Makromolekula

molekula s vysokou molekulovou hmotností

Makromolekula je rozsáhlá molekula, zpravidla s velkou molární hmotností. Atomy v makromolekule jsou vázány kovalentními vazbami, molekuly Van der Waalsovými silami.

Je složená z velkého množství molekul či atomů, většinou stejného původu. Vzniká z monomerů (nízkomolekulární látky) složitými chemickými reakcemi - polyreakcemi.

Počet tzv. merů, opakujících se stavebních jednotek v makromolekule (ať už jde o samostatné atomy, molekuly či skupiny molekul), je označován jako tzv. polymerační stupeň. Sloučeniny s nízkým polymeračním stupněm (do 10) jsou označovány jako oligomery, s vyšším polymeračním stupněm (i miliony) pak polymery.

Druhy geometrického uspořádání editovat

Způsobu prostorového uspořádání makromolekuly se také jinak říká konformace makromolekuly.

  • lineární - makromolekula má minimálně 2 reaktivní místa. Např. termoplasty.
  • rozvětvené - vznikají polymerací sloučenin s trojnými vazbami. Rozbitím trojných vazeb vznikají postranní řetězce.
  • prostorově síťované - vznikají také z trojné vazby. Místo bočních řetězců dochází k prostorovému propojení. Takový materiál je pak při slabém zesílení pružný a tažný, při velkém zesílení tvrdý, netavitelný a nerozpustný. Např. reaktoplasty.

Související články editovat

Externí odkazy editovat