Koptský ritus

Koptský ritus, také označovaný jako egyptský, se užívá v křesťanské liturgii v Egyptě přibližně od 5. století. Vyvinul se z alexandrijského ritu, s nímž je někdy ztotožňován. Liturgickým jazykem byla původně řečtina (v Dolním Egyptě) a koptština (především v Horním Egyptě), později se prosadila nyní převládající arabština. Používá jej koptská pravoslavná církev a koptská katolická církev.