Podjáhen

křesťanský duchovní s nižším stupněm svěcení než u jáhna

Podjáhen (subdiakon, hyppodiakon) je křesťanský duchovní s nižším stupněm svěcení než u jáhna.

Pravoslavní podjáhni (Novosibirsk)

Katolická církev editovat

Římskokatolická církev editovat

římskokatolické církvi bylo podjáhenství nejnižším z vyšších svěcení a jeho přijetím vznikala povinnost dodržovat celibát a modlit se denní modlitbu církve. Podjáhni četli epištolu při slavné mši, pečovali o liturgické nádoby a prováděli první praní použitých korporálů, pall a purifikatorií.

Při bohoslužbách nosili albu, manipul a dalmatiku. Podjáhenství zrušil papež Pavel VI. apoštolským listem Ministeria quaedam ze dne 15. srpna 1972účinností od 1. ledna 1973.

Katoličtí tradicionalisté editovat

V katolické církvi jsou stále na podjáhny svěceni seminaristé, kteří podstupují formaci v seminářích tradičněkatolických skupin jako je např. Institut Krista Krále, FSSP či FSSPX.

Východní katolické církve editovat

Ve východních katolických církvích existují např. v řeckokatolické a arménské apoštolské církvi, kde patří subdiakonát mezi nižší svěcení (hyppodiakon, diakon, protodiákon).

Pravoslaví editovat

 
Hyppodiakoni (drží dikirion a trikirion)

Podjáhni (hyppodiakoni) existují v pravoslavných církvích.

Odkazy editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat