Užitkové rostliny

(přesměrováno z Plodina)

Užitkové rostliny, neboli plodiny jsou rostliny dávající člověku ať už přímo, či nepřímo nějaký užitek. Používají se velmi často jako potrava nebo jako krmivo. Leckdy se k této skupině přiřazují i rostliny botanicky pozoruhodné, které mohou být následně využity v botanickém výzkumu či jako rostliny okrasné.

Vznikly z původně planých rostlin (často i z plevelů, např. oves, žito), jejichž jedlé či jinak využitelné části člověk nejprve sbíral, později je však i záměrně pěstoval. Vznik kulturních rostlin byl přímo spjat s vývojem člověka zemědělce, který v okolí svých sídlišť obdělával půdu a zaváděl plané druhy do kultury; tím vytvářel umělá společenstva rostlin (agrocenózy), diametrálně odlišná od původních lesních společenstev. Tento významný moment v historii člověka se označuje jako zemědělská revoluce.

Rozdělení užitkových rostlin

editovat

Užitkové rostliny se nejčastěji kategorizují do větších celků podle poskytované látky nebo užitku či účelu pěstování (obilí, škrob, ovoce, zelenina, olej, cukr, koření, léčivé látky – drogy, textilní vlákna, barviva, latexy a gumy, rostliny medonosné nektar poskytující, energetické plodiny, rostliny protierozní, zpevňující a krycí, lesnické k zalesňování a další), méně často podle plodů nebo semen, nebo podle botanického třídění (palmy, luskoviny). Patří sem:

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat