Satan před Pánem
Tento článek je o biblické bytosti. Další významy jsou uvedeny na stránce Satan (rozcestník).

Satan (hebrejsky שָׂטָן Satan=žalobce, aramejsky שִׂטְנָא Sitna, řecky διάβολος diabolos) je duchovní bytost, která se vyskytuje v judaismu, křesťanství a islámu. Satan je považován za padlého anděla nebo podobnou bytost, který byl pro svou pýchu svržen z nebe a stal se protivníkem Boha a svůdcem k hříchu. V Bibli je žalobcem a je nazýván ďáblem.

JudaismusEditovat

V Tanachu – hebrejské bibli (tj. ve Starém zákoně podle křesťanství) je Satan popisován jako jeden ze „synů Božích“[zdroj?] (tj. anděl). Pozdější židovská exegetická tradice ztotožňuje Satana s dalšími biblickými elementy, vesměs ztělesňující negativní vlastnosti, například had (tj. zkouška Adama a Evy v knize Genesis). V Talmudu, Midraších a některých dílech Kabaly je Satan nazýván Sama’el, Ašmodaj (Asmodeus) a dalšími jmény, pocházející vesměs z perštiny nebo řečtiny; nicméně většina židovské literatury je toho soudu, že Sama’el je jiný anděl (jeho negativní vztah k Izraeli je způsoben tím, že slouží jako anděl – zástupce Říma, tj. protivníka Izraele).[zdroj?]

KřesťanstvíEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Ďábel.
 
Satan jako Antikrist (středověká iluminace)

V apokryfech a Novém Zákoně je Satan zobrazen jako zlý vzbouřený démon, který je nepřítelem Boha a lidstva.

IslámEditovat

V islámu je Satan znám jako Iblís (إبليس, zkomolenina[zdroj?] z řeckého diabolos) nebo Šajtan (شيطان, z hebrejského Satan), který byl náčelníkem andělů, než neuposlechl Alláha (Boha) tím, že nepadl na zem před Adamem, protože nepřijal člověka jako sobě nadřízeného.[zdroj?] Islám popisuje Satana jako džina, bytost stvořenou z ohně, a ne ze světla, jako andělé.

ZoroastrismusEditovat

V zoroastrismu a také ve starověkém mithraismu figurovala postava velice podobná Satanovi – Agra Mainju (zlý duch) neboli Ahriman.

Satan v kultuře a uměníEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Satan a ďábel v kultuře.

V historii umění i literatury byl Satan zobrazován četnými způsoby, například jako had, který přesvědčil Evu, aby okusila zakázaného ovoce; tak byl Satan zobrazován jako plaz.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat