Bau z Pe a Nechenu

Bau z Pe a Nechenu (často ne zcela přesně uváděno jako Duše z Pe a Nechenu, kdy bau je plurál od egyptského pojmu ba překládaného zpravidla jako „duše“) jsou ve starověkém Egyptě mytologické bytosti spojené s prastarými sídly Pe (součást města Peruadžet) v Dolním EgyptěNechenemHorním Egyptě, která byla nejvýznamnějšími mocenskými centry v Egyptě na konci pravěku a na samém začátku historické doby. Bau z Pe a Nechenu jsou poprvé doložena v Textech pyramid v polovině Staré říše; objevují se zejména v souvislosti s královskými rituály a v pohřebním kultu.

Bau z Nechenu a Pe na standartě

Tato bau pravděpodobně zastupují prehistorické faraony, kteří už nebyli součástí historické paměti Egypťanů, kteří však podle jejich představ jako nadpřirozené (nikoli však nutně božské) síly „pečují o obě egyptská království a blaho svých nástupců“,[1] ochraňují je a pomáhají jim zajistit si přízeň bohů. Je pravděpodobné, že jsou jen další verzí tzv. následovníků Horových[2] objevujících se v historicko-mytologickém kontextu.

Textech pyramid bau z Pe a Nechenu pomáhají králi ve výstupu na nebesa a dosažení posmrtného života po boku Rea. V Textech rakví z doby Střední říše a v novoříšské Knize mrtvých dostávají nový význam, když jsou uspořádána do triád a identifikována s lokálními bohy.

Bau z Pe jsou zobrazována v lidské podobě s hlavou sokola, bau z Nechenu mají hlavu šakala. Zatímco podoba sokola s největší pravděpodobností odkazuje na boha Hora jako předobraz králů, šakal symbolizuje podsvětí a tak připomíná dávno zemřelé předky.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. JANÁK, Jiří. Brána nebes: bohové a démoni starého Egypta. Praha: Libri, 2005. 220 s. ISBN 80-7277-235-X. S. 37. 
  2. DAVID(OVÁ), Rosalie. Náboženství a magie starověkého Egypta. Překlad Hana Vymazalová. Praha: BB/art, 2006. 485 s. ISBN 80-7341-698-0. S. 51. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat