Krystalinikum

geologický termín

Krystalinikum anebo basement (z angl. podloží) je komplex krystalických, většinou metamorfovaných a magmatických hornin, hlavně granitoidů[1]. Obvykle se používá pro označení vrstvy hornin pod sedimenty, platformním pokryvem nebo výplní pánví. Samotný sedimentární pokryv krystalinika je často označovaný jako sedimentární obal.

V Evropě a Severní Americe, s výjimkou nejstarších prekambrických štítových oblastí, je krystalinikum tvořeno nejčastěji hercynskými nebo i staršími kaledonskými horninami. Na hercynsky konsolidované krystalinikum obvykle nasedají permské červené pískovce, evapority a druhohorní vápence. V některých případech v důsledku zvýšených tlaků a teplot umožnila souvrství evaporitů, které tvořily nejslabší zónu, odlepení nadložních vápenců a jejich přesun ve formě příkrovů, což jen zdůrazňuje rozdíl mezi velmi pevným krystalinikem a jeho méně odolným, ba často i plasticky se chovajícím obalem.

Mnoho geologů v odborech jako pánevní analýza, sedimentologie a ložisková geologie používá termín krystalinikum v poměrně všeobecném smyslu jako označení všech metamorfovaných a magmatických hornin. V krystaliniku je soustředěn největší počet ekonomicky významných rudných ložisek.[2] Oproti tomu při vyhledávaní uhlovodíků jsou horniny krystalinika celkem nezajímavé, protože je téměř vyloučeno, že by mohly obsahovat ropu nebo zemní plyn.[3]

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Krystalinikum na slovenské Wikipedii.

  1. Geologická encyklopedie on-line, heslo Krystalinikum, geology.cz, přístup 24.8.2008
  2. Veľký, J. a kolektív, 1979; Encyklopédia Slovenska III. zväzok K - M. VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 265
  3. Petford, N., McCaffrey, K., 2003, Hydrocarbons in crystalline rocks: an introduction. in Petford, N., McCaffrey, K. (Editori) Hydrocarbons in Crystalline Rocks. Geological Society, London, Special Publications, v. 214, s. 1–5