy, přičemž Rorschach je registrovanou ochrannou známkou švýcarského nakladatelství Verlag Hans Huber, Hogrefe AG. Dílo bylo popsáno jako „hustě napsaný kus vyhotovený suchou vědeckou terminologií“.

Po Rorschachově smrti vylepšili původní systém bodování testů Samuel Beck, Bruno Klopfer a další. John E. Exner shrnul některé z těchto pozdějších vývojů v komplexním systému a zároveň se snažil, aby bodování bylo statisticky přísnější. Některé systémy jsou založeny na psychoanalytickém pojetí objektových vztahů. Systém Exner zůstává ve Spojených státech velmi populární, zatímco v Evropě někdy převládají jiné metody, jako je ta, kterou popisuje v učebnici Ewald Bohm, který je bližší původnímu Rorschachovu systému a hlouběji zakořeněný v původních principech psychoanalýzy.[citace nutná] Rorschach nikdy nezamýšlel, aby byly inkoustové skvrny použity jako obecný test osobnosti, ale vyvinul je jako nástroj pro diagnostiku schizofrenie. Teprve v roce 1939 byl test použit jako projektivní test osobnosti, k jehož užití byl Rorschach vždy skeptický. Rozhovor v roce 2012 pro dokument stanice BBC Radio 4 Rita Signerová, kurátorka Rorschachova archivu ve švýcarském Bernu, naznačila, že zdaleka nejde o náhodný nebo náhodný design.

DiagnostikaEditovat

Psycholog předloží pacientovi kartu s obrázkem, postupně jednu po druhé v daném pořadí. Pacient má udávat, co na obrázku vidí. Uvádění dalších informací o administraci testu by mohlo zkreslit výsledky a informace tak nejsou veřejnosti poskytovány.

Příklad:

Ke každé kartě je vytvořena tabulka možných odpovědí, která napomáhá psychologově diagnostice, aby byla metoda objektivní. Tyto návody vznikly během testování sady karet na velkém vzorku osob. Existuje však více diagnostických metod, které nejsou vytvořeny Rorschachem. Nejčastěji užívanou metodou je systém Johna E. Exnera.

Exnerův systém vytvořil kódování na bázi statistiky, kdy lze každou odpověď zařadit do některé kategorie. Výsledek lze tak matematicky zpracovat.

Kontroverznost metodyEditovat

Odpůrci vidí Rorschachův test jako snahu o objektivní analýzu osobnosti z nesmyslných skvrn vyvolávajících subjektivní reakce. Je také otázkou, zdali odpověď odhalí pacientovo psychologické nitro a pochod myšlenek, protože většina z nás své myšlenky před jejich hlasitým vyřčením cenzuruje.

Exnerův systém kódování do kategorií může být silně zkreslen osobností psychologa, který se snaží pacientovy odpovědi zařadit do předurčených kategorií. Je tedy rozdílné, zdali skvrnu připomínající podprsenku psycholog zaznamená do kategorie „sexualita“ či „oblékání“.

Mnozí taktéž zpochybňují validitu testu (zdali opravdu měří to, co měřit má, tedy pacientovu osobnost).

Je také napadána reliabilita testu (jeho spolehlivost, zdali u stejných osob a v různém čase naměří to samé): je zde možné zkreslení závislé na situaci, ve které testování probíhá. Jaká je osobnost psychologa, zdali sedí blízko či daleko pacienta, zdali mu kartu natáčí.

Test by měl měřit osobnostní charakteristiky, mnozí psychologové ho však používají i k diagnostice duševních poruch. K tomu však není test přímo určen. Dříve byl používán i k odhalení homosexuality, tato domněnka však byla vyvrácena, Rorschachův test neměří sexuální orientaci.

Validita testu by mohla být znehodnocena rovněž i zveřejněním tabulí testu, což ovlivní reakci respondentů předem vystaveným Rorschachovým obrazům. Publikování Rorschachových obrazů nicméně vítají někteří kritici testu, kteří považují test za pseudovědu. Například Benjamin Radford, redaktor časopisu Skeptical Inquirer, uvedl, že Rorschach „zůstal v používání více z tradice, než dobrý důkaz“, a že doufá, že zveřejnění testu by konečně mohlo urychlit jeho zánik.[1]

Používání v současnostiEditovat

Rorschachův test je stále jednou z nejpoužívanějších metod. Například v soudním lékařství je hned druhou nejpoužívanější metodou. Ročně je Rorschachovu testu podrobeno okolo šesti milionů osob na celém světě. Tento test je rozšířen ve všech světadílech. V roce 1998 proběhl výzkum mezi českými psychology, kde 94 ze 108 psychologů uvedlo, že tuto metodu používá, z čehož si ji 77 psychologů vysoce cení.[zdroj?!] Metoda dlouhodobě patří k nejpoužívanějším v České republice, v průzkumu z roku 2009 byla na prvním místě (29 % všech psychologů), v průzkumu z roku 2002 na čtvrtém (45 %).[2]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. RADFORD, Benjamin. Rorschach Test: Discredited But Still Controversial. Live Science. Imaginova Corp., 2009-07-31. Dostupné online [cit. 2009-09-01]. (anglicky) 
  2. Nejpoužívanější psychodiagnostické metody v České republice

Externí odkazyEditovat