Disacharidy jsou tvořeny 2 cukernými jednotkami (monosacharidy), které jsou navzájem spojeny glykosidickou vazbou. Podle typu glykosidické vazby se disacharidy dělí na redukující a neredukující.

Dělení disacharidů

editovat
  • Neredukující disacharidy jsou pospojovány glykosidickými vazbami na 1,1 a 1,2 koncích, na tyto vazby byly spotřebovány obě poloacetalové skupiny -OH, nemají redukční účinky, patří sem sacharóza.

podle druhů monosacharidových jednotek

editovat
  • Aldoketózy – složené z jedné molekuly aldózy a jedné molekuly ketózy
  • Diketózy nebo též ketodisacharidy – složené z dvou molekul ketóz

Názvosloví

editovat

Netriviální názvosloví disacharidů bere za základ názvu jméno monosacharidu, u něhož je redukující funkce zachována. Před název se předsune název substituujícího monosacharidu a vyznačí se příslušné anomerní konfigurace s názvem pyranóza nebo furanóza.

Externí odkazy

editovat