Otevřít hlavní menu
Hrad Lipnice v Čáslavském kraj nakresleny 1. července 1795 Joanem Venutem
Model Hradu a města Lipnice
Lipnické panství stav k r. 1847 počet obyvatel a domů k r. 1843

Lipnické panství byla historická správní jednotka v Čáslavském kraji, spadající pod patrimoniální správu jednoho feudálního vlastníka (pána) šlechtického původu (rodu). K Lipnickému panství patřila jako zástava město Německý Brod, které mělo od císaře Karla IV. přiznána r. 1372 podobná práva jako jiná města královská, právo svobodného nakládání s majetkem a právo dědičné ale již roku 1376 se dostala Lipnice i s Německým Brodem do zástavy. Německý Brod se považuje za město ochranné, k panství lipnickému přináležející. Německý Brod se s povolením Ferdinanda III. vyplatil ze zástavy za 20.000 zl. dne 27. června 1637 a poté ho povýšil Ferdinand III. na královské město.[1] Z hradu Lipnice bylo také od r. 1436 do r. 1561 spravováno panství Světelské.


Územní vývojEditovat


MajiteléEditovat

a Burian II.

 •  ? - 1540 Jan starší Trčka z Lípy[17][18]
 • 1540 - 1561 Dědí synové Jindřich, Burian III., Ferdinand, Jaroslav, Zdeněk a Mikuláš.[19][20]
 • 1561 - 1586 Burian III. Trčka z Lípy obdržel Lipnici za díl, prodal ji r. 1561 Františkovi hraběti z Thurnu[21][22]
 • 1586 - 1594 Dědí po otci Martin hrabě z Thurnu.
 • 1594 - 1634 Jan Rudolf Trčka z Lípy
 • 1634 - 1636 Konfiskováno Ferdinandem II. Habsburský.
 • 1636 - 1658 Ferdinand II. Habsburský daroval Lipnici Matouši Vernierovi de Rougemont.
 • 1664 - 1666 František Leopold Vernier[23]
 • 1692 - 1711 Jan Bartoloměj Vernier[24]
 • 1711 - 1760 František Bernard Vernier[25]
 • 1760 - 1770 hrabě Karel I. Josef Palm z Gundelfingenu[26]
 • 1770 - 1814 hrabě (od r. 1783 kníže) Karel II. Josef Palm z Gundelfingenu[27]
 • 1814 - 1841 kníže Karel III. Josef Palm z Gundelfingenu[28]
 • 1842 - ? Josef hrabě z Trauttmansdorffu[29]
 • okolo r. 1847 Josefína hraběnka z Trauttmansdorffu[30]
 •  ? - ? Ferdinand z Trauttmansdorffu

Sídla na panství r. 1654Editovat

Místa v panství Lipnickém z r. 1654, uvedená v berní rule

Jméno obce hospodářů r. 1654[31][32] poddaných r. 1651[33]
Město Lipnice nad Sázavou, 37 103
Lipnice nad Sázavou (hrad) 41
Dolní Město 26 105
Dolní Dvůr pod Lipnicí 11
Kojkovice 4 24
Kojkovičky, 3 15
Vilémovec, 3 12
Volichov, 4 32
Vítonín, 3 14
Věž (okres Havlíčkův Brod), 20 98
Lípa (okres Havlíčkův Brod), 16 89
Petrkov (Lípa), 15 32
Šebestěnice, 9 17
Veselice (Havlíčkův Brod) , 79
Poděbaby, 40
Okrouhličtí Dvořáci na samotách 24
Dvůr Papšíkovský 9
Dvůr Šebeštěnický 6
Dvůr Lipský 3
ovčín 3
panský mlýn pod Lipnicí 4

(Suma: 1 město, 11 vesnic, 164 Hospodářů, 734 poddaných)

Německý Brod a vsi. královské městoEditovat

Místa v majetku města Německého Brodu z r. 1654, uvedená v berní rule

Jméno obce hospodářů r. 1654[34][35] poddaných r. 1651[36]
město Havlíčkův Brod, 257 sousedů *1709
Městys Česká Bělá, 75 224
Kojetín (okres Havlíčkův Brod), 13 76
Utín, 2 18
Dlouhá Ves (okres Havlíčkův Brod), 7 32
Šlapanov, 29 141
Suchá, 9 54
Kněžská, 9 76
Svatý Kříž, 7 21
Perknov, 11 83
Knyk, 9 46
Zbožice, 7 27
Český Dvůr(Knyk). 4
Kotlasův Dvůr samota u Perknova 2 15
Dvůr Spálený obecní 6

(*město Brod Německý: 1098, horní předměstí: 103, Na Karlově mezi vodami: 194, Dolní předměstí: 291, Dům kázně: 5, Špital: 8, Lidé chudí: 10) dohromady 2528 obyvatel

ReferenceEditovat

 1. https://leporelo.info/nemecky-brod
 2. * DOSKOČIL, Karel. Popis Čech r. 1654 : souhrnný index obcí, osad a samot k berní rule : rekonstrukce ztracených částí ruly, hlavní změny statků do r. 1779, seznam majitelů deskových statků, mapy krajského rozdělení Čech, komunikací a Kladska v době ruly. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1953–1954. 2 svazky. 
 3. http://www.hasektour.cz/cz/lipnice/historie-hradu.htm
 4. http://www.hasektour.cz/cz/lipnice/historie-hradu.htm
 5. http://www.hasektour.cz/cz/lipnice/historie-hradu.htm
 6. https://leporelo.info/lipnice-nad-sazavou
 7. https://leporelo.info/nemecky-brod
 8. https://leporelo.info/lipnice-nad-sazavou
 9. https://leporelo.info/lipnice-nad-sazavou
 10. https://leporelo.info/lipnice-nad-sazavou
 11. https://leporelo.info/lipnice-nad-sazavou
 12. https://leporelo.info/lipnice-nad-sazavou
 13. https://leporelo.info/lipnice-nad-sazavou
 14. http://www.hrady.cz/?OID=205
 15. http://www.hasektour.cz/cz/lipnice/historie-hradu.htm
 16. https://is.muni.cz/th/384075/ff_b/Drejckova_Adela_-_Listiny_Trcku_z_Lipy_z_let_1485_-_1579.txt
 17. https://is.muni.cz/th/384075/ff_b/Drejckova_Adela_-_Listiny_Trcku_z_Lipy_z_let_1485_-_1579.txt
 18. https://leporelo.info/lipnice-nad-sazavou
 19. https://is.muni.cz/th/384075/ff_b/Drejckova_Adela_-_Listiny_Trcku_z_Lipy_z_let_1485_-_1579.txt
 20. https://leporelo.info/lipnice-nad-sazavou
 21. http://www.castles.cz/hrad-lipnice-nad-sazavou/historie.html
 22. https://leporelo.info/lipnice-nad-sazavou
 23. https://leporelo.info/lipnice-nad-sazavou
 24. https://leporelo.info/lipnice-nad-sazavou
 25. https://leporelo.info/lipnice-nad-sazavou
 26. https://leporelo.info/lipnice-nad-sazavou
 27. https://leporelo.info/lipnice-nad-sazavou
 28. https://leporelo.info/lipnice-nad-sazavou
 29. https://leporelo.info/lipnice-nad-sazavou
 30. Popis Králowstwí českého: čili, Podrobné poznamenání wšech dosawadních - https://books.google.cz/books?id=lqAJAAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=Popis+kr%C3%A1lovstv%C3%AD+%C4%8Cesk%C3%A9ho&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjGlOrSgZvNAhUHlxQKHfxEBeEQ6AEIGzAA#v=onepage&q&f=false
 31. Popis Čech roku 1654
 32. Berní rula: Kraj Čáslavský
 33. Soupis poddaných podle víry z roku 1651 - Čáslavsko
 34. Popis Čech roku 1654
 35. Berní rula: Kraj Čáslavský
 36. Soupis poddaných podle víry z roku 1651 - Čáslavsko