Psací potřeba

nástroj používaný pro psaní

Psací potřeba slouží k psaní. Obvykle jde o předmět, kterým se píše, psacím materiálem je např. inkoust, tuha, barva apod. Ovšem v pomocných vědách historických existuje souhrnný pojem „psací látky“, kterým se označují nejen látky, kterými je psáno, ale také podklad, na který se píše.

Jednotlivé psací potřeby editovat

Ruční editovat

Chronologicky:

Strojní editovat

V dnešní době je ruční psaní nahrazováno velmi často psaním strojním, jedná se např. o tato zařízení:

Externí odkazy editovat