Projekce (psychologie)

Projekce je psychologický jev objevený Sigmundem Freudem po roce 1890, který jej využíval jako nedílnou součást psychoanalytické terapie. Freud jej popsal jako obranný mechanismus ega spočívající v připisování vlastních negativních charakteristik jiným osobám: člověk na ně tyto vlastnosti promítá jako na filmové plátno. Tento mechanismus lze také částečně vystihnout lidovým rčením "Podle sebe soudím tebe." Za projekci se dá považovat i obranný mechanismus spočívající v připisování vlastních pozitivních charakteristik jiným osobám[zdroj?].