Otevřít hlavní menu

Odpoutaný Prométheus je vrcholným dílem Percy Bysshe Shelleyho z roku 1820. Jedná se o filozofické drama, jehož hlavním tématem je osvobození lidské myšlenky. Je to obměna antické báje o Prométheovi, který se vzepřel bohům Titánům a přinesl lidem oheň. V antické báji se pak Prométheus nakonec podvolí Diově vůli, kdežto u Shelleyho vzdoruje až do té doby, dokud není tyran svržen z trůnu. Tento tvrdý vzdor jedince proti silnější vůli se nazývá titanismus. Shelley v tomto díle vyslovil své představy o svobodném životě člověka a o konečném vítězství dobra nad zlem. Oslavuje krásu, lásku, sílu a odvahu lidského ducha.

Online dostupné díloEditovat