Diarchie (nebo dyarchie) z řečtina δι- "dvojí" a αρχια, "vláda", je forma vlády v níž hlavou státu jsou dvě osoby – diarchové (srov. s monarchií). Ve většině diarchií je vláda spolupanovníků doživotní a jejich práva a povinnosti po smrti přecházejí na jejich děti nebo rodinné příslušníky.

Spoluknížata Andorry, biskup Vives i Sicília a Emmanuel Macron

Vznik a historieEditovat

Diarchie je jednou z nejstarších forem vlády. Diarchie jsou známy již z dob staré Sparty, Říma, Kartága, stejně jako od germánských a dáckých kmenů. Některé staré polynéské společnosti rovněž uplatňovaly diarchickou politickou strukturu. Panovnické hodnosti incké říše byly založené na příbuzenství, se dvěma držiteli každé hodnosti, avšak s rozdílnou vážností – jeden hanan (vyšší) a jeden hurin (nižší).

Moderní diarchieEditovat

V moderním významu diarchie představuje systém duální vlády (dvojvlády), ať již se jedná o vládu nebo organizaci. Takové 'diarchie' zpravidla nejsou dědičné, nýbrž volené.

Moderními příklady diarchií jsou

Související článkyEditovat