Generativní orgány

Generativní orgány rostliny jsou orgány rostlin s generativní funkcí, tedy ty, které rostlině slouží k pohlavnímu rozmnožování (ne však k nepohlavnímu), obecně pro vznik příští generace rostlin.

Ke generativním orgánům patří zejména:

 • Květ (Flosje) semenný orgán přeměněný z listů, sloužící k pohlavnímu rozmnožování rostlin.
  • Rozdělení:
   • Květní lůžko vzniká zkrácením a rozšířením vrcholu stonku
   • Rozdělení
    • Protažené květní lůžko
    • Plošné květní lůžko
    • Prohloubené květní lůžko
     • Češule (třešeň)
     • Číška (dub)
   • Květní obal chrání květ a láká opylovače. Největší rozmanitost je u hmyzosnubných rostlin.Po splnění své funkce odpadá. U nahosemenných rostlin jsou to šupiny
    • Květní obal nerozlišený (P-Okvětí)
    • Květní obal rozlišený (K, C okvětí)
     • K = Kalich, C = Koruna - vnější listy (+), /|\, |/|
    • Květní obaly
     • Volně
     • Srostlé

Opakem generativních orgánů jsou ostatní části jedince, které slouží k rozvoji samotné rostliny a které se nazývají vegetativními orgány (např. list, stonek aj.). Zdroj - Biologie pro SOŠ

Důvodem tohoto dělení je odlišná funkce a jí odpovídající odlišná specializovaná stavba orgánů. U rostlin se střídají fáze růstu v rámci tzv rodozměny, fáze vegetativní se střídají s fázemi, kdy již byly naplněny podmínky pro reprodukci a rostlina na vegetativních orgánech vytvoří odlišné orgány generativní. Změna mezi těmito fázemi je řízena hormonálně (v rostlině působením fytohormonů) a v praxi proto bývá např. v zahradnických provozech navozována uměle za pomocí některých stimulátorů růstu nebo jiných Růstových látek, které potřebné fytohormony obsahují. Žádoucím výsledkem je pak přivedení rostlin do květu a následně do tvorby semen.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat