Lipopolysacharid

chemická sloučenina

Lipopolysacharid (LPS) je velká molekula skládající se z lipidů (molekul tuků a podobných látek) a polysacharidů spojených kovalentní vazbou. Lipopolysacharidy jsou hlavní složkou vnější membrány gramnegativních bakterií a představují významný endotoxin na nějž organismus reaguje silnou imunitní reakcí.