Purkrabí Hradeckého kraje

Purkrabí Hradeckého kraje (německy Burggraf des Königgrätzer Kreises) byl jedním ze stavovských nejvyšších zemských úředníků Českého království. Byl správcem věnných měst a předsedou zvláštního soudu pro oblast hradeckého kraje. Tento soud byl obdobou pražského soudu purkrabského a soudil spory o dluhy mezi šlechtici z tohoto kraje a mezi šlechtici a měšťany, pokud obžalovaným byl šlechtic. Byl obsazován rytíři. Poprvé byl do kolegia nejvyšších zemských úředníků jmenován v dohodě mezi pány a rytíři roku 1497. Ze zemských úřadů byl nejnižší, tedy dvanáctý, takto figuroval i v Obnoveném zřízení zemském (1627). V předbělohorském období byl jmenován na doživotí, po roce 1627 pouze na pět let. Před Bílou horou přísahal králi a stavům, po Bílé hoře pouze králi a jeho dědicům. Jako spíše čestný úřad se udržel do zániku místodržitelského kolegia, jehož byl řádným členem, v roce 1748.

Letecký pohled na centrum Hradce Králové

Z titulu své funkce zaujali místa přísedících většího zemského soudu v letech 15701620. Do úřadu přicházeli zpravidla už s částečnými zkušenostmi plynoucími z výkonu funkcí menších úředníků, krajských hejtmanů, výběrčích posudného nebo vojenské činnosti. Po nabytí zkušeností většinou přecházeli do úřadu karlštejnských purkrabství. V předbělohorské době se majetky hradeckých purkrabí pohybovaly od 50 do 200 osedlých.[1]

Seznam purkrabí Hradeckého kraje editovat

 • 1399 Předbor ze Žandova
 • 1415 Jindřich z Vartemberka
 • 1545 Mikuláš z Leskovce
 • 1460–1471 Mikuláš Berka z Dubé
 • 1471 Václav Hložek ze Žampachu
 • 1478–1479 Vilém Krušina z Lichtenburka na Kumburce
 • 1479–1495 Mikuláš (mladší) Hořický z Hořic a na Pecce
 • 1501–1502 Beneš Sendražský ze Sendražic (administrátor)
 • 1500–1504 Václav Čéč z Nemyčevsi
 • 1510–1513 Bohuněk Černín z Černína
 • 1530–1542 (11. 9.) Jan Litoborský z Chlumu a na Pecce († 11. 9. 1542)
 • 1543 Jan Chvalkovský z Hustiřan
 • 1545–1561 Bernard Žehušický z Nestajova na Rýzmburku († 1563)
 • 1571–1591 (3. 2.) Albrecht Kapoun ze Svojkova na Hlušicích († 3. 2. 1591)
 • 1592–1603 Jan Vřesovec z Vřesovic na Podsedicích a Libčevsi († 1605)[2]
 • 1603–1605 Kryštof Vratislav z Mitrovic na Lochovicích
 • 1605–1615 Adam Hrzán z Harasova na Skalce a Lanškrouně († 11. 1 1619)
 • 1615 (13. 7.) – 1619 Kašpar Kaplíř ze Sulevic (1535 – 21. 6. 1621 Praha, popraven)
 • 1619–1620 Bohuslav z Michalovic na Rvenicích (1565 – 21. 6. 1621 Praha, popraven)
 • 1620 Fridrich z Bílé († 21. 6. 1621 Praha, popraven)
 • 1623–1624 Humprecht III. Czernin z Chudenic (duben 1570 – 22. 5. 1632; poprvé)
 • 1624 (24. 2.) – 1627 Kryštof Chanovský z Dlouhé Vsi
 • 1628–1629 Humprecht III. Czernin z Chudenic (duben 1570 – 22. 5. 1632; podruhé)
 • 1629 (3. 3.) – 1638 Jiří Malovec z Chýnova
 • 1638–1640 Jan Jindřich Chanovský z Dlouhé Vsi
 • 1640 (27. 8.) – 1647 Oldřich Sezima Karel Skuhrovský ze Skuhrova
 • 1647 (7. 7.) – 1652 Fridrich Leopold z Věžník
 • 1652–1653 Josue Kořenský z Terešova († 1653)
 • 1653 (4. 12.) – 1663 Jan Vilém z Geršdorfu
 • 1663 (3. 11.) František ze Šeidleru
 • 1664 (4. 5.) – 1671 Lambert Hřebenář z Harrachu
 • 1671 (20. 6.) – 1682 (2. 2.) Daniel Pachta z Rájova († 2. 2. 1682)
 • 1682 (8. 4.) – 1685 Vilém Gervasius z Gollen († 1685)
 • 1685 (30. 6.) – 1691 Ferdinand Kryštof ze Šeidleru
 • 1691 (19. 7.) – 1697 Petr Mikuláš Straka z Nedabylic
 • 1699 (29. 4.) – 1705 (24. 1.) František Michal z Věžník († 24. 1. 1705)
 • 1705–1707 Václav Arnošt Markvart z Hrádku
 • 1708–1718 Jan Hubert z Hartig
 • 1718 (13. 7.) – 1719 (14. 10.) Ludvík Ignác Bechyně z Lažan († 14. 10. 1719)
 • 1720 (29. 1.) – 1737 Jan František z Golče
 • 1738 (14. 1.) Václav Kazimír Netolický z Eisenberka (4. 3. 1700 Přehořov – 15. 3. 1760 Praha)
 • 1739 (1. 10.) – 1743 Jan Kryštof Bořek Dohalský z Dohalic (poprvé)
 • 1743 (15. 6.) – 1748 Josef Jáchym Vančura z Řehnic (1692 – 6. 2. 1771 Praha)
 • 1751–1764 Jan Kryštof Bořek Dohalský z Dohalic (podruhé)
 • 1764 (1. 6.) – 1780 Jan Marcel z Hennetu
 • 1780–1782 Jáchym Nesslinger ze Šelchengraben
 • 1791–1796 (22. 4.) Matyáš Josef ze Smittmer († 22. 4. 1796)
 • 1796–1803 Josef Taulov z Rosenthalu
 • 1836 rytíř Karel Horn, titul propůjčen pro příležitost korunovace Ferdinanda V. v roce 1836, byl zároveň radou zemského soudu a přísedícím zemského výboru[3]

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. BŮŽEK, Václav. Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech. Praha: Historický ústav, 1996. ISBN 80-85268-54-X. S. 95–96. 
 2. FUČÍKOVÁ, Eliška (ed.). Tři francouzští kavalíři v rudolfínské Praze: Jacques Esprinchard, Pierre Bergeron, François de Bassompierre. Praha: Panorama, 1989. 136 s. S. 128. 
 3. SEKYRKOVÁ, Milada. 7. 9. 1836. Ferdinand V. Poslední pražská korunovace. Praha: Havran, 2004. 192 s. (Dny, které tvořily české dějiny). ISBN 80-86515-37-0. S. 63. 

Literatura editovat

Související články editovat