Konvexní

rozcestník
(přesměrováno z Konvexnost)
Konvexní množina
Konvexní funkce

Jako konvexní (latinsky convexus vypouklý, vypuklý) se označují (například v matematice nebo optice) takové formy (plochy, křivky), které jsou vyklenuté směrem ven.

Formy, které jsou naopak vyklenuté směrem dovnitř (tj. vyduté), se označují jako konkávní.

Označení konvexní se používá například