Nora je obydlí divokých zvířat, které je vyhrabáno v zemi. Slouží jako úkryt a prostor pro vyvádění mláďat. Skládá se z jedné nebo několika vstupních chodeb a jedné nebo několika komůrek.

Schéma nory pytlonoše

Vodní zvířata mají někdy vstupy do nor pod vodní hladinou.

Pojem nora se používá typicky u savců, dále se používá u ptáků hnízdících například v hlinitých nebo písčitých březích řek. V hnízdních norách hnízdí např. břehule říční, ledňáček říční, vlha pestrá.

Externí odkazy editovat