Mládě je nedospělý jedinec vyšších živočichů. Doba, po kterou je živočich mládětem, je různá: závisí na rychlosti růstu a délce života daného druhu. Např. hlodavci pohlavně dospívají už ve 3 týdnech věku, u jiných druhů (např. slon) jedinec zůstává mládětem i několik let.

Kotě – mládě kočky domácí

Mláďata přicházejí na svět několika způsoby:

Při příchodu na svět jsou mláďata různě vyvinutá a podle toho vyžadují určitou péči rodičů. Podle schopnosti se o sebe postarat se mláďata dělí na dvě skupiny: prekociální a altriciální.

Prekociální mláďata editovat

 
Hříbě – mládě koně Převalského
 
Mláďata drozda cvrčaly

Prekociální mláďata (v souvislosti s ptáky také nidifugní) jsou mláďata, která přicházejí na svět plně vyvinutá a jsou schopná prakticky okamžitě následovat svou matku nebo u druhů, které o mláďata nepečují, se o sebe starat sama.

Příkladem jsou antilopy nebo jiní kopytníci, ale např. i sloni.

Altriciální mláďata editovat

Altriciální mláďata (v souvislosti s ptáky také nidikolní) jsou mláďata, která přicházejí na svět plně závislá na rodičovské péči. S tímto typem mláďat se setkáváme jen u ptáků a savců. Jsou neosrstěná a slepá, s nevyvinutou schopností termoregulace a bez rodičů hynou. Říká se jim také holata nebo holátka, protože jsou holá.

Druhy, které mají altriciální mláďata, si často staví hnízda, nory nebo podobné úkryty, kde mohou mláďata udržovat v teple a kde jsou chráněna před predátory.

Jména mláďat různých druhů zvířat editovat

druh zvířete mládě
skot tele
ovce jehně
koza kůzle
prase sele, podsvinče
kůň hříbě
kočka kotě
pes štěně
vlk vlče
medvěd medvídě
lev lvíče
slon slůně
kur kuře
husa house
pták ptáče
ryba potěr
had hádě

Externí odkazy editovat

  •   Slovníkové heslo mládě ve Wikislovníku