Ba (starověký Egypt)

Ba je významný staroegyptský náboženský pojem, který ve starověkém Egyptě vyjadřoval duchovní složku osobnosti bohů, panovníků a po konci Staré říše i běžných lidí. Původně byl používán spolu s termíny (v konvenčně vokalizované egyptštině) sechem a neter jako synonymum pro označení božské bytosti, později ovšem každý z nich nabyl specifického významu.[1] Samostatně představuje tu složku bytosti, která je (na rozdíl od složek ostatních, zejména od ka) volná, pohyblivá a zcela individuální,[2] což se projevuje ve znázorňování ba v podobě letícího ptáka (zpravidla vlaštovky) s lidskou hlavou jako vyjadřením identity.

Ba

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. JANÁK, Jiří. Brána nebes: bohové a démoni starého Egypta. Praha: Libri, 2005. 220 s. ISBN 80-7277-235-X. S. 37. 
  2. FORMAN, Werner; QUIRKE, Stephen. Posmrtný život na Nilu. Překlad Ladislav Bareš. London: Opus Publishing, 1996. 192 s. S. 28n. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat