Pohlavní orgán

orgán mnohých organizmů sloužící k pohlavnímu rozmnožování

Pohlavní orgány jsou orgány mnohých organizmů sloužící k pohlavnímu rozmnožování.

Genitálie ženy a muže

U rostlin Editovat

Všechny pohlavní orgány rostlin se společně nazývají generativní – viz generativní orgány. U zelených řas jsou to někdy jen samostatné buňky, ale u mnohých jiných nebo např. u mechorostů (Bryophyta) jsou vyvinuta gametangia (samčí pelatky (antheridia) a samičí zárodečníky (archegonia).

U krytosemenných rostlin jsou pohlavní orgány v květu a z něho se vyvíjejícím plodu. Na květech jsou tyčinky (samčí) a plodolisty (samičí). Pohlavní orgány semenných rostlin však již nejsou primárně gametangia, jsou to součásti sporofytu a až uvnitř nich je ukryt gametofyt s gametangii.[1]

U živočichů Editovat

Podrobnější informace naleznete v článku rozmnožovací soustava.

Pohlavní orgány (nebo také pohlavní ústrojí) živočichů – viz rozmnožovací soustava

Reference Editovat

  1. Bílý, M.; Hájek, J.; Koutecký, P.; Kratzerová, L. Rozmnožování organismů. Praha: Ústřední komise biologické olympiády, 2000. 

Externí odkazy Editovat