Kognitivní psychologie

Kognitivní psychologie je jednou z psychologických věd, která se zabývá způsobem vytváření tzv. vnitřních obrazů (modelů) vnějšího světa, ve kterém žijeme. Jako taková občas bývá zařazována jako součást obecné psychologie. Termínem kognitivní psychologie také někdy bývá označován mezioborový psychologický přístup ke zkoumání lidského myšlení (kognitivismus).

Zmíněné kognitivní modely jsou vlastně vnitřním obrazem chování (tj. situací, událostí, psychických procesů, myšlení člověka a problémů, s nimiž se setkáváme) za účelem lepší orientace a možnosti učinit smysluplné rozhodnutí s předstihem. Takto vytvořený obraz světa je důležitým činitelem ve vnitřním řízení aktivit našeho organismu. Je nejen zodpovědný za to, jak jsme schopni reagovat, ale je také např. zdrojem naší celkové stability či nestability.

Kognitivní psychologie navazuje na gestaltismus, který obohacuje o řadu dalších podnětů. Už u E. C. Tolmana (18861959), představitele neobehaviorismu, se můžeme setkat s pojmem kognitivní mapy, tedy potřeba organismu za každých okolností získávat z okolí informace, které později využije k rychlejšímu zorientování se v prostředí, a to do jakési zásoby absolutně nezávisle na aktuálních potravních či sexuálních potřebách.

Představitelem je například Američan G. A. Kelly (19051966).

Literatura

editovat
  • Černochová, Dana; Brichcín, Petr (2003): NQ-S: Zátěžový test regulace kognitivních procesů. In: Psychologické dny 2002 – Kořeny a vykořenění. Olomouc: Psychologický ústav AV ČR ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností a katedrou psychologie FF UP.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat