Konvexní (architektura)

Slovo konvexní (lat. convexus – vypouklý, vypuklý) označuje plochy či křivky prohnuté směrem ven, resp. k pozorovateli. Je-li konvexní vydutí užito například na průčelí, působí na pozorovatele dojmem vznosnosti, pevnosti, nebo také dojmem napětí, nahromaděných sil, přetlaku. Opakem je termín konkávní.

Příklad použití konvexní křivky v architektuře – průčelí zahradního paláce Lichtenštejnů ve Vídni

Konvexní vypnutí stěny či dalších architektonických konstrukcí bylo časté především ve vrcholném a pozdním baroku, mnohdy jako součást konvexně-konkávní křivky.

Metodická poznámkaEditovat

Na rozdíl od běžného užití pojmu konvexní a konkávní je při popisu architektury vždy nutné vztahovat konvexnost a konkávnost k pozorovateli. Tatáž křivka obvodové stěny bude v interiéru chápána jako konvexní, zatímco na exteriéru stavby jako konkávní a naopak!

Související článkyEditovat