Kněžské bratrstvo svatého Petra

tradiční kněžský institut
O původním bratrstvu FSSPX, ze kterého FSSP vzešlo, pojednává článek Kněžské bratrstvo svatého Pia X.

Kněžské bratrstvo svatého Petra (latinsky Fraternitas Sacerdotalis Sancti PetriFSSP) je společnost apoštolského života tradicionalistických katolických kněží a seminaristů. Je největší z tradičních bratrstev s nezpochybňovaným kanonickým statusem a druhé největší tradiční bratrstvo po FSSPX, ze kterého jeho zakladatelé vzešli, roku 2023 má bratrstvo 368 kněží a 201 seminaristů. Vedení bratrstva sídlí ve Švýcarsku, jeho generálním představeným je Andrzej Komorowski.

Kněžské bratrstvo svatého Petra
Fraternitas Sacerdotalis Sancti Petri (FSSP)
Základní informace
Kategoriespolečnost kněží (a seminaristů) („klerikální společnost apoštolského života papežského práva“)
Síla569 členů (2023)[1], z toho:
- 368 kneží
- 201 seminaristů
Sídloopatství Hauterive
Země původuŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko
ZaložilJosef Bisig a kol.
Poslední představenýAndrzej Komorowski
PůsobnostOd 18. července 1988

FSSP má 9 členů českého původu (pět kněží a čtyři seminaristy), z nichž jen část žije a působí v České republice, kde má FSSP trvalé působiště v českobudějovické diecéziŘímově. Představeným tamního Domu svatého Jana Nepomuckého je P. Jakub Václav Zentner.

Historie editovat

Založení editovat

FSSP bylo založeno 18. července 1988opatství Hauterive ve Švýcarsku skupinou 11 kněží a jednoho jáhna,[2] vedenou Josefem Bisigem. Tito byli původně členy Kněžského bratrstva sv. Pia X., jehož generálním představeným byl Mons. Marcel Lefebvre, nicméně opustili je po nedovolených biskupských svěceních v Écône a následném oznámení exkomunikace nad arcibiskupem Lefebvrem, spolusvětitelem a svěcenci.

Svatý stolec bratrstvo uznal a schválil. Jeho prvním generálním představeným se stal Josef Bisig.

Generální představení editovat

Kanonický status editovat

Podle kanonického práva je FSSP „klerikální společnost apoštolského života papežského práva“. Není tedy institutem zasvěceného života a jeho členové tak neskládají žádné náboženské sliby. Papežské právo Bratrstva pak znamená, že bylo založeno papežem a jen jemu (původně skrze Papežskou komisi Ecclesia Dei, která byla v roce 2019 zrušena), namísto místním biskupům, má povinnost se zodpovídat za své akce. Místní biskup však stále dohlíží na práci Bratrstva v jemu svěřené diecézi. V tomto smyslu je tedy organizační a administrativní status Bratrstva stejný jako církevních řádů s papežským právem (např. jezuitů či dominikánů).

Charisma editovat

Posláním FSSP je podporovat křesťanskou dokonalost na základě zvláštního charismatu, které spočívá v poskytování mší a dalších svátostí římského ritu tak, jak existovaly před druhým vatikánským koncilem. Z toho důvodu Bratrstvo užívá misál a breviář Jana XXIII. z roku 1962, kdy byl vydán naposledy před liturgickými změnami druhého vatikánského koncilu.

Tento způsob Mše Svaté (tzv. Tridentská mše), ustanovený sv. Piem V. a Janem XXIII., nikdy nebyl zrušen či zakázán, což potvrdil Benedikt XVI. v motu proprio Summorum pontificum.

Poslání editovat

Vzhledem k výše zmíněnému si Bratrstvo staví dvojí poslaní: posvěcovat každého kněze skrze jeho kněžskou službu a takové kněze uvádět do farností, dále pak poskytovat katecheze a slavení svátostí, vést skupiny mládeže, organizovat poutě a obecně podporovat plnost svátostného a kulturního života těm laickým katolíkům, kteří mají taktéž zalíbení ve starším způsobu slavení podle misálu z roku 1962. Pro snazší plnění tohoto poslání Bratrstvo založilo vlastní kněžské semináře, kde vychovává budoucí kněze, kteří by v Bratrstvu sloužili.

Struktura editovat

 
Členové bratrstva celebrující slavnou Mši.

Stávajícím generálním představeným FSSP je Andrzej Komorowski.

Bratrstvo je rozděleno do tří správních oblastí:

a regionů:

V současnosti má Bratrstvo dva semináře. Jeden pro německy a francouzsky mluvící se nachází ve Wigratzbadu augšpurské diecéziBavorsku, druhý pro anglicky mluvící v Dentonu, statě Nebraska ve Spojených státech amerických.

K 1. listopadu 2020 mělo FSSP 504 členů (330 kněží, 12 jáhnů a 162 nevysvěcených seminaristů). Konfraternita svatého Petra, což je společenství laiků podporujících FSSP měla v téže době 7390 členů.[1] Průměrný věk kněží je 38 let.

FSSP v České republice editovat

V České republice FSSP trvale působí v českobudějovické diecézi, kde jeho kněz (P. Jakub Václav Zentner FSSP) z pověření biskupa Kročila od října 2018 zajišťuje pravidelné vysluhování tridentské mše v kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích a ve farnosti Římov.[3][4] V březnu 2019 pak přibyl ještě kostel sv. Jakuba v Nepomuku. V roce 2019 převzalo FSSP farnost Římov do své správy a zřídilo v Římově i svůj dům. Do vícera dalších diecézí pak kněží FSSP českého původu pravidelně dojíždějí ze svých působišť v Jižních Čechách, Německu a Rakousku.

Kněží FSSP v ČR pravidelně vysluhují mše svaté a svátosti v tradiční formě a organizují a vedou víceré poutě ročně. Dalšími každoročními velkými akcemi jsou setkání rodin, tábory a setkání pro děti a mládež a především Hovory o víře, což je asi týden trvající pásmo přednášek, na němž vedle kněží FSSP přednášejí i další významní reprezentanti českého konzervativního a tradičního katolicismu, jako jsou např. prof. P. Efrem Jindráček OP, prof. Tomáš Machula, PhDr. Radomír Malý, prof. Petr Osolsobě, doc. P. Stanislav Přibyl, P. Štěpán Smolen, P. Radim Valík OSB.

FSSP se rovněž podílelo na organizaci návštěv kardinála Burkea a biskupa Schneidera v České republice. Biskup Schneider při obou svých návštěvách udělil tradiční formou svátost biřmování věřícím připraveným kněžími FSSP.

Při svých akcích FSSP často úzce spolupracují s vyšebrodským klášterem a několika tradičně orientovanými farnostmi.

Celkem bylo vysvěceno pět Čechů na kněze bratrstva a v současné době se připravují na kněžství další čtyři Češi v německém semináři.

Kritika editovat

Podpora Novus Ordo editovat

Ačkoliv FSSP slouží tradiční mši svatou, přece uznává pokoncilní liturgii za legitimní. Sloužení tradiční mše svaté označuje za své charisma a tudíž nemůže vznášet nárok na všeobecné sloužení tradičního ritu u společenství, která mají "charisma" Novus Ordo. V návaznosti na Benedikta XVI. označují Novus Ordo za řádnou formu římské liturgie.

Financování místních diecézí editovat

FSSP bylo kritizováno za odvádění financí do pokladen místních diecézí.[1]

Odchod z FSSPX - vznik FSSP editovat

FSSP bylo od počátku ostře kritizováno ze strany arcibiskupa Lefebvra a FSSPX. Odchod skupiny otce Bisiga byl jimi vnímán jako dvojnásobná zrada: jednak jako porušení závazků vůči FSSPX, jednak jako zrada věci tradičního katolicismu a kapitulace před modernistickým Římem.

Arcibiskup Lefebvre sám ve své promluvě v roce 1990 označil tyto, kteří se oddělili od FSSPX, za zrádce, kteří činí ďáblovu práci tím, že si „třesou rukama s lidmi přidržujícími se modernistických a liberálních idejí zavržených Církví“.[5]

Jakkoliv nemalá rivalita mezi FSSPX a FSSP přetrvala do dnešních dnů, kritika ze strany vedení FSSPX postupně ochabla, zejména pak za vedení biskupa Fellaye.

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Priestly Fraternity of St. Peter na anglické Wikipedii.

Související články editovat

Externí odkazy editovat