Neutrální Moresnet

sporné území na hranicích Belgie a Německa

Neutrální Moresnet (francouzsky Moresnet Neutre; nizozemsky Neutraal Moresnet; německy Neutral-Moresnet), jinak také Altenberg, bylo drobné evropské neutrální území o velikosti zhruba 3,5 km², existující mezi lety 18161915, resp. 1919. Vzniklo proto, že jeho dva velcí sousedi nebyli schopni se domluvit, komu z nich má patřit, a tak se rozhodli z něj vytvořit kondominium. Toto území se rozkládalo asi 7 km jihozápadně od Cách (Aachen), přesně na jih od trojmezí hranic Německa, Belgie a Nizozemí na vrchu Vaalserbergu. Dnes je součástí Belgie.

Neutrální Moresnet
Neutraal-Moresnet
Moresnet Neutre
Neutral-Moresnet
 První Francouzské císařství
 Belgie
 Prusko
1816–1920 Nizozemské království 
Prusko 
Německé císařství 
Belgie 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
Geografie
Mapa
mapa Moresnetu[1]
Rozloha
cca 3,5 km²
Nejvyšší bod
Vaalserberg
Obyvatelstvo
Počet obyvatel
256[2]–3 000
Státní útvar
neutrální zóna
Vznik
26. červen 1816 – Cášská dohoda mezi Nizozemím a Pruskem
Zánik
28. červenec 1919 – Versailleskou smlouvou přiřknuto Belgii
Státní útvary a území
Předcházející
První Francouzské císařství První Francouzské císařství
Belgie Belgie
Prusko Prusko
Následující
Nizozemské království Nizozemské království
Prusko Prusko
Německé císařství Německé císařství
Belgie Belgie

Charakteristika editovat

 
Dobová pohlednice zobrazující mapu Moresnetu, tří okolních spolusprávcovských zemí a jejich panovníků

Nové teritorium mělo více méně trojúhelníkový tvar, jehož základnu tvořila hlavní cesta z Cách do Lutychu (Liège). Důl ležel severně od této cesty. Kolem něj se sbíhaly dvě přímé postupně se blížící linie vedoucí na sever a protínající se na vrchu Vaalserberg.

Životu v Neutrálním Moresnetu dominoval zinkový důl jako hlavní zaměstnavatel lákající mnoho pracovníků ze sousedních zemí, kteří obohatili původní malou „neutrální“ populaci (256 osob), ačkoliv celkové množství lidí žijících v Moresnetu nikdy nepřekročilo 3000. Status neutrálního území měl několik výhod. Patřily mezi ně nízké daně, žádná dovozní cla z obou sousedních zemí a díky tomu nízké ceny ve srovnání s bezprostředním okolím. Většina služeb jako například pošta byla sdílena mezi Belgií a Pruskem – způsobem podobným jako v Andoře. Jednotlivcům z původního „neutrálního“ obyvatelstva byla ponechána volba, v čí armádě chtějí sloužit (obyvatelé přistěhovavší se do roku 1874 a jejich přímí potomci měli dokonce možnost vyhnout se vojenské službě úplně) a pod kterou jurisdikci chtějí patřit. Nevýhodou tohoto statusu byla skutečnost, že lidé z Moresnetu podle něj neměli státní příslušnost.

Historie editovat

Vznik editovat

Po Vídeňském kongresu byla mapa Evropy významně přepsána, aby odrážela novou politickou rovnováhu sil. Jednou z dotčených hranic byla hranice mezi novým Spojeným královstvím nizozemskýmPruskem. Obě strany se dohodly na hranici, která většinou kopírovala starší linii, v okolí Moresnetu však nastal problém. Mezi vesnicemi Moresnet a Neu-Moresnet ležel hodnotný zinkový důl Vieille Montagne (německy Altenberg). Obě země usilovaly o začlenění tohoto zdroje pod své území, ale výsledkem byl kompromis, dosažený po půlročním vyjednávání v Cáchách: vesnice Moresnet samotná připadne Nizozemsku, Neu-Moresnet se stane částí Pruska a důl s vesnicí Kelmis (La Calamine) okolo něj se stane dočasně neutrálním teritoriem, nad kterým oba státy vytvoří společnou správu.

1830–1915 editovat

Když v roce 1830 získala Belgie nezávislost na Nizozemsku, připadlo území na nizozemské straně pod kontrolu Belgičanů, kteří také obsadili post spolusprávce, ačkoliv jim Nizozemci kontrolu nad územím nikdy formálně nepostoupili. Nejdříve bylo teritorium přímo řízeno dvěma královskými komisaři, po jednom od každého souseda, později byla Moresnetu přiznána větší míra samosprávy, byla zde zavedena desetičlenná rada a starosta (také vykonávající roli hlavy státu), na němž se zmínění dva komisaři dohodli.

Když byl důl v roce 1885 vytěžen, narostla nejistota dalšího přežívání Neutrálního Moresnetu. Objevily se návrhy prosadit Moresnet jako mnohem nezávislejší subjekt, např. založení kasina nebo poštovní služby vydávající vlastní známky, tato poslední myšlenka však byla zmařena místní správou. Nejpozoruhodnější iniciativa pocházela od místního důlního lékaře, Dr. Wilhelma Mollyho, který chtěl z Moresnetu vytvořit první světový esperantský stát, zvaný Amikejo („Místo přátelství“). Národní hymnou měl být esperantský pochod téhož jména. Období samostatné existence Moresnetu však zvolna končilo. Belgie ani Prusko, resp. Německo (od r. 1871) se nikdy nevzdaly původního nároku na toto území.

Kolem roku 1900 zaujalo zejména Německo vůči Moresnetu mnohem agresivnější postoj a bylo obviněno ze sabotáže (např. odpojení elektřiny a telefonu) a obstrukcí administrativních procesů, kterými si chtělo vynutit řešení problému. Když na počátku 1. světové války v roce 1914 vpadla německá armáda do Belgie, obsadila i Moresnet a 27. června 1915 ho Německo anektovalo.

Zánik editovat

Poválečná Versailleská smlouva v roce 1919 stanovila, že Neutrální Moresnet (spolu s částí pruského území jižně od trojmezí, viz popis k mapce) se má stát částí Belgie. Ta jej plně anektovala 10. ledna 1920. Němci se ho ještě jednou zmocnili během 2. světové války, v letech 194044, ale poté se oblast definitivně vrátila k Belgii. Území v určitém smyslu nadále existuje jako část okrsku Kelmis/La Calamine v belgických Východních kantonech.

Poznámky editovat

 1. Legenda k mapě:

  1) Nizozemí (od roku 1830)+, provincie Limburg
  2) Belgie (od roku 1830)+, provincie Lutych
  3) Neutrální Moresnet (18161919)
  4) Prusko, provincie Porýní

  a) nizozemsko-belgická hranice (od roku 1843)+
  b) cesta z Cách do Lutychu
  c) současná německo-belgická hranice (od roku 1919)#

  + Území (1) a (2) byla v letech 18151830 sjednocena jako Spojené království Nizozemské. V roce 1830 se Belgie odtrhla, zbytek původního království je od roku 1839 znám jako Nizozemsko. Hranice mezi oběma zeměmi byly formálně stanoveny v roce 1843.

  # V roce 1919 obdržela Belgie dvoujazyčný Moresnet a část německy a francouzsky mluvících Východních kantonů jako kompenzaci škod, které utrpěla v 1. světové válce. Od té doby jsou všechna území (2), (3) a (4 západně od c) částí Belgie, s výjimkou krátkého období za 2. světové války, kdy byly Moresnet a Východní kantony obsazeny Německem.

 2. stav k roku 1816

Externí odkazy editovat