Mládě

(přesměrováno z Mláďata)

Mládě je nedospělý jedinec vyšších živočichů. Doba, po kterou je živočich mládětem, je různá: závisí na rychlosti růstu a délce života daného druhu. Např. hlodavci pohlavně dospívají už ve 3 týdnech věku, u jiných druhů (např. slon) jedinec zůstává mládětem i několik let.

Kotě – mládě kočky domácí

Mláďata přicházejí na svět několika způsoby:

Při příchodu na svět jsou mláďata různě vyvinutá a podle toho vyžadují určitou péči rodičů. Podle schopnosti se o sebe postarat se mláďata dělí na dvě skupiny: prekociální a altriciální.

Prekociální mláďata

editovat
 
Hříbě – mládě koně Převalského
 
Mláďata drozda cvrčaly

Prekociální mláďata (v souvislosti s ptáky také nidifugní) jsou mláďata, která přicházejí na svět plně vyvinutá a jsou schopná prakticky okamžitě následovat svou matku nebo u druhů, které o mláďata nepečují, se o sebe starat sama.

Příkladem jsou antilopy, koně nebo jiní kopytníci, ale např. i sloni, z ptáků např. zástupci běžců, hrabavých a vrubozobých. Mláďata plazů také vesměs patří k prekociálnímu typu.

Altriciální mláďata

editovat

Altriciální mláďata (v souvislosti s ptáky také nidikolní) jsou mláďata, která přicházejí na svět plně závislá na rodičovské péči. S tímto typem mláďat se setkáváme jen u ptáků a savců. Jsou zpravidla neosrstěná (proto se užívá též název holata nebo holátka) a slepá, s nevyvinutou schopností termoregulace a bez rodičů hynou. U některých savců, např. většiny druhů šelem, přicházejí mláďata na svět sice slepá, ale osrstěná. Rovněž mláďata primátů patří k altriciálnímu typu, ačkoli přicházejí na svět osrstěná a s otevřenýma očima. Také mnoho druhů ptáků, jako jsou čápi, dravci nebo sovy má mláďata plně závislá na péči rodičů, avšak pokrytá prachovým peřím.

Druhy, které mají altriciální mláďata, si obvykle staví hnízda, nory nebo podobné úkryty, kde mohou mláďata udržovat v teple a kde jsou chráněna před predátory. Jinak je tomu u vačnatců, kde probíhá vývoj narozených mláďat ve vaku na matčině těle. Mláďata mravenečníků, lenochodů, mnoha druhů letounů a primátů zase tráví první týdny života přichycena na matčině srsti.

Jména mláďat různých druhů zvířat

editovat
druh zvířete mládě
skot tele
ovce jehně
koza kůzle
prase sele, podsvinče
kůň hříbě
kočka kotě
pes štěně
vlk vlče
medvěd medvídě
lev lvíče
slon slůně
kur kuře
husa house
pták ptáče
ryba potěr
had hádě

Externí odkazy

editovat
  •   Slovníkové heslo mládě ve Wikislovníku