Kondominium (mezinárodní právo)

Kondominium (z latinského condominia) je území pod společnou správou (svrchovaností) dvou a více států (mocností). V historii vzniklé většinou jako kompromis řešící spory. Kondominia většinou netrvají moc dlouho, jelikož bývá problémem na obou stranách se dlouhodobě dohodnout, výjimku tvoří dodnes fungující kondominium Andorra (díky tomu, že nemá velký strategický význam).

Mezi kondominia se řadí například:

  • Andorrade facto kondominium Španělska a Francie již od roku 1278, od roku 1993 nezávislý stát (knížectví) pod ochranou obou sousedních států, navíc má dva oficiální představitele (diarchie), a to francouzského prezidenta a španělského biskupa ze Séo de Urgell, kteří jsou ale zastupováni místními zástupci.

Související článkyEditovat