Exkluzivní disjunkce

pojem z oboru logiky

Exkluzivní disjunkce (někdy též vylučovací nebo úplná disjunkce, exkluzivní OR či XOR) je logická operace, jejíž hodnota je pravda, právě když každá vstupní hodnota nabývá, v porovnání s ostatními vstupy, unikátní hodnotu.

XOR je někdy též označován jako nonekvivalence (NEQ), což je ale nepřesné a zavádějící: Taková identita platí pouze pro dvě proměnné dvouhodnotové logiky, jak snadno ukáže Karnaughova mapa.

Definice

editovat
Pravdivostní tabulka funkce XOR
B A A ⊕ B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

V logice a matematice je exkluzivní disjunkce označením pro „buď …, anebo …“. Například „Počítač je buď zapnutý, anebo vypnutý.“ je exkluzivní disjunkce.

Pro vstupy A a B vypadá pravdivostní tabulka exkluzivní disjunkce následovně (0 označuje nepravdivé tvrzení, 1 označuje pravdivé tvrzení).

Použití v informatice

editovat

Funkce XOR se používá na tzv. „maskování“, které lze například použít v jednoduché hře, kde je potřeba zobrazit postavičku na předem daném pozadí. První maskování postavičku do pozadí inverzně vloží a druhé maskování vrátí pozadí do původní podoby (jedničky v masce nejprve bity překlopí, pak je vrátí do původní podoby).

Použití v kryptografii

editovat

V kryptografii se často používá bitová funkce XOR, která je obvykle vestavěna přímo v procesoru a ten ji tak může provádět efektivně. XOR používají například šifry DES či AES[1], ale i různé hashovací funkce[2]. V nejnovějších návrzích hashovacích funkcí je dokonce operace XOR tou nejdůležitější.[3]

Můžeme také využít jednoduchou šifru XOR, kdy máme na vstupu binární řetězec a klíč. Na tyto vstupy aplikujeme operaci XOR. Ukázka:

Vstupní text: 0111011010101
Klíč:     1011000100100
Výsledek XOR: 1100011110001

Pokud výsledek XOR, což je ve skutečnosti zašifrovaný text, znovu aplikujeme XOR s klíčem, dostaneme původní text:

Výsledek XOR: 1100011110001
Klíč:     1011000100100
Vstupní text: 0111011010101

Zajímavé je, že pokud provedeme výsledek XOR vstupní text, dostaneme původní klíč:

Výsledek XOR: 1100011110001
Vstupní text: 0111011010101
Klíč:     1011000100100

Reference

editovat
 1. Srovnání standardu AES s algoritmy 3DES a IDEA
 2. is.mendelu.cz: Hashovací funkce
 3. Crypto-World, Sešit 2/2009: Vlastimil Klíma, citace ze strany 10: „Technologickým nástrojem většiny rychlých algoritmů soutěže jsou pouze operace ADD a XOR moderních procesorů!“

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat