Vokalizace

rozcestník na projektech Wikimedia

Vokalizace (z lat. vox, gen. vocis hlas) má více významů:

změnu určité hlásky na samohlásku (vokál)
  • vokalizace (historická lingvistika) – změna polosamohlásky, samohlásky (vokalizace jerů) nebo souhlásky (např. v němčině se finální postvokální souhláska r změnila na vyslovovaný vokál ɐ, např. ve slově Mutter) na vokál
  • l-vokalizace – proces, při němž je laterála /l/ nahrazena samohláskou nebo polosamohláskou
doplnění samohlásek do textu
vyslovení myšlenky nahlas
  • vokalizace (psychoterapie) (v lingvistice a psychoterapii) vyslovení myšlenky nahlas ("zhlasnění"), jehož smysl je v připuštění si dané skutečnosti, jejímu přijetí či získání jiného náhledu na ni, mívá úlevný účinek.

Podobné názvyEditovat