Jednotka (teorie okruhů)

Jednotka neboli invertibilní prvek je v teorii okruhů takový prvek u nějakého okruhu R, pro který v daném okruhu existuje inverzní prvek, tedy prvek v splňující

uv = vu = 1R,

kde symbol 1R představuje jednotkový prvek (dolní index R označuje okruh — neutrální prvky různých okruhů se mohou vzájemně lišit).

Příklady editovat