Ka (starověký Egypt)

náboženský pojem ve starověkém Egyptě
Ka
v hieroglyfickém zápisu
D28
Z1

Ka (dříve obvykle překládáno ne zcela přesně jako „duše“, někdy je možné chápat je jako „(duchovního) dvojníka“) je významný egyptský náboženský pojem, který ve starověkém Egyptě vyjadřoval „pojetí života, smrti, božstvílidství“.[1]králů a lidí ka s největší pravděpodobností původně představovalo souhrn tělesných vlastností a bylo spojováno zejména s plodivou silou, později zahrnovalo i vlastnosti duševní.[2] Jak ukazují reliéfyHatšepsutina chrámu Džeser-Džeseru, podle nichž bůh Chnum vytvořil královninu bytost jako dvě identické postavičky, rodilo se ka spolu s člověkem (resp. spolu s jeho tělem); jeho existence ovšem trvala i po smrti a byla jednou ze záruk posmrtného života. V pozdních obdobích bylo spojováno s osudem.[2] Byla zobrazována jako vztyčené paže.[3]

Socha ka krále Hora I. ze 13. dynastie

Reference

editovat
  1. JANÁK, Jiří. Brána nebes: bohové a démoni starého Egypta. Praha: Libri, 2005. 220 s. ISBN 80-7277-235-X. S. 103n. 
  2. a b VERNER, Miroslav; BAREŠ, Ladislav; VACHALA, Břetislav. Encyklopedie starověkého Egypta. Praha: Libri, 2007. 528 s. ISBN 978-80-7277-306-0. S. 236. 
  3. JEBAVÁ, Jana. Úvod do arteterapie. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-394-6. S. 70. 

Literatura

editovat

Související články

editovat