V oboru abstraktní algebry je prvočinitel takový prvek komutativního okruhu , který není ani nulou ani jednotkou a který pro všechna splňuje podmínku, že pokud dělí součin , pak dělí nebo dělí .

Jedná se o zobecnění prvočísel. V případě celých čísel jsou prvočiniteli právě prvočísla a čísla k nim asociovaná, tedy prvočísla vynásobená , tedy čísla .

Vlastnosti

editovat
  • Je-li prvek   prvočinitelem, je prvočinitelem i prvek   pro libovolnou jednotku  
  • V libovolném oboru integrity platí, že prvočinitel je vždy ireducibilním prvkem, ale opačně to obecně neplatí (příklad níže). V Gaussových oborech, kde platí analogie Základní věty aritmetiky, také platí, že každý ireducibilní prvek je prvočinitelem.
  • Prvek  , který není jednotkou, je prvočinitelem právě tehdy, když je jím generovaný hlavní ideál   nenulovým prvoideálem

Příklady

editovat
  • například čísla   a   (a mnohá jiná) v oboru celých čísel
  • například prvek   (a mnohé jiné) v oboru Gaussových celých čísel
  • například mnohočlen   (a mnohé jiné) v polynomiálním okruhu všech mnohočlenů s koeficienty z okruhu celých čísel
  • v oboru integrity  , jehož prvky jsou čísla tvaru   pro  , je sice číslo 2 ireducibilním prvkem, ale přestože dělí číslo 6, nedělí ani jeden z činitelů  , tedy se nejedná o prvočinitele.
  • protože všechny prvky těles jsou buď nulou nebo jednotkami, neobsahují tělesa žádné prvočinitele

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Primelement na německé Wikipedii.