Neuróza

duševní porucha

Neuróza je duševní porucha, při které pacient trpí stavy úzkosti, emoční tísně a podobně.

Neuróza
Klasifikace
MKN-10F40.0
MeSHD009497
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Definice

editovat

V moderní psychologii je neuróza převážně vykládána jako duševní nerovnováha, způsobující psychický stres neboli duševní tíseň. Emoční tíseň se projevuje ve fyziologické a duševní nerovnováze (fobie, úzkost, somatické projevy).

V některých kulturách západního typu se tento pojem nepoužívá ani všeobecně nezná, např. v Austrálii.[zdroj⁠?]

Velmi zjednodušeně je definována jako trvalejší neschopnost přizpůsobit se prostředí (vyrovnat se se vzniklými stresory), změnit životní návyky a neschopnost rozvíjet svou osobnost ve vzniklé situaci v uspokojivější komplexnější celek. Sigmund Freud popisuje neurózu jako konflikt mezi id a superegem.

Tento pojem duševní poruchy má často politický problém s uznáním. Je ekonomicky a politicky nežádoucí. (Všichni jsou šťastní a mají všechno, každý je schopen vše potřebné dosáhnout.)

Podle S. Pfeifera (1995) jsou neurotické potíže nejčetnější u lidí mezi 25. a 40. rokem, to znamená v době, kdy se člověk musí vyrovnávat s mnoha nároky dospělosti, nových rolí a s odpovědností, která z nich vyplývá.

V této době si hledá manželského partnera, zakládá rodinu a buduje si svou profesní roli. Nároky takových změn mohou být pro disponované jedince příliš velké a mohou vést k neurotickým poruchám. Jejich důsledkem je obvykle snížená výkonnost i životní energie a omezená radost ze života. 

Příčiny

editovat

Příčinou neuróz může být silný otřes, silný dlouhodobý stres (úmrtí v rodině, šikana, znásilnění…) nebo frustrace i deprivace, dlouhodobé působení traumatických vlivů (špatná výchova – nedostatek citu, přehnané požadavky rodičů, nesoulad mezi rodiči, ale i třeba nevhodné a hlavně tvrdé životní prostředí, podmínky v práci, rodině atd.)

Projevy

editovat

 Neurotické příznaky:

1. Psychické příznaky:

 • Poruchy emocí – strach, event. až fobie, úzkost, deprese
 • Poruchy myšlení – obsese (vtíravé myšlenky), poruchy hodnocení a sebehodnocení
 • Poruchy paměti (amnézie)
 • Poruchy pozornosti – porucha koncentrace, snadná unavitelnost
 • Poruchy autoregulace – kompulze (nutkavá jednání)
 • Poruchy spánku

2. Somatické (vegetativní) příznaky:

 • Třes, bolesti, poruchy zažívání či vyměšování aj.
 • Emoční prožívání člověka trpícího neurózou je převážně negativní, a tudíž subjektivně nepříjemné. Bývá pro ně typická zvýšená úzkost a strach, které přinášejí jedinci značné utrpení a komplikují život jemu i jeho okolí

Neurózy se projevují často jako zlozvyky – okusování nehtů, stereotypní pohyby, tiky, grimasy, koktavost, noční pomočování, bruxismus, bolest hlavy či zad, podrážděnost, nerozhodnost, agresivita, zvýšená meteosenzitivita…

Chování člověka trpícího neurotickou poruchou může být nápadné a neobvyklé, ale neporušuje základní sociální normy. Ani hodnocení reality není zásadním způsobem narušeno. Postižený člověk si zpravidla často odlišnost svých projevů uvědomuje a jsou pro něj i pro jeho nejbližší okolí obtěžující, málokdy však zná jeho příčiny. Interakce s neurotiky jsou však daleko obtížnější.

Terapie

editovat

Vážnější neurózy se léčí obvykle psychoterapií.

Druhy neuróz

editovat

Fobické úzkostné poruchy:

Ostatní úzkostné poruchy:

 • Somatoformní poruchy:
  • Somatizační porucha
  • Hypochondrická porucha
  • Dysmorfofobie
  • Somatoformní vegetativní dysfunkce

Jiné neurotické poruchy:

Literatura

editovat
 • HORNEYOVÁ, Karen. Neuróza a lidský růst. Praha: Triton/Pragma, 2000. 
 • FRANKL, Viktor E. Teorie a terapie neuróz. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1478-6. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat