Dolní Egypt je území na severu Egypta, tvořená deltou Nilu a částí nilského údolí. Na jihu toto území přibližně končilo u Atfíku. Toto území se též nazývalo Kemet (Černá země) podle černého úrodného bahna. Dřívější badatelé předpokládali, že v době před sjednocením Egypta byl Dolní Egypt jednotným samostatným královstvím a že jednotný stát byl založen jeho dobytím hornoegyptským panovníkem; tato teorie je ovšem dnes pokládána za jen málo pravděpodobnou.[1] Vzhledem k přístupu ke Středozemnímu moři, pronikalo na toto území více cizích vlivů než na území Horního Egypta.[2]

Mapa znázorňující nomy Dolního Egypta a významná místa osídlení

Království Dolního Egypta

editovat
Země papyru
Ta-Mehu
   cca 3500–cca 3100 př. n. l.   
 
znak
Geografie
Obyvatelstvo
Státní útvar
Státní útvary a území
Předcházející
  Kultura Maadí
Následující
  Archaická doba
Související informace naleznete také v článcích Předdynastická doba a 0. dynastie.

Potřeba spolupráce při každoroční snaze, co nejlépe využít nilské záplavy pro zúrodnění a zavlažování polí, vedla ke vzniku kmenových svazů, z nichž později vzniklo království Horního Egypta a království Dolního Egypta.

Království Dolního Egypta v hieroglyfech:

S3L2
X1
I13

Hlavní město

editovat

Historické hlavní město Peruadžet (řecky Bútó) bylo původně tvořeno dvojměstími Pe a Dep. Název Peruadžet znamená "Dům Vadžety", což bylo ochranné božstvo království Dolního Egypta kobří bohyně Vadžet). Dnes se na tomto místě nachází archeologická lokalita Tell el-Faraín („Pahorek faraonů“).

Znaky panovníka a země

editovat

Panovník Dolního Egypta nosil červenou korunu, mající vpředu vztyčenou kobru. Dalšími hieroglyfickými znaky země byla rostlina papyrusu a včela a znázornění kobří bohyně Vadžet.

Sjednocení Horního a Dolního Egypta

editovat

Území Dolního a Horního Egypta sjednotil historicky nedoložený král Meni (ztotožňovaný někdy s Narmerem nebo Hor-Aha).

Za jeho panování byl hlavním městem hornoegyptský Cinew (řecký název je This). Meni založil také město Inebew-hedž (staroegyptsky Bílé zdi), které bylo později přejmenováno na Mennofer podle názvu blízké pyramidy panovníka Pepiho I., jejíž název byl Men nefer Pepi („Pepiho krása trvá“). Řecky se toto město nazývá Memphis.[2]

Panovník po sjednocení nosil sjednocenou korunu Horního a Dolního Egypta.

zleva: Horní Egypt Dolní Egypt » sjednocení Egypta
 
hornoegyptská koruna Hedžet
 
dolnoegyptská koruna Dešret
 
sjednocená koruna Pšent

Reference

editovat
  1. datace podle VERNER, Miroslav; BAREŠ, Ladislav; VACHALA, Břetislav. Encyklopedie starověkého Egypta. Praha: Libri, 2007. 528 s. ISBN 978-80-7277-306-0. S. 13. 
  2. a b Davidová R.: Náboženství a magie starověkého Egypta, přeložila Vymazalová H., BB/art 2006 ISBN 80-7341-698-0

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat